Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12460/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Atlas Data system, s.r.o.
  (from: 02/17/2001)
Registered seat: 
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 06/17/2016)
Pionierska 423/19
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 02/17/2001 until: 06/16/2016)
Identification number (IČO): 
36 316 610
  (from: 02/17/2001)
Date of entry: 
02/17/2001
  (from: 02/17/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/17/2001)
Objects of the company: 
montáž a údržba koncových telekomunikačných zariadení a nadväzujúcich slaboprúdových rozvodov a ich pripojenie k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 02/17/2001)
veľkoobchod s rádiokomunikačnou technikou
  (from: 02/17/2001)
maloobchod s rádiokomunikačnou technikou
  (from: 02/17/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/17/2001)
propagačné služby, tvorba reklamy cez počítač
  (from: 02/17/2001)
poskytovanie software na základe autorskej zmluvy s autorom
  (from: 02/17/2001)
konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 02/17/2001)
maloobchod mimo predajne v rozsahu voľných živností
  (from: 02/17/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/17/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/17/2001)
predaj a servis kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 02/17/2001)
marketingová činnosť
  (from: 02/17/2001)
poskytovanie technických služieb - montáž zabezpečovacích zariadení
  (from: 11/29/2002)
projektovanie, inštalácia, oprava a vykonávanie revízii elektronickej požiarnej signalizácie
  (from: 11/29/2002)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu vymedzenom povolením vydaným Ministerstvom hospodárstva SR, číslo P 20100704 zo dňa 03.07.2002
  (from: 11/29/2002)
Partners: 
Juraj Macko
Bratislavská 440/27
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 05/28/2005)
Martin Grnáč
Trenčianska 78/11
Nová Dubnica 018 51
Slovak Republic
  (from: 05/28/2005)
Ing. Ján Grnáč
Trenčianska 78/11
Nová Dubnica 018 51
Slovak Republic
  (from: 02/17/2001 until: 05/27/2005)
Rudolf Macko
SNP 1043/39
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 02/17/2001 until: 05/27/2005)
Contribution of each member: 
Juraj Macko
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 01/20/2010)
Martin Grnáč
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 01/20/2010)
Rudolf Macko
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/17/2001 until: 05/27/2005)
Ing. Ján Grnáč
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/17/2001 until: 05/27/2005)
Juraj Macko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/28/2005 until: 01/19/2010)
Martin Grnáč
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/28/2005 until: 01/19/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/17/2001)
Jozef Baláž
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 06/08/2016
  (from: 06/17/2016)
Ing. Ján Grnáč
Trenčianska 78/11
Nová Dubnica 018 51
  (from: 02/17/2001 until: 01/31/2005)
Ing. Ján Grnáč
Trenčianska 78/11
Nová Dubnica 018 51
From: 02/17/2001
  (from: 02/01/2005 until: 05/27/2005)
Ing. Ján Grnáč
Trenčianska 78/11
Nová Dubnica 018 51
From: 02/17/2001 Until: 05/16/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Rudolf Macko
SNP 1043/39
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 02/17/2001 until: 01/31/2005)
Rudolf Macko
SNP 1043/39
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 02/17/2001
  (from: 02/01/2005 until: 05/27/2005)
Rudolf Macko
SNP 1043/39
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 02/17/2001 Until: 05/16/2005
  (from: 05/28/2005 until: 05/27/2005)
Juraj Macko
Bratislavská 440/27
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/16/2005 Until: 06/08/2016
  (from: 06/17/2016 until: 06/16/2016)
Martin Grnáč
Trenčianska 78/11
Nová Dubnica 018 51
From: 05/16/2005 Until: 06/08/2016
  (from: 06/17/2016 until: 06/16/2016)
Martin Grnáč
Trenčianska 78/11
Nová Dubnica 018 51
From: 05/16/2005
  (from: 05/28/2005 until: 06/16/2016)
Juraj Macko
Bratislavská 440/27
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/16/2005
  (from: 05/28/2005 until: 06/16/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne. Podpisovať za spoločnosť samostatne môže do výšky 1 mil. Sk, nad túto sumu musia podpisovať dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 02/17/2001)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/20/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/28/2005 until: 01/19/2010)
200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/01/2005 until: 05/27/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.2.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/17/2001)
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Atlas Dasta system, s.r.o., so sídlom Dubnica nad Váhom, Pionierská 423/19 dňa 06.05.2002 schválilo zmenu predmetu podnikania a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti vo forme dodatku č.1.
  (from: 11/29/2002)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person