Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42344/B

Business name: 
NC MALACKY, s.r.o.
  (from: 01/25/2012)
Byty - Malacky, s.r.o.
  (from: 09/20/2006 until: 01/24/2012)
Registered seat: 
Záhradnícka 34
Bratislava 821 08
  (from: 09/10/2014)
Pezinská 1098
Malacky 901 01
  (from: 09/20/2006 until: 09/09/2014)
Identification number (IČO): 
36 676 390
  (from: 09/20/2006)
Date of entry: 
09/20/2006
  (from: 09/20/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/20/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/20/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/20/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/20/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/20/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 09/20/2006)
Partners: 
SLOVIMEX - Obchody, s.r.o.
Lochotínská 1108/18
Plzeň, Severní Předměstí 301 00
Czech Republic
Other identification number : 02011093
  (from: 06/10/2022)
SLOVIMEX - Obchody, s.r.o.
Lochotínská 1108/18
Plzeň, Severní Předměstí 301 00
Czech Republic
  (from: 09/10/2014 until: 06/09/2022)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Pezinská 1098
Malacky 901 01
Slovak Republic
  (from: 09/20/2006 until: 09/09/2014)
Ing. Ivan Hlaváček
Plzeňská cesta 559/40
Doudlevce, Plzeň 326 00
Česká republika
  (from: 06/10/2022)
Ing. Ivan Hlaváček
Plzeňská cesta 559/40
Doudlevce, Plzeň 326 00
Česká republika
  (from: 02/27/2015 until: 06/09/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Hlaváček
( peňažný vklad )
  (from: 02/27/2015 until: 06/09/2022)
Ing. Ivan Hlaváček
Amount of investment: 1 660 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 660 EUR
  (from: 06/10/2022)
SLOVIMEX - Obchody, s.r.o.
( peňažný vklad )
  (from: 03/24/2015 until: 06/09/2022)
SLOVIMEX - Obchody, s.r.o.
Amount of investment: 4 979 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 979 EUR
  (from: 06/10/2022)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/20/2006 until: 01/12/2010)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/13/2010 until: 06/13/2012)
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/14/2012 until: 09/09/2014)
SLOVIMEX - Obchody, s.r.o.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 29.05.2012 v prospech záložného veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť, sídlo Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 71/B.
  (from: 09/10/2014 until: 02/26/2015)
SLOVIMEX - Obchody, s.r.o.
Amount of investment: 4 979 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 979 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené na základe Zmluvy o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 29.05.2012 v prospech záložného veriteľa Tatra banka, akciová spoločnosť, sídlo Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 71/B.
  (from: 02/27/2015 until: 03/23/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/27/2015)
Individual managing director
  (from: 09/20/2006 until: 02/26/2015)
Ing. Ivan Hlaváček
Plzeňská cesta 559/40
Plzeň 2 – Slovany, Doudlevce 326 00
Česká republika
From: 09/02/2014
  (from: 09/10/2014)
Ing. Jozef Gallo
Ľanová 10
Bratislava 821 01
From: 09/20/2006
  (from: 09/20/2006 until: 09/09/2014)
Ing. Jozef Gallo
Ľanová 10
Bratislava 821 01
From: 09/20/2006 Until: 09/02/2014
  (from: 09/10/2014 until: 09/09/2014)
Dr. Günther Hans Helmut Zembsch
Ebrardstr. 12a
Erlangen 910 54
Nemecká spolková republika
From: 02/03/2015
  (from: 06/10/2022)
Dr. Günther Hans Helmut Zembsch
Ebrardstr. 12a
Erlangen 910 54
Nemecká spolková republika
From: 02/03/2015
  (from: 02/27/2015 until: 06/09/2022)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/20/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/13/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/20/2006 until: 01/12/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 165/2006, Nz 30675/2006, NCRls 30615/2006 zo dňa 07.08.2006 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/20/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.01. 2012.
  (from: 01/25/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 25.05.2012.
  (from: 06/14/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.08.2014.
  (from: 09/10/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.12.2014
  (from: 02/27/2015)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person