Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5704/B

Business name: 
NOREA s.r.o.
  (from: 08/24/1993 until: 08/25/1996)
Registered seat: 
Páričkova 22
Bratislava 821 08
  (from: 06/26/1995 until: 08/25/1996)
Mierova 1
Bratislava 821 05
  (from: 08/24/1993 until: 06/25/1995)
Identification number (IČO): 
31 357 725
  (from: 08/24/1993)
Date of entry: 
08/24/1993
  (from: 08/24/1993)
Person dissolved from: 
26.8.1996
  (from: 08/26/1996)
Date of deletion: 
08/26/1996
  (from: 08/26/1996)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/26/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/24/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj nehnuteľných a hnuteľných vecí, sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/24/1993 until: 08/25/1996)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 08/24/1993 until: 08/25/1996)
poskytovanie poradenských služieb pre podnikateľské subjekty v oblasti komerčnoprávnej
  (from: 08/24/1993 until: 08/25/1996)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 06/26/1995 until: 08/25/1996)
factoring a forfaiting
  (from: 06/26/1995 until: 08/25/1996)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/26/1995 until: 08/25/1996)
Partners: 
NOREM spol. s r.o.
  (from: 08/24/1993 until: 07/19/1994)
JUDr. Oliver Baláž
Vyšehradská 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/20/1994 until: 08/25/1996)
JUDr. Oliver Baláž
Vyšehradská 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/24/1993 until: 07/19/1994)
Ing. Marián Ježek
Jankolova 3
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 07/20/1994 until: 08/25/1996)
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/24/1993 until: 07/19/1994)
Contribution of each member: 
NOREM spol. s r.o.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/24/1993 until: 07/19/1994)
Ing. Bohuslav Vajcík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/24/1993 until: 07/19/1994)
JUDr. Oliver Baláž
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 08/24/1993 until: 07/19/1994)
JUDr. Oliver Baláž
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/20/1994 until: 08/25/1996)
Ing. Marián Ježek
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/20/1994 until: 08/25/1996)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/20/1994 until: 08/25/1996)
konatelia
  (from: 08/24/1993 until: 07/19/1994)
JUDr. Oliver Baláž
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 08/24/1993 until: 08/25/1996)
Ing. František Holler
Smolenická 14
Bratislava 851 05
  (from: 06/26/1995 until: 08/25/1996)
Ing. Marián Ježek
Jankolova 3
Bratislava
  (from: 07/20/1994 until: 08/25/1996)
Ing. Karol Verffy
Podháj 57
Bratislava 841 03
  (from: 08/24/1993 until: 07/19/1994)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú menom spoločnosti samostatne.
  (from: 07/20/1994 until: 08/25/1996)
konatelia samostatne
  (from: 08/24/1993 until: 07/19/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 08/24/1993 until: 08/25/1996)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 12.1.1996 sa zrušuje spoločnosť NOREA s.r.o. bez likvidácie. Všetok majetok, práva, záväzky a pohľadávky prechádzajú na spoločnosť NOREA a.s. so sídlom Páričkova 22, Bratislava. V Y M A Z U J E S A : Obch dná spoločnosť NOREA s.r.o. so sídlom Páričkova 22, Bratislava zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 11744/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 11744
  (from: 08/26/1996)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17. 5. 1993 v zmysle ust. §§ 105 - 153 zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodný zákonník. Stary spis: S.r.o. 11744
  (from: 08/24/1993 until: 08/25/1996)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1994. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 6.4.1994. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.6.1994. Stary spis: S.r.o. 11744
  (from: 07/20/1994 until: 08/25/1996)
Zápisnica č. 5/1994 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1994. Zápisnica č. 2/1995 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.3.1995. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.4.1995. Zápisnica č. 3/1995 z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.1995. Stary spis: S.r.o. 11744
  (from: 06/26/1995 until: 08/25/1996)
Date of updating data in databases:  01/14/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person