Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  573/S

Business name: 
ALFEX,a.s.
  (from: 05/12/1999)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/12/1999)
Identification number (IČO): 
36 035 947
  (from: 05/12/1999)
Date of entry: 
05/12/1999
  (from: 05/12/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/12/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/1999)
reklamná činnosť
  (from: 05/12/1999)
leasingová činnosť
  (from: 05/12/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 05/12/1999)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 05/12/1999)
výroba cukrárenských výrobkov
  (from: 05/12/1999)
pohostinská činnosť
  (from: 05/12/1999)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/17/2015)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/17/2015)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/17/2015)
Fotografické služby
  (from: 09/17/2015)
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 09/17/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/12/1999)
Milan Bagačka - predseda
Pieninská 19
Banská Bystrica
From: 04/14/1999
  (from: 12/11/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnené konať predstavenstvo, a to tak, že navonok za neho koná v mene spoločnosti predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že predseda predstavenstva pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 08/05/2015)
Capital: 
209 160 EUR Paid up: 209 160 EUR
  (from: 09/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 332 EUR
  (from: 09/22/2009)
Number of shares: 53
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 09/22/2009)
Stockholder: 
Milan Bagačka
Pieninská 6430/19
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/05/2015)
Supervisory board: 
Jaroslav Strnad
Alšovice 35
Pěnčín 468 21
Česká republika
From: 07/20/2015
  (from: 08/05/2015)
Mgr. Zuzana Priechodská - člen dozornej rady
Prof. Sáru 2
Banská Bystrica 974 01
From: 10/24/2016
  (from: 11/30/2016)
JUDr. Lubomír Messinger - člen dozornej rady
Švermova 59
Banská Bystrica
From: 04/14/1999
  (from: 11/30/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.4.1999 rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., v súlade s ust. §§. 172, 175 Obchod. zák.
  (from: 05/12/1999)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadne- ho valnébo zhromaždenia zo dňa 15.12.1999 v NZ 324/99 napísanej notárom JUDr. Pavlom Jombíkom, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
  (from: 02/09/2000)
Zapisujú sa zmeny v zmysle ustanoveia valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2002 v notárskej zápisnici 272/02 zo dňa 03.07.2002 napísanej v notárskom úrade JUDr. Pavla Jombíka, Skuteckého 16, B.Bystrica. . Forma akcií: na meno
  (from: 08/28/2002)
. Zapisuje sa zmena v znmysle unesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia, zo dňa 15.10.2002, v NZ 407/02, a úplné znenie stanov. . Forma akcií: na meno.
  (from: 12/11/2002)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person