Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10545/L

Business name: 
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
  (from: 09/07/2006)
Registered seat: 
Pri Váhu 6
Ružomberok 034 06
  (from: 09/07/2006)
Identification number (IČO): 
36 672 271
  (from: 09/07/2006)
Date of entry: 
09/07/2006
  (from: 09/07/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/07/2006)
Objects of the company: 
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 09/07/2006)
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
  (from: 09/07/2006)
výroba priemyselných hnojív
  (from: 09/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/07/2006)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 09/07/2006)
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
  (from: 09/07/2006)
protikorózna ochrana
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 09/07/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/07/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/07/2006)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 09/07/2006)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb
  (from: 09/07/2006)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
  (from: 09/07/2006)
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
  (from: 09/07/2006)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 09/07/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/07/2006)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 09/07/2006)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
  (from: 09/07/2006)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (from: 09/07/2006)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (from: 09/07/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/07/2006)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/25/2008)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v malých vodných elektrárňach
  (from: 10/21/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/07/2006)
MUDr. Igor Čombor - Predseda
Dušana Makovického 1626/14
Ružomberok 034 01
From: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019)
Ing. Ján Bednárik - člen
Liptovská 2127/14
Ružomberok 034 01
From: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019)
Mgr. Milan Frič - člen
Pod Skálím 1581/78
Liptovské Sliače - Vyšný Sliač 034 84
From: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019)
Ladislav Zvara - člen
26
Štiavnička 034 01
From: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019)
Ing. Slavomír Klačko - člen
Hollého 5350/11
Ružomberok 034 01
From: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019)
Katarína Machová - člen
41
Potok 034 83
From: 05/25/2020
  (from: 06/26/2020)
Ing. Martin Baran - člen
109
Bešeňová 034 83
From: 05/10/2011
  (from: 06/03/2011 until: 05/21/2015)
Ing. Martin Baran - člen
109
Bešeňová 034 83
From: 05/10/2011 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Ing. Ján Bednárik - člen
Liptovská 14/8
Ružomberok 034 01
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 07/12/2019)
Ing. Ján Bednárik - člen
Liptovská 14/8
Ružomberok 034 01
From: 04/20/2015 Until: 04/20/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Ing. Pavol Benčo - člen
Na vyhliadke 11
Ružomberok
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/20/2007)
Ing. Pavol Benčo - člen
Na vyhliadke 11
Ružomberok
From: 09/07/2006 Until: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/20/2007)
Ing. Jozef Bláha - člen
36
Liptovské Revúce
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/20/2007)
Ing. Jozef Bláha - člen
36
Liptovské Revúce
From: 09/07/2006 Until: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/20/2007)
Juraj Bobek - člen
81
Martinček 034 95
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 07/12/2019)
Juraj Bobek - člen
81
Martinček 034 95
From: 04/20/2015 Until: 04/20/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
JUDr. Juraj Čech - predseda
K. Salvu 5
Ružomberok 034 01
From: 05/10/2011
  (from: 06/03/2011 until: 05/21/2015)
JUDr. Juraj Čech - predseda
K. Salvu 5
Ružomberok 034 01
From: 05/10/2011 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
MUDr. Igor Čombor , PhD. - predseda
Dušana Makovického 1626/14
Ružomberok 034 01
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 07/12/2019)
MUDr. Igor Čombor , PhD. - predseda
Dušana Makovického 1626/14
Ružomberok 034 01
From: 04/20/2015 Until: 04/20/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Anton Druska - člen
351
Lúčky
From: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/02/2011)
Anton Druska - člen
351
Lúčky
From: 05/24/2007 Until: 05/09/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Patrik Habo - člen
Andreja Hlinku 8321/78
Ružomberok - Černová 034 06
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 10/19/2015)
Patrik Habo - člen
Andreja Hlinku 8321/78
Ružomberok - Černová 034 06
From: 04/20/2015 Until: 09/03/2015
  (from: 10/20/2015 until: 10/19/2015)
Ing. Albín Husarčík - člen
232
Liptovská Lúžna 034 72
From: 05/10/2011
  (from: 06/03/2011 until: 05/21/2015)
Ing. Albín Husarčík - člen
232
Liptovská Lúžna 034 72
From: 05/10/2011 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Ing. Pavol Jeleník , PhD. - predseda
Pri Váhu 74
Ružomberok
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 07/14/2010)
Ing. Pavol Jeleník , PhD. - predseda
Pri Váhu 74
Ružomberok
From: 09/07/2006 Until: 05/27/2010
  (from: 07/15/2010 until: 07/14/2010)
Ing. Pavol Jeleník , PhD. - predseda
Pri Váhu 74
Ružomberok 034 06
From: 05/28/2010
  (from: 07/15/2010 until: 06/02/2011)
Ing. Pavol Jeleník , PhD. - predseda
Pri Váhu 74
Ružomberok 034 06
From: 05/28/2010 Until: 05/09/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Ing. Andrej Kostilnik - člen
Skalky 206
Švošov
From: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/02/2011)
Ing. Andrej Kostilnik - člen
Skalky 206
Švošov
From: 05/24/2007 Until: 05/09/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Ing. Juraj Kurňavka
Š. Nahálku 2
Ružomberok 034 01
From: 05/10/2011
  (from: 06/03/2011 until: 05/21/2015)
Ing. Juraj Kurňavka
Š. Nahálku 2
Ružomberok 034 01
From: 05/10/2011 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Ing. Vladimír Lajčiak - člen
Černovských martýrov 8
Ružomberok
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/20/2007)
Ing. Vladimír Lajčiak - člen
Černovských martýrov 8
Ružomberok
From: 09/07/2006 Until: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/20/2007)
Tibor Lauko - člen
Bystrická cesta 2138/126
Ružomberok 034 01
From: 10/26/2015
  (from: 11/28/2015 until: 07/12/2019)
Tibor Lauko - člen
Bystrická cesta 2138/126
Ružomberok 034 01
From: 10/26/2015 Until: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Ing. Rudolf Mičuda - člen
I. Houdeka 60
Ružomberok
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 07/14/2010)
Ing. Rudolf Mičuda - člen
I. Houdeka 60
Ružomberok
From: 09/07/2006 Until: 05/27/2010
  (from: 07/15/2010 until: 07/14/2010)
Ing. Rudolf Mičuda - člen
I. Houdeka 60
Ružomberok 034 01
From: 05/28/2010
  (from: 07/15/2010 until: 06/02/2011)
Ing. Rudolf Mičuda - člen
I. Houdeka 60
Ružomberok 034 01
From: 05/28/2010 Until: 05/09/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Ing. Martin Motyka - člen
Pod Kalváriou 7
Ružomberok
From: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/14/2011)
Ing. Martin Motyka - člen
Pod Kalváriou 7
Ružomberok
From: 05/24/2007 Until: 05/24/2011
  (from: 06/15/2011 until: 05/21/2015)
Ing. Martin Motyka - člen
Pod Kalváriou 7
Ružomberok 034 01
From: 05/27/2011
  (from: 06/15/2011 until: 05/21/2015)
Ing. Martin Motyka - člen
Pod Kalváriou 7
Ružomberok 034 01
From: 05/27/2011 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Ing. Stanislav Nechaj - člen
Ul. Pri Váhu 1/1
Hubová 034 91
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 07/12/2019)
Ing. Stanislav Nechaj - člen
Ul. Pri Váhu 1/1
Hubová 034 91
From: 04/20/2015 Until: 04/20/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Mgr. Elena Tuková - člen
39
Liptovský Michal 034 83
From: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019 until: 03/24/2020)
Mgr. Elena Tuková - člen
39
Liptovský Michal 034 83
From: 05/27/2019 Until: 02/12/2020
  (from: 03/25/2020 until: 03/24/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/07/2006)
Procuration: 
Ing. Milan Mojš
ČSA 692
Likavka 034 95
From: 06/15/2011
  (from: 06/15/2011)
Doc. Ing. Jaroslav Demko , CSc.
Novozámocká 2477/1
Zvolen
From: 10/28/2006
  (from: 10/28/2006 until: 09/04/2009)
Doc. Ing. Jaroslav Demko , CSc.
Pri Váhu 22
Ružomberok 034 06
From: 10/28/2006
  (from: 09/05/2009 until: 12/13/2011)
Doc. Ing. Jaroslav Demko , CSc.
Pri Váhu 22
Ružomberok 034 06
From: 10/28/2006 Until: 11/08/2011
  (from: 12/14/2011 until: 12/13/2011)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti ani ich zaťažovať.
  (from: 10/28/2006)
Capital: 
7 870 118,44 EUR Paid up: 7 870 118,44 EUR
  (from: 04/21/2009)
237 147 000 Sk Paid up: 237 147 000 Sk
  (from: 09/07/2006 until: 04/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 316196
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 24,89 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedenom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 04/21/2009)
Number of shares: 316196
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 750 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na inú osobu, než akcionára spoločnosti iba so súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu spoločnosti na prevod akcií osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. O uvedenom udelení súhlasu rozhoduje valné zhromaždenie pri dodržaní predkupného práva ostatných akcionárov.
  (from: 09/07/2006 until: 04/20/2009)
Supervisory board: 
Eva Molnárová
Zarevúca 4935/24
Ružomberok 034 01
From: 12/06/2018
  (from: 01/26/2019)
Miroslav Kuriš
Stredná Revúca 453
Liptovské Revúce 034 74
From: 12/06/2018
  (from: 01/26/2019)
PhDr. Pavol Šípoš
Baničné 868/6
Ružomberok 034 01
From: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019)
Ing. Vendelín Ružička
J. Sladkého 2
Ružomberok 034 01
From: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019)
Mgr. Otto Brtko
12
Komjatná 034 96
From: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019)
Vladimír Hatiar
3
Turík 034 83
From: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019)
Ing. Ľubomír Bakoš
Za dráhou 476/7
Ružomberok
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/20/2007)
Ing. Ľubomír Bakoš
Za dráhou 476/7
Ružomberok
From: 09/07/2006 Until: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/20/2007)
Ing. Ján Bednárik
Liptovská 14/8
Ružomberok 034 01
From: 05/10/2011
  (from: 06/03/2011 until: 05/21/2015)
Ing. Ján Bednárik
Liptovská 14/8
Ružomberok 034 01
From: 05/10/2011 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Ľubomír Bezák
Raveň 28
Ružomberok - Biely Potok
From: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/02/2011)
Ľubomír Bezák
Raveň 28
Ružomberok - Biely Potok
From: 05/24/2007 Until: 05/09/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Ing. Peter Dávidík
450
Ľubochňa 034 91
From: 05/10/2011
  (from: 06/03/2011 until: 05/21/2015)
Ing. Peter Dávidík
450
Ľubochňa 034 91
From: 05/10/2011 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Peter Dutka
401
Ludrová
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 07/14/2010)
Peter Dutka
401
Ludrová
From: 09/07/2006 Until: 05/27/2010
  (from: 07/15/2010 until: 07/14/2010)
Peter Dutka
401
Ludrová 034 71
From: 05/28/2010
  (from: 07/15/2010 until: 06/02/2011)
Peter Dutka
401
Ludrová 034 71
From: 05/28/2010 Until: 05/09/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Ing. Marián Javorka
518
Likavka 034 95
From: 05/10/2011
  (from: 06/03/2011 until: 05/21/2015)
Ing. Marián Javorka
518
Likavka 034 95
From: 05/10/2011 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Milan Kereškéni
78/A
Valaská Dubová
From: 09/07/2006
  (from: 11/23/2006 until: 09/24/2010)
Milan Kereškéni
78/A
Valaská Dubová
From: 09/07/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 09/25/2010 until: 09/24/2010)
Ján Kulich
Staničná 145
Švošov 034 91
From: 10/08/2014
  (from: 12/20/2014 until: 01/25/2019)
Ján Kulich
Staničná 145
Švošov 034 91
From: 10/08/2014 Until: 10/08/2018
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Tibor Lauko
Bystrická cesta 2138/126
Ružomberok 034 01
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 11/27/2015)
Tibor Lauko
Bystrická cesta 2138/126
Ružomberok 034 01
From: 04/20/2015 Until: 10/26/2015
  (from: 11/28/2015 until: 11/27/2015)
Vojtech Macko
Bystrická cesta 52
Ružomberok 034 01
From: 05/10/2011
  (from: 06/03/2011 until: 05/21/2015)
Vojtech Macko
Bystrická cesta 52
Ružomberok 034 01
From: 05/10/2011 Until: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 05/21/2015)
Milan Oravec
Mikuštiakova 936
Likavka 034 95
From: 08/04/2010
  (from: 09/25/2010 until: 12/19/2014)
Milan Oravec
Mikuštiakova 936
Likavka 034 95
From: 08/04/2010 Until: 08/04/2014
  (from: 12/20/2014 until: 12/19/2014)
MUDr. Július Stančok
Vajanského 5
Ružomberok
From: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/02/2011)
MUDr. Július Stančok
Vajanského 5
Ružomberok
From: 05/24/2007 Until: 05/09/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Vladimír Šimalčík
81
Liptovská Teplá
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 07/14/2010)
Vladimír Šimalčík
81
Liptovská Teplá
From: 09/07/2006 Until: 05/27/2010
  (from: 07/15/2010 until: 07/14/2010)
Vladimír Šimalčík
81
Liptovská Teplá 034 83
From: 05/28/2010
  (from: 07/15/2010 until: 06/02/2011)
Vladimír Šimalčík
81
Liptovská Teplá 034 83
From: 05/28/2010 Until: 05/09/2011
  (from: 06/03/2011 until: 06/02/2011)
Mgr. Alena Šubjaková
Na Bežan 1430/15
Liptovské Sliače 034 84
From: 10/08/2014
  (from: 12/20/2014 until: 01/25/2019)
Mgr. Alena Šubjaková
Na Bežan 1430/15
Liptovské Sliače 034 84
From: 10/08/2014 Until: 10/08/2018
  (from: 01/26/2019 until: 01/25/2019)
Ľubomír Švec
Veterná 2/11
Ružomberok 034 01
From: 08/04/2010
  (from: 09/25/2010 until: 12/19/2014)
Ľubomír Švec
Veterná 2/11
Ružomberok 034 01
From: 08/04/2010 Until: 08/04/2014
  (from: 12/20/2014 until: 12/19/2014)
Igor Tomčufčík
Ostrá 279/11
Hrboltová
From: 09/07/2006
  (from: 11/23/2006 until: 09/24/2010)
Igor Tomčufčík
Ostrá 279/11
Hrboltová
From: 09/07/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 09/25/2010 until: 09/24/2010)
Ladislav Vyparina
Kľačno 23
Ružomberok
From: 09/07/2006
  (from: 09/07/2006 until: 06/20/2007)
Ladislav Vyparina
Kľačno 23
Ružomberok
From: 09/07/2006 Until: 05/24/2007
  (from: 06/21/2007 until: 06/20/2007)
PhDr. Pavol Šípoš
Baničné 868/6
Ružomberok 034 01
From: 04/20/2015 Until: 04/20/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Dušan Lauko
Nová 303/65
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 04/20/2015 Until: 04/20/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Vladimír Guoth
153
Ivachnová 034 83
From: 04/20/2015 Until: 04/20/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
Ing. Vendelín Ružička
J. Sladkého 2
Ružomberok 034 01
From: 10/26/2015 Until: 05/27/2019
  (from: 07/13/2019 until: 07/12/2019)
PhDr. Pavol Šípoš
Baničné 868/6
Ružomberok 034 01
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 07/12/2019)
Ing. Vendelín Ružička
J. Sladkého 2
Ružomberok 034 01
From: 10/26/2015
  (from: 11/28/2015 until: 07/12/2019)
Dušan Lauko
Nová 303/65
Liptovská Štiavnica 034 01
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 07/12/2019)
Vladimír Guoth
153
Ivachnová 034 83
From: 04/20/2015
  (from: 05/22/2015 until: 07/12/2019)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., so sídlom Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok vznikla ako nástupnícka spoločnosť obchodnej spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256 v dôsledku rozdelenia.
  (from: 09/07/2006)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person