Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6024/B

Business name: 
OVB Allfinanz Slovensko a. s.
  (from: 10/02/2008)
Registered seat: 
Bajkalská 30/A
Bratislava 25 829 10
  (from: 10/02/2008)
Identification number (IČO): 
31 361 358
  (from: 11/15/1993)
Date of entry: 
11/15/1993
  (from: 11/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/02/2008)
Objects of the company: 
sprostredkovanie poistenia - poisťovací agent
  (from: 10/02/2008)
sprostredkovateľ investičných služieb
  (from: 05/04/2004)
sprostredkovateľ doplnkového dôchodkového sporenia
  (from: 02/14/2008)
sprostredkovanie v oblasti služieb
  (from: 11/15/1993)
reklamná činnosť
  (from: 11/15/1993)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 11/15/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/02/2008)
Ing. Benedikt Fronc - predseda predstavenstva
Na Sitine 3504/10
Bratislava 841 04
From: 10/02/2008
  (from: 10/02/2008)
Ing. Jaroslav Vonkomer - člen predstavenstva
Pezinská 291
Vinosady 902 01
From: 10/02/2008
  (from: 10/02/2008)
Michael Frahnert - člen predstavenstva
Tükenlouisweg 31
Neckargemünd 691 51
SRN
From: 10/02/2008
  (from: 10/02/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva a to každý samostatne.
  (from: 10/02/2008)
Capital: 
20 000 000 Sk Paid up: 20 000 000 Sk
  (from: 10/02/2008)
Supervisory board: 
Tomáš Sedliak
262
Trnavá Hora 966 11
From: 10/02/2008
  (from: 10/02/2008)
Marc Frahnert
Bornwiesenweg 61
Frankfurt 603 22
Spolková republika Nemecko
From: 10/02/2008
  (from: 10/02/2008)
Mario Freis
Mendener Strasse 6
Köln 511 05
SRN
From: 10/02/2008
  (from: 10/02/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou, založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zapísanej dňa 18.10.1993 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou v notárskej kancelárii v Bratislave, Štefánikova ul. č. 33, v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 12406
  (from: 11/15/1993)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 21.7.1995 pod č. N 151/95, Nz 153/95. Starý spis: S.r.o. 12406
  (from: 07/25/1995)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 192/98, Nz 184/98 dňa 16.6.1998, ktorou sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/10/1999)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného spoločníka a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 456/01 Nz 448/01 napísanej dňa 16.10.2001 notárom JUDr. Schweighoferovou.
  (from: 07/15/2002)
Notárska zápisnica N 888/2003, Nz 100515/2003 zo dňa 3.11.2003.
  (from: 05/06/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.5.2006.
  (from: 06/21/2006)
Rozhodnutie spoločníka z 21. 1. 2008
  (from: 02/14/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.8.2008 o zmene právnej formy spoločnosti O V B Allfinanz Slovensko, s.r.o. na akciovú spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a. s.
  (from: 10/02/2008)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person