Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17546/P

Business name: 
ARGO - PK s.r.o.
  (from: 07/01/2006)
Registered seat: 
Strojárska 3998
Snina 069 01
  (from: 01/31/2017)
Identification number (IČO): 
36 614 971
  (from: 07/01/2006)
Date of entry: 
07/01/2006
  (from: 07/01/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/01/2006)
Objects of the company: 
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/01/2006)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 07/01/2006)
prieskum trhu a marketing
  (from: 07/01/2006)
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 07/01/2006)
verejné obstarávanie
  (from: 07/01/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/01/2006)
prenájom hnuteľných vecí, prenájom nehnuteľných vecí spojených s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/01/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 07/01/2006)
organizovanie kultúrnych, športových podujatí, výstav, školení a súťaží
  (from: 07/01/2006)
organizovanie voľného času pre deti, mládež, dospelých a starších ľudí
  (from: 07/01/2006)
technicko - organizačné zabezpečenie odborných prednášok a seminárov v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/01/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/01/2006)
leasingová činnosť
  (from: 07/01/2006)
sprostredkovanie obchodu, dopravy, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie verejne dostupných informácií v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu
  (from: 07/01/2006)
kancelárske a administratívne práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
  (from: 07/01/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006)
počítačová grafika a animácia
  (from: 07/01/2006)
zhotovovanie webových stránok
  (from: 07/01/2006)
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 07/01/2006)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 07/01/2006)
spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 07/01/2006)
vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 07/01/2006)
grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a trechnickej dokumentácie
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 07/01/2006)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 07/01/2006)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/31/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/31/2017)
Partners: 
Ing. arch. Jozef Bajus
Jozefa Rholla 410/99
Zemplínske Hámre 067 77
Slovak Republic
  (from: 01/04/2022)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Jozef Bajus
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/04/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/01/2006)
Ing. arch. Jozef Bajus
ul. Jozefa Rholla 410/99
Zemplínske Hámre 067 77
From: 07/01/2006
  (from: 01/31/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú konatelia. Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/01/2006)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/31/2017)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person