Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  81/P

Business name: 
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
  (from: 04/28/1992)
Registered seat: 
Mierova 34
Humenné 066 54
  (from: 11/07/2000)
Lesná 601/12
Humenné 066 01
  (from: 04/28/1992 until: 11/06/2000)
Identification number (IČO): 
30 414 253
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
výroba a predaj pekárenských a cestovinárskych výrobkov a trvanlivého pečiva
  (from: 02/02/1994)
nákup a predaj surovín, strojov a zariadení pre pekársku a cukrársku výrobu
  (from: 02/02/1994)
inžinierska činnosť v oblasti pekárskej a cukrárskej výroby
  (from: 02/02/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/04/1995)
výroba, nákup a predaj drevených výrobkov
  (from: 10/04/1995)
maloobchod a veľkoobchod-výrobky potravinárskeho, tabakového, textilného, odevného, obuvníckeho, kožiarskeho, papierenského, hutníckeho, železiarského, elektronického, sklárskeho, keramického, drevospracujúceho, stavebného, automobilového priemyslu, zariadenia-technické potreby a náhradné diely pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, výrobky z kovu, dreva, ropné produkty, ovocie, zelenina, spotrebný a priemyselný tovar, alkoholické a nealkoholické nápoje, cukrárenské a pekárenské výrobky, cestoviny, cukrovinky
  (from: 10/04/1995)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 10/04/1995)
výroba cukrárenských výrobkov
  (from: 10/14/1997)
prenájom nebytových a skladových priestorov s poskytovaním dodatkových služieb
  (from: 10/12/2005)
prenájom motorových vozidiel a strojno - technického zariadenia
  (from: 10/12/2005)
maloobchod-potraviny, ovocie a zelenina, alkohol. a nealkohol. nápoje, mäsové výrobky, tabakové výrobky, pekárenské a cukrárenské výrobky, cestoviny, cukrovinky
  (from: 02/02/1994 until: 10/03/1995)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s potravinami
  (from: 02/02/1994 until: 10/03/1995)
výroba a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov, trvanlivého pečiva, cestovinárske výrobky
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s potravinami
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
nákup a predaj surovín, strojov a zariadení pre pekársku a cukrársku výrobu
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
inžinierska činnosť v oblasti pekárskej a cukrárskej výroby
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/28/1992)
Peter Tomko - člen
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014)
Ing. Peter Tomko - predseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014)
Daniela Tomková - podpredseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014)
Ing. Marián Babilonský - člen - do 6.12.2001
539
Bystré
  (from: 10/04/1995 until: 01/08/2002)
Ing. Vladimír Bakoš - člen
Mierová 70
Humenné
  (from: 02/02/1994 until: 10/03/1995)
Dušan Durňák - člen
Vihorlatská 1412
Snina
  (from: 02/02/1994 until: 10/03/1995)
Gustáv Durňák - člen
Pčolinská F/2/3
Snina
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
Gustáv Durňák - člen
Vihorlatská 1412
Snina
From: 02/12/2004
  (from: 03/17/2004 until: 10/11/2005)
Gustáv Durňák - člen
Vihorlatská 1412
Snina 069 01
From: 02/12/2004
  (from: 10/12/2005 until: 12/30/2006)
Gustáv Durňák - člen
Vihorlatská 1412
Snina 069 01
From: 02/12/2004 Until: 12/30/2006
  (from: 12/31/2006 until: 12/30/2006)
Gustáv Durňák - člen
Vihorlatská 1412
Snina 069 01
From: 12/31/2006
  (from: 12/31/2006 until: 06/18/2010)
Gustáv Durňák - člen
Vihorlatská 1412
Snina 069 01
From: 12/31/2006 Until: 06/02/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/18/2010)
Ing. Emil Dzugas - podpredseda
Mierová 33/1
Humenné
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
Ing. Andrej Hajžuš - predseda
Košická 36
Humenné
  (from: 02/02/1994 until: 10/03/1995)
Ing. Ľubomír Hromuľák - člen
Partizánska 30
Humenné
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
Ján Jalčák - člen
Partizánska 35
Humenné
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
Magdaléna Karľová - člen
Podhorská 1208/40
Snina
From: 05/23/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 09/17/2002 until: 03/16/2004)
Magdaléna Karľová - člen - od 6.12.2001
Podhorská 1208/40
Snina
  (from: 01/09/2002 until: 09/16/2002)
Ing. Dušan Kuča - predseda
Zvolenská 1
Nitra
  (from: 10/04/1995 until: 09/16/2002)
Ing. Dušan Kuča - predseda
Zvolenská 1
Nitra
From: 05/23/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 09/17/2002 until: 03/16/2004)
Ing. Peter Tomko - podpredseda
Brestovská 2932/127
Humenné
From: 05/23/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 09/17/2002 until: 03/16/2004)
Ing. Peter Tomko - podpredseda
Hrnčiarska 1700/19
Humenné
  (from: 10/04/1995 until: 09/16/2002)
Ing. Peter Tomko - podpredseda
Sokolovská 1
Humenné
  (from: 02/02/1994 until: 10/03/1995)
Ing. Peter Tomko - predseda
Sokolovská 1684
Humenné
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
Peter Tomko - člen
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 06/02/2010
  (from: 06/19/2010 until: 08/26/2014)
Peter Tomko - člen
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 06/02/2010 Until: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Peter Tomko - predseda
Brestovská 127/2932
Humenné
From: 02/12/2004
  (from: 03/17/2004 until: 10/11/2005)
Ing. Peter Tomko - predseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 02/12/2004
  (from: 10/12/2005 until: 12/30/2006)
Ing. Peter Tomko - predseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 02/12/2004 Until: 12/30/2006
  (from: 12/31/2006 until: 12/30/2006)
Ing. Peter Tomko - predseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 12/31/2006
  (from: 12/31/2006 until: 08/26/2014)
Ing. Peter Tomko - predseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 12/31/2006 Until: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Daniela Tomková - podpredseda
Brestovská 127/2932
Humenné
From: 02/12/2004
  (from: 03/17/2004 until: 10/11/2005)
Daniela Tomková - podpredseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 02/12/2004
  (from: 10/12/2005 until: 12/30/2006)
Daniela Tomková - podpredseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 02/12/2004 Until: 12/30/2006
  (from: 12/31/2006 until: 12/30/2006)
Daniela Tomková - podpredseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 12/31/2006
  (from: 12/31/2006 until: 08/26/2014)
Daniela Tomková - podpredseda
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 12/31/2006 Until: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Andrej Veľas - člen
161
Ľubiša
  (from: 02/02/1994 until: 10/03/1995)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/19/2010)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/2006 until: 06/18/2010)
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/28/1992 until: 12/30/2006)
Capital: 
1 739 120 EUR Paid up: 1 739 120 EUR
  (from: 11/06/2010)
1 938 016 EUR Paid up: 1 938 016 EUR
  (from: 11/14/2009 until: 11/05/2010)
58 363 000 Sk Paid up: 58 363 000 Sk
  (from: 12/31/2006 until: 11/13/2009)
31 780 000 Sk Paid up: 31 780 000 Sk
  (from: 09/17/2002 until: 12/30/2006)
31 780 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 09/16/2002)
Shares: 
Number of shares: 51
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 11/14/2009)
Number of shares: 601
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3,4 EUR
  (from: 11/06/2010)
Number of shares: 1661
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 26,6 EUR
  (from: 11/06/2010)
Number of shares: 4030
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3,4 EUR
  (from: 11/14/2009 until: 11/05/2010)
Number of shares: 8700
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 26,6 EUR
  (from: 11/14/2009 until: 11/05/2010)
Number of shares: 51
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/31/2006 until: 11/13/2009)
Number of shares: 4030
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 11/13/2009)
Number of shares: 8700
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 800 Sk
  (from: 06/29/2007 until: 11/13/2009)
Number of shares: 4030
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 12/31/2006 until: 06/28/2007)
Number of shares: 8700
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 800 Sk
  (from: 12/31/2006 until: 06/28/2007)
Number of shares: 31780
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/12/2005 until: 12/30/2006)
Number of shares: 31780
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/17/2002 until: 10/11/2005)
Number of shares: 31780
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/07/2000 until: 09/16/2002)
Number of shares: 31780
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/02/1994 until: 11/06/2000)
Number of shares: 30827
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
Number of shares: 953
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
Supervisory board: 
Ing. Viera Pirohaničová
107
Ruskovce 072 42
From: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014)
JUDr. Miroslav Hospodár
Mojmírova 10
Michalovce 071 01
From: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014)
JUDr. Mária Tomková
Brestovská 2932/127
Humenné 066 01
From: 05/31/2016
  (from: 06/22/2016)
Ján Albert - člen
Třebíčska 18
Humenné
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
Ing. Viktória Balážová - člen
Laborecká 22
Humenné
  (from: 02/02/1994 until: 10/03/1995)
Ladislav Birnstein - člen
Šmidkeho 25
Humenné
  (from: 04/28/1992 until: 10/03/1995)
Ing. Ladislav Birnstein - člen
Šmidkeho 25
Humenné
  (from: 10/04/1995 until: 10/13/1997)
Gustáv Durňák - člen
Vihorlatská 1412
Snina
  (from: 10/04/1995 until: 09/16/2002)
Gustáv Durňák - člen
Vihorlatská 1412
Snina
From: 05/23/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 09/17/2002 until: 03/16/2004)
Gustáv Durňák
Vihorlatská 1412
Snina 069 01
From: 06/02/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/21/2012)
Gustáv Durňák
Vihorlatská 1412
Snina 069 01
From: 06/02/2010 Until: 06/05/2012
  (from: 06/22/2012 until: 06/21/2012)
Berta Hlubíková - člen
31
Veľopolie
  (from: 10/14/1997 until: 09/16/2002)
Berta Hlubíková
31
Veľopolie 067 31
From: 12/31/2006
  (from: 12/31/2006 until: 08/26/2014)
Berta Hlubíková
31
Veľopolie 067 31
From: 12/31/2006 Until: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Berta Hlubíková - člen
31
Veľopolie
From: 05/23/2002
  (from: 09/17/2002 until: 10/11/2005)
Berta Hlubíková - člen
31
Veľopolie 067 31
From: 05/23/2002
  (from: 10/12/2005 until: 12/30/2006)
Berta Hlubíková - člen
31
Veľopolie 067 31
From: 05/23/2002 Until: 12/30/2006
  (from: 12/31/2006 until: 12/30/2006)
Ing. František Hric - predseda
Lomnická 742
Vranov nad Topľou
  (from: 02/02/1994 until: 10/03/1995)
Ing. František Hric
Palarikova 742
Vranov nad Topľou
From: 02/12/2004
  (from: 03/17/2004 until: 10/11/2005)
Ing. František Hric
Palárikova 742
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/12/2004
  (from: 10/12/2005 until: 12/30/2006)
Ing. František Hric
Palárikova 742
Vranov nad Topľou 093 01
From: 02/12/2004 Until: 12/30/2006
  (from: 12/31/2006 until: 12/30/2006)
Ing. František Hric
Palárikova 742
Vranov nad Topľou 093 01
From: 12/31/2006
  (from: 12/31/2006 until: 06/18/2010)
Ing. František Hric
Palárikova 742
Vranov nad Topľou 093 01
From: 12/31/2006 Until: 06/02/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/18/2010)
RNDr. Anna Kesanová , CSc. - predseda
Nad Lúčkami 53
Bratislava
  (from: 10/04/1995 until: 09/16/2002)
RNDr. Anna Kesanová , CSc. - predseda
Nad Lúčkami 53
Bratislava
From: 05/23/2002 Until: 02/12/2004
  (from: 09/17/2002 until: 03/16/2004)
Ing. František Kmeč
Kukučínova 1807/12
Michalovce 071 01
From: 12/31/2006
  (from: 12/31/2006 until: 06/18/2010)
Ing. František Kmeč
Kukučínova 1807/12
Michalovce 071 01
From: 12/31/2006 Until: 06/02/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/18/2010)
JUDr. Štefan Koľ
Iljikčanova 28/720
Humenné
From: 02/12/2004
  (from: 03/17/2004 until: 10/11/2005)
JUDr. Štefan Koľ
Iljikčanova 720/28
Humenné 066 01
From: 02/12/2004
  (from: 10/12/2005 until: 12/30/2006)
JUDr. Štefan Koľ
Iljikčanova 720/28
Humenné 066 01
From: 02/12/2004 Until: 12/30/2006
  (from: 12/31/2006 until: 12/30/2006)
JUDr. Štefan Koľ
Iľjikčanova 720/28
Humenné 066 01
From: 12/31/2006
  (from: 12/31/2006 until: 06/18/2010)
JUDr. Štefan Koľ
Iľjikčanova 720/28
Humenné 066 01
From: 12/31/2006 Until: 06/02/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/18/2010)
Katarína Pilátová
Štúrova 506/37
Sečovce 078 01
From: 12/31/2006
  (from: 12/31/2006 until: 08/26/2014)
Katarína Pilátová
Štúrova 506/37
Sečovce 078 01
From: 12/31/2006 Until: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Viera Pirohaničová
107
Ruskovce 072 42
From: 06/05/2012
  (from: 06/22/2012 until: 08/26/2014)
Ing. Viera Pirohaničová
107
Ruskovce 072 42
From: 06/05/2012 Until: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Anna Šubjaková - člen
Osloboditeľov 10
Humenné
  (from: 04/28/1992 until: 02/01/1994)
Katarína Pilátová
Štúrova 506/37
Sečovce 078 01
From: 06/20/2014 Until: 04/08/2016
  (from: 06/22/2016 until: 06/21/2016)
Katarína Pilátová
Štúrova 506/37
Sečovce 078 01
From: 06/20/2014
  (from: 08/27/2014 until: 06/21/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle ust. zák. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 04/28/1992)
Zmeny stanov schválené valným zhromaždením dňa 24.7.1993.
  (from: 02/02/1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 22.6.1995.
  (from: 10/04/1995)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 28.5.1996.
  (from: 10/14/1997)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 28.12.1999.
  (from: 11/07/2000)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 8.8.2002.
  (from: 09/17/2002)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2006)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Michalovské pekárne a cukrárne a.s.
Pekárenská 1
Michalovce 071 01
  (from: 12/31/2006)
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, spol. s r.o., Humené
Mierová 34
Humenné 066 01
  (from: 09/10/2011)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person