Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  86/S

Business name: 
ONIX spol. s r.o.
  (from: 06/04/1991 until: 12/14/2003)
Registered seat: 
Banská Bystrica
  (from: 06/04/1991 until: 12/14/2003)
Identification number (IČO): 
00 634 913
  (from: 06/04/1991)
Date of entry: 
06/04/1991
  (from: 06/04/1991)
Person dissolved from: 
15.12.2003
  (from: 12/15/2003)
Date of deletion: 
12/15/2003
  (from: 12/15/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/04/1991)
Objects of the company: 
výroba, technologická montáž, oprava a leasing elektrotechnických strojov a prístrojov
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
výroba a oprava nástrojov, kovových výrobkov a iných priemyselných výrobkov
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
spracovanie umelých hmôt a papiera
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
výstavba, údržba a modernizácia bytov a inžinierskych sietí
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
obchodná činnosť s výrobnými zariadeniami, spotrebným tovarom, odevami, potravinami a iným rozličným tovarom
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
odborná poradenská činnosť vo vnútornom obchode (informácie, propaganda, reklamná činnosť, obalová technika, poriadanie výstav, prieskum trhu a pod.)
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
vydávanie a rozširovanie kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
polygrafická výroba: ofsetová tlač, sieťotlač, knihtlač
  (from: 06/15/1993 until: 12/14/2003)
vydavateľská činnosť a litografické práce
  (from: 06/15/1993 until: 12/14/2003)
organizovanie výstav
  (from: 06/15/1993 until: 12/14/2003)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť, vrátane leasingu, mimo riadnej predajne, so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 06/15/1993 until: 12/14/2003)
Partners: 
FOCUS - výrobné a obslužné družstvo
3100, Pecskö ut. 2
Salgótarján
Republic of Hungary
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
Pavol Szmuda
Národná 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
Ing. Branislav Zlatý
Haška 73
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
Pavol Szmuda
Národná 15
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/15/1993 until: 12/14/2003)
Ing. Branislav Zlatý
J.Haška 73
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/15/1993 until: 12/14/2003)
Contribution of each member: 
FOCUS - výrobné a obslužné družstvo
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
Pavol Szmuda
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
Ing. Branislav Zlatý
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 06/14/1993)
Pavol Szmuda
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/15/1993 until: 12/14/2003)
Ing. Branislav Zlatý
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/15/1993 until: 12/14/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/04/1991 until: 12/14/2003)
Pavol Szmuda - jednateľ
Národná 15
Banská Bystrica
  (from: 06/04/1991 until: 12/14/2003)
Ing. Branislav Zlatý - jednateľ
J.Haška 73
Banská Bystrica
  (from: 06/04/1991 until: 12/14/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú jednatelia, samostatne.
  (from: 06/04/1991 until: 12/14/2003)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/04/1991 until: 12/14/2003)
Other legal facts: 
. Na základe právoplatného uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 5.4.2001 č.k. 51-24K 227/96, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý, sa spoločnosť ONIX, spol. s r.o. Banská Bystrica, IČO: 00 634 913 z obchodného registra dňom 15.12.2003 v y m a z á v a .
  (from: 12/15/2003)
Spoločenskou zmluvou, zo dňa 24.5.1991 v zmysle zák.č. 103/90 Zb. Starý spis: S.r.o. 314
  (from: 06/04/1991 until: 12/14/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.3.1993 bol schválený Dodatok č.1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/15/1993 until: 12/14/2003)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person