Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3965/B

Business name: 
VISICOM a.s.
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Registered seat: 
Röntgenova 26
Bratislava 851 01
  (from: 07/08/2009 until: 08/31/2014)
Identification number (IČO): 
35 789 891
  (from: 09/06/2006)
Date of entry: 
06/08/2000
  (from: 09/06/2006)
Date of deletion: 
09/01/2014
  (from: 09/01/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/06/2006)
Capital: 
219 120 EUR Paid up: 219 120 EUR
  (from: 03/02/2009 until: 08/31/2014)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.08.2014 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 01.04.2014 zlúčením so spoločnosťou AFS Visicom Slovakia a. s., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 47 252 901, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel Sa, Vložka č. 5894/B, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení spísaná dňa 21.08.2014 do notárskej zápisnice N 511/2014, Nz 31030/2014, NCRls 31654/2014. Obchodná spoločnosť VISICOM a. s., so sídlom Röntgenova 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35 789 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3965/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 09/01/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2014)
Legal successor: 
AFS Visicom Slovakia a. s.
Röntgenova 26
Bratislava 851 01
  (from: 09/01/2014)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person