Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  562/S

Business name: 
FORZA, a.s. „v konkurze“
  (from: 08/21/2019 until: 11/27/2020)
FORZA, a.s.
  (from: 03/12/1999 until: 08/20/2019)
Registered seat: 
Skuteckého 13
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/03/2017 until: 11/27/2020)
Skuteckého 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/12/1999 until: 03/02/2017)
Identification number (IČO): 
36 035 092
  (from: 03/12/1999)
Date of entry: 
03/12/1999
  (from: 03/12/1999)
Date of deletion: 
11/28/2020
  (from: 11/28/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/28/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/12/1999)
Objects of the company: 
predaj času reklamného vysielania vo všetkých pravidelných a nepravidelných blokoch elektronického média
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti sponzorských príspevkov pre programy elektronického média v hmotnej a nehmotnej oblasti
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
reklamná činnosť
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
výroba hudobných, zábavných, súťažných, kultúrnych a náučných rozhlasových a televíznych programov na objednávku mimo zásahu do autorských práv
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
organizovanie a zabezpečovanie súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok dievčenskej a ženskej krásy verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
sprostredkovanie v oblasti kultúry
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
leasing priemyselného tovaru
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
inzertná a propagačná činnosť
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
prieskum verejnej mienky a komunikácie s verejnosťou
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
výroba a predaj nenahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 11/15/1999 until: 11/27/2020)
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 11/15/1999 until: 11/27/2020)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora - vydávanie nahratých nosičov
  (from: 02/02/2000 until: 11/27/2020)
vydavateľská činnosť
  (from: 02/22/2005 until: 11/27/2020)
organizovanie výstav
  (from: 02/22/2005 until: 11/27/2020)
aranžérske práce
  (from: 02/22/2005 until: 11/27/2020)
vymáhanie pohľadávok
  (from: 02/22/2005 until: 11/27/2020)
prenájom reklamných tabúľ
  (from: 02/22/2005 until: 11/27/2020)
výroba a montáž mechanických reklamných tabúľ
  (from: 02/22/2005 until: 11/27/2020)
výroba nahraných audiovizuálnych diel so súhlasom autora
  (from: 04/25/2007 until: 11/27/2020)
organizačno technické zabezpečenie výroby audiovizuálnych diel
  (from: 04/25/2007 until: 11/27/2020)
producentská činnosť v oblasti audio a videotvorby
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
automatizované spracovanie údajov a dát
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, komunikácie, marketingu a riadenia
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
poradenská činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
akvizičná činnosť - získavanie zákazníkov osobným vyhľadávaním a rokovaním
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
organizovanie odborných akcií, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
organizovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
výroba reklammných a propagačných produktov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/01/2011 until: 11/27/2020)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (from: 03/01/2011 until: 11/27/2020)
viazanie kníh a ich konečné spracovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/01/2011 until: 11/27/2020)
výroba textilného tovaru
  (from: 03/01/2011 until: 11/27/2020)
technicko-organizačné zabezpečenie výstav
  (from: 03/01/2011 until: 11/27/2020)
konferenčný servis - organizovanie konferencií
  (from: 03/01/2011 until: 11/27/2020)
grafické práce na PC podľa predlohy
  (from: 03/01/2011 until: 11/27/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/12/2004 until: 11/27/2020)
Managing board
  (from: 03/12/1999 until: 01/11/2004)
Ing. Silvia Bastyr
Jégeho 17
Bratislava 821 08
From: 11/08/2010
  (from: 11/20/2010 until: 03/23/2011)
Ing. Silvia Bastyr
Jégeho 17
Bratislava 821 08
From: 11/08/2010 Until: 03/15/2011
  (from: 03/24/2011 until: 03/23/2011)
Simonne Fašungová - Člen
Romanova 40
Bratislava
  (from: 03/12/1999 until: 10/19/1999)
Ján Kováčik - Člen
Vydrovo 101
Čierny Balog
  (from: 03/12/1999 until: 05/05/1999)
Ján Kováčik - predseda
Vydrovo 101
Čierny Balog
  (from: 05/06/1999 until: 09/18/2003)
Miroslav Kováčik - Člen
Vodárenská 742/6
Čierny Balog
  (from: 03/12/1999 until: 09/18/2003)
Jozef Kováčik - člen
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 03/15/2011
  (from: 03/24/2011 until: 06/13/2011)
Jozef Kováčik - člen
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 03/15/2011 Until: 06/01/2011
  (from: 06/14/2011 until: 06/13/2011)
Jozef Kováčik - člen predstavenstva
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 09/12/2007
  (from: 09/26/2007 until: 11/19/2010)
Jozef Kováčik - člen predstavenstva
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 09/12/2007 Until: 11/08/2010
  (from: 11/20/2010 until: 11/19/2010)
Miroslav Kováčik - člen
Vodárenská 742/6
Čierny Balog
From: 03/12/1999
  (from: 09/19/2003 until: 04/25/2006)
Miroslav Kováčik - člen
Vodárenská 742/6
Čierny Balog
From: 03/12/1999 Until: 04/07/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Ing. Martin Kulina - člen
Oravský Podzámok 554
Oravský Podzámok 027 41
From: 04/07/2006
  (from: 04/26/2006 until: 09/25/2007)
Ing. Martin Kulina - člen
Oravský Podzámok 554
Oravský Podzámok 027 41
From: 04/07/2006 Until: 09/12/2007
  (from: 09/26/2007 until: 09/25/2007)
JUDr. Ľubomír Mesinger - člen
Švermova 59
Banská Bystrica
  (from: 10/20/1999 until: 09/18/2003)
JUDr. Ľubomír Mesinger - člen
Švermova 59
Banská Bystrica
From: 09/13/1999
  (from: 09/19/2003 until: 06/13/2011)
JUDr. Ľubomír Mesinger - člen
Švermova 59
Banská Bystrica
From: 09/13/1999 Until: 06/01/2011
  (from: 06/14/2011 until: 06/13/2011)
Ján Kováčik - predseda
Vydrovo 101
Čierny Balog
From: 04/14/1999
  (from: 09/19/2003 until: 11/27/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnené konať predstavenstvo, a to tak, že navonok za neho koná v mene spoločnosti predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že predseda predstavenstva pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 06/14/2011 until: 11/27/2020)
Za spoločnosť konajú a v mene spoločnosti podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva, alebo sám predseda predstavenstva.
  (from: 01/12/2004 until: 06/13/2011)
Za spoločnosť konajú a v mene spoločnosti podpisujú spoločne dvaja členovia predstaven- stva, alebo výkonný riaditeľ spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/12/1999 until: 01/11/2004)
Capital: 
1 434 008 EUR Paid up: 1 434 008 EUR
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
43 200 000 Sk Paid up: 43 200 000 Sk
  (from: 02/03/2005 until: 03/30/2009)
18 000 000 Sk Paid up: 18 000 000 Sk
  (from: 01/12/2004 until: 02/02/2005)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/30/2002 until: 01/11/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 03/12/1999 until: 09/29/2002)
Shares: 
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
Number of shares: 319
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 03/31/2009 until: 11/27/2020)
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/03/2005 until: 03/30/2009)
Number of shares: 319
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/03/2005 until: 03/30/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/03/2005 until: 03/30/2009)
Number of shares: 16
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/12/2004 until: 02/02/2005)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií nie je obmedzený stanovami spoločnosti.
  (from: 01/12/2004 until: 02/02/2005)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: prevod akcií nie je obmedzený stanovami spoločnosti
  (from: 09/30/2002 until: 01/11/2004)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/17/2000 until: 09/29/2002)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/03/1999 until: 04/16/2000)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/12/1999 until: 12/02/1999)
Stockholder: 
Ján Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
  (from: 07/18/2015 until: 11/27/2020)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/12/2018
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 3K/1/2018-129 zo dňa 04. 07. 2018, právoplatným dňa 28. 07. 2018 a vykonateľným dňa 12. 07. 2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka FORZA, a.s., so sídlom Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 035 092 a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695.
  (from: 04/22/2020)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/12/2018
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 3K/1/2018-129 zo dňa 04. 07. 2018, právoplatným dňa 28. 07. 2018 a vykonateľným dňa 12. 07. 2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka FORZA, a.s., so sídlom Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 035 092 a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695.
  (from: 08/21/2019 until: 04/21/2020)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Martin Kováčik
Tajovského 3
Banská Bystrica 974 01
From: 07/12/2018
  (from: 08/21/2019 until: 04/21/2020)
JUDr. Martin Kováčik
Tajovského 3
Banská Bystrica 974 01
From: 07/12/2018 Until: 01/10/2020
  (from: 04/22/2020 until: 04/21/2020)
Supervisory board: 
Ing. Silvia Bastyr
Jégeho 17
Bratislava 821 08
From: 03/15/2011
  (from: 03/24/2011 until: 07/17/2015)
Ing. Silvia Bastyr
Jégeho 17
Bratislava 821 08
From: 03/15/2011 Until: 06/30/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/17/2015)
Ing. Roman Komžík - Člen
Horná 75
Banská Bystrica
  (from: 03/12/1999 until: 11/20/2002)
Ing. Roman Komžík - člen
Partizánska cesta 1667/52
Banská Bystrica
  (from: 11/21/2002 until: 09/18/2003)
Ing. Roman Komžík - člen
Partizánska cesta 1667/52
Banská Bystrica
From: 03/12/1999
  (from: 09/19/2003 until: 07/17/2015)
Ing. Roman Komžík - člen
Partizánska cesta 1667/52
Banská Bystrica
From: 03/12/1999 Until: 06/30/2015
  (from: 07/18/2015 until: 07/17/2015)
Jozef Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 11/08/2010
  (from: 11/20/2010 until: 03/23/2011)
Jozef Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 11/08/2010 Until: 03/15/2011
  (from: 03/24/2011 until: 03/23/2011)
Miroslav Kováčik - člen
Vodárenská 742/6
Čierny Balog 976 52
From: 04/07/2006
  (from: 04/26/2006 until: 11/19/2010)
Miroslav Kováčik - člen
Vodárenská 742/6
Čierny Balog 976 52
From: 04/07/2006 Until: 11/08/2010
  (from: 11/20/2010 until: 11/19/2010)
Ladislav Krajňák - Člen
ul. 19. Januára 2
Rozhanovce
  (from: 03/12/1999 until: 05/05/1999)
Ladislav Krajňák - predseda
ul. 19. Januára 2
Rozhanovce
  (from: 05/06/1999 until: 09/18/2003)
Ladislav Krajňák - predseda
ul. 19. Januára 2
Rozhanovce
From: 04/14/1999
  (from: 09/19/2003 until: 04/25/2006)
Ladislav Krajňák - predseda
ul. 19. Januára 2
Rozhanovce
From: 04/14/1999 Until: 04/07/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
Ing. Ján Kučera - člen
Hraničná 5
Bratislava
  (from: 10/20/1999 until: 09/18/2003)
Ing. Ján Kučera - člen
Hraničná 5
Bratislava
From: 09/13/1999
  (from: 09/19/2003 until: 04/25/2006)
Ing. Ján Kučera - člen
Hraničná 5
Bratislava
From: 09/13/1999 Until: 04/07/2006
  (from: 04/26/2006 until: 04/25/2006)
JUDr. Lubomír Messinger - Člen
Švermova 59
Banská Bystrica
  (from: 03/12/1999 until: 10/19/1999)
Jana Štulrajterová - člen
Nálepkova 38
Brezno 977 01
From: 04/07/2006
  (from: 04/26/2006 until: 11/27/2020)
Jozef Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog 976 52
From: 06/30/2015
  (from: 07/18/2015 until: 11/27/2020)
JUDr. Ľubomír Messinger
Śvermova 59
Banská Bystrica 974 01
From: 06/30/2015 Until: 02/14/2017
  (from: 03/03/2017 until: 03/02/2017)
JUDr. Ľubomír Messinger
Śvermova 59
Banská Bystrica 974 01
From: 06/30/2015
  (from: 07/18/2015 until: 03/02/2017)
Martin Petráš
Mánesovo nám. 1230/1
Bratislava - Petržalka 851 10
From: 02/14/2017
  (from: 03/03/2017 until: 11/27/2020)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 3K 1/2018-727 zo dňa 21.11.2019, právoplatného dňa 14.12.2019, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu FORZA, a.s. "v konkurze", so sídlom Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 035 092 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa obchodná spoločnosť FORZA, a.s. „v konkurze“ z obchodného registra vymazáva, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 11/28/2020)
Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa v zmy- sle ust. §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a schvále- ním stanov.
  (from: 03/12/1999 until: 11/27/2020)
. Zapisujú sa funkcie predsedov v zmysle rozhodnutia pred- stavenstva a dozornej rady zo dňa 14.4.1999.
  (from: 05/06/1999 until: 11/27/2020)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 13.09.1999 v NZ 214/99 napísanej v no- társkom úrade JUDr. Pavla Jombíka v Banskej Bystrici Skuteckého 16.
  (from: 10/20/1999 until: 11/27/2020)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 16.11.1999 v NZ 279/99 napísanej v notárskom úrade JUDr. Pavla Jombíka v B.Bystrici.
  (from: 12/03/1999 until: 11/27/2020)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 4/2000, napísanej v Notárskom úrade JUDr. Pavla Jombíka, notára so sídlom v Banskej Bystrici, Skuteckého 16, ako aj schválenie zmeny stanov.
  (from: 02/02/2000 until: 11/27/2020)
. Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 3.3.2000 bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 04/17/2000 until: 11/27/2020)
. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 4.7.2002 prijalo zmeny stanov spoločnosti. Forma akcií: na meno
  (from: 09/30/2002 until: 11/27/2020)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho vlaného zhromaždenia, zo dňa 29.12.2003 v NZ č. 126640/2003, napísanej v NÚ JUDr. Miroslava Pavloviča, Grösslingova ul. č. 6-8, Bratislava, ako aj zmena stanov.
  (from: 01/12/2004 until: 11/27/2020)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica 3K/1/2018-757 zo dňa 02. 01. 2020 právoplatné dňa 10. 01. 2020 súd odvolal JUDr. Martina Kováčika, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica z funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu spoločnosti FORZA, a.s. „v konkurze“, so sídlom Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 035 092.
  (from: 04/22/2020 until: 11/27/2020)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/31/2009)
Legal successor: 
CREDIT PARTNER, spol. s r.o.
Skuteckého 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/03/2005)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
FORZA PH, spol. s r.o.
Skuteckého 23
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/31/2009)
N3 media, s.r.o.
Trnavská 100/II
Bratislava 821 01
  (from: 03/01/2011)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person