Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3965/B

Business name: 
VISICOM a.s.
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Registered seat: 
Röntgenova 26
Bratislava 851 01
  (from: 07/08/2009 until: 08/31/2014)
Viedenská cesta 5
Bratislava 851 01
  (from: 09/06/2006 until: 07/07/2009)
Identification number (IČO): 
35 789 891
  (from: 09/06/2006)
Date of entry: 
06/08/2000
  (from: 09/06/2006)
Date of deletion: 
09/01/2014
  (from: 09/01/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/01/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/06/2006)
Objects of the company: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
kompletizácia zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
prenájom zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
kancelárske a administratívne práce
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
kúpa a predaj motorových vozidiel
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
fotografické služby
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
prenájom spotrebného tovaru a priemyselného tovaru a výpočtovej techniky
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Mgr. Heliodor Macko - člen predstavenstva
Svätého Urbana 31/4774
Senec 903 01
From: 09/06/2006
  (from: 09/06/2006 until: 01/17/2014)
Mgr. Heliodor Macko - člen predstavenstva
Svätého Urbana 31/4774
Senec 903 01
From: 09/06/2006 Until: 01/10/2014
  (from: 01/18/2014 until: 01/17/2014)
Jozef Šovčík - predseda predstavenstva
Na hrádzi 8/212
Bratislava 851 10
From: 09/06/2006
  (from: 09/06/2006 until: 01/17/2014)
Jozef Šovčík - predseda predstavenstva
Na hrádzi 8/212
Bratislava 851 10
From: 09/06/2006 Until: 01/10/2014
  (from: 01/18/2014 until: 01/17/2014)
Mark R. Schonau - predseda predstavenstva
E. Desert Lane 2807
Phoenix AZ 85042
Spojené štáty americké
From: 01/10/2014
  (from: 01/18/2014 until: 08/31/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Pri písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením svojej funkcie.
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Capital: 
219 120 EUR Paid up: 219 120 EUR
  (from: 03/02/2009 until: 08/31/2014)
6 600 000 Sk Paid up: 6 600 000 Sk
  (from: 09/06/2006 until: 03/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 660
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 03/02/2009 until: 08/31/2014)
Number of shares: 660
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/06/2006 until: 03/01/2009)
Stockholder: 
AFS Visicom Slovakia a. s.
Štúrova 4
Bratislava 811 02
  (from: 02/20/2014 until: 08/31/2014)
Supervisory board: 
Ing. Ľuboš Urban
Turnianska 72/4689
Senec 903 01
From: 09/06/2006
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Mgr. Adriana Macková
Svätého Urbana 31/4774
Senec 903 01
From: 09/06/2006 Until: 01/10/2014
  (from: 01/18/2014 until: 01/17/2014)
Ing. Andrea Šovčíková , PhD.
Na hrádzi 8/212
Bratislava 851 10
From: 09/06/2006 Until: 01/10/2014
  (from: 01/18/2014 until: 01/17/2014)
Mgr. Adriana Macková
Svätého Urbana 31/4774
Senec 903 01
From: 09/06/2006
  (from: 09/06/2006 until: 01/17/2014)
Ing. Andrea Šovčíková , PhD.
Na hrádzi 8/212
Bratislava 851 10
From: 09/06/2006
  (from: 09/06/2006 until: 01/17/2014)
Kurien Jacob
S 20th 14225
Phoenix AZ 85048
Spojené štáty americké
From: 01/10/2014
  (from: 01/18/2014 until: 08/31/2014)
Lisa Whinnie
w hide trail 4422
Phoenix AZ 85083
Spojené štáty americké
From: 01/10/2014
  (from: 01/18/2014 until: 08/31/2014)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.08.2014 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 01.04.2014 zlúčením so spoločnosťou AFS Visicom Slovakia a. s., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 47 252 901, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel Sa, Vložka č. 5894/B, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení spísaná dňa 21.08.2014 do notárskej zápisnice N 511/2014, Nz 31030/2014, NCRls 31654/2014. Obchodná spoločnosť VISICOM a. s., so sídlom Röntgenova 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35 789 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3965/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 09/01/2014)
Spoločenská zmluva zo dňa 26.5.2000 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17. júla 2000
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.8.2002.
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.7.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.8.2003. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7.8.2003.
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.3.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.3.2004. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.3.2004.
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2004.
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 13.1.2006. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.1.2006.
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 336/2006, Nz 30198/2006, NCRls 30129/2006 zo dňa 02.08.2006.
  (from: 09/06/2006 until: 08/31/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 248/2009, Nz 21894/2009, NCRls 22282/2009 zo dňa 29.06.2009.
  (from: 07/08/2009 until: 08/31/2014)
Notárska zápisnica č. N 852/2013, Nz 645/2013 zo dňa 10.01.2014.
  (from: 01/18/2014 until: 08/31/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/01/2014)
Legal successor: 
AFS Visicom Slovakia a. s.
Röntgenova 26
Bratislava 851 01
  (from: 09/01/2014)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person