Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6045/B

Business name: 
T.V.N.B.N., spol. s r.o.
  (from: 11/15/1993 until: 03/17/2008)
Registered seat: 
Nobelova 5
Bratislava 831 02
  (from: 07/15/1997 until: 03/17/2008)
Saratovská 26/318
Bratislava 841 02
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Identification number (IČO): 
31 361 579
  (from: 11/15/1993)
Date of entry: 
11/15/1993
  (from: 11/15/1993)
Person dissolved from: 
6.3.2008
  (from: 03/18/2008)
Date of deletion: 
03/18/2008
  (from: 03/18/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/18/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/15/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu zákaziek
  (from: 11/15/1993 until: 03/17/2008)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj tovaru (obchodovať s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením)
  (from: 11/15/1993 until: 03/17/2008)
Partners: 
Bui Ngoc Kien
Nobelová 5/24
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Nguyen Duy Thanh
Saratovská 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Nguyen Thi Dong
Nobelova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Tran Winh Quang
Saratovská 26/318
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Vo Van Thanh
Saratovská 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Bui Ngoc Kien
Xa nao do
Vinh Phu
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 11/05/1998 until: 05/06/1999)
Bui Ngoc Kien
Xa nao do
Vinh Phu
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Nguyen Duy Thanh
Nghi xuan
Ha Tinh
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Baničová 48
Bratislava 831 07
  (from: 05/07/1999 until: 05/24/2001)
Nguyen Duy Thanh
Nghi xuan
Ha Tinh
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Baničová 48
Bratislava 831 07
  (from: 11/05/1998 until: 05/06/1999)
Nguyen Duy Thanh
Nghi xuan
Ha Tinh
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Rybničná 61
Bratislava
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Nguyen Thi Dong
303 H7 Thanh cong, Ba dinh
Hanoi
Vietnam
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Tran Vinh Quang
Dong Anh
Hanoi
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Rybničná 61
Bratislava
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Vo Van Thanh
Nam Long, Nam dan
Nghe An
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 11/05/1998 until: 05/24/2001)
Vo Van Thanh
Nam Long, Nam dan
Nghe An
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Vo Van Thanh
Nam Long, Nam dan
Nghe An
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 05/25/2001 until: 03/17/2008)
Contribution of each member: 
Tran Winh Quang
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Bui Ngoc Kien
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Vo Van Thanh
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Nguyen Thi Dong
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Nguyen Duy Thanh
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Tran Vinh Quang
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Nguyen Duy Thanh
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Vo Van Thanh
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Nguyen Thi Dong
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Bui Ngoc Kien
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Nguyen Duy Thanh
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 11/05/1998 until: 05/06/1999)
Vo Van Thanh
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 11/05/1998 until: 05/24/2001)
Bui Ngoc Kien
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 11/05/1998 until: 05/06/1999)
Nguyen Duy Thanh
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 05/07/1999 until: 05/24/2001)
Vo Van Thanh
Amount of investment: 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 210 000 Sk
  (from: 05/25/2001 until: 03/17/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/15/1993 until: 03/17/2008)
Bui Ngoc Kien
Nobelová 5/24
Bratislava
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Nguyen Duy Thanh
Saratovská 26
Bratislava
  (from: 11/17/1994 until: 07/14/1997)
Nguyen Thi Dong
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 11/17/1994 until: 07/14/1997)
Tran Winh Quang
Saratovská 26/318
Bratislava
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/1997)
Vo Van Thanh
Saratovská 26
Bratislava
  (from: 11/17/1994 until: 07/14/1997)
Bui Ngoc Kien
Xa nao do
Vinh Phu
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 07/15/1997 until: 05/06/1999)
Nguyen Duy Thanh
Nghi xuan
Ha Tinh
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Baničová 48
Bratislava 831 07
  (from: 11/05/1998 until: 05/24/2001)
Nguyen Duy Thanh
Nghi xuan
Ha Tinh
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Rybničná 61
Bratislava
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Nguyen Thi Dong
303 H7 Thanh cong, Ba dinh
Hanoi
Vietnam
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Tran Vinh Quang
Dong Anh
Hanoi
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Rybničná 61
Bratislava
  (from: 07/15/1997 until: 11/04/1998)
Vo Van Thanh
Nam Long, Nam dan
Nghe An
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 07/15/1997 until: 10/11/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/15/1993 until: 03/17/2008)
Capital: 
210 000 Sk
  (from: 11/05/1998 until: 03/17/2008)
100 000 Sk
  (from: 11/15/1993 until: 11/04/1998)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 12.02.2008, právoplatné dňom 06.03.2008, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť T.V.N.B.N., spol. s r.o., so sídlom Nobelova 5, 831 02 Bratislava, IČO : 31 361 579 zapísanú v odd. Sro, vo vložke 6045/B bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť T.V.N.B.N., spol. s r.o., so sídlom Nobelova 5, 831 02 Bratislava, IČO : 31 361 579 zapísaná v odd. Sro, vo vložke 6045/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 03/18/2008)
Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou založená spoločenskou zmluvou dňa 04.10.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12448
  (from: 11/15/1993 until: 03/17/2008)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.10.1994. Stary spis: S.r.o. 12448
  (from: 11/17/1994 until: 03/17/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.3.1997. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.11.1996. Stary spis: S.r.o. 12448
  (from: 07/15/1997 until: 03/17/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.7.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, zvýšenie základného imania, zmena konateľov a zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/05/1998 until: 03/17/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.4.1999 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 05/07/1999 until: 03/17/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2001 a zo dňa 23.4.2001.
  (from: 05/25/2001 until: 03/17/2008)
Oznámenie Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ č.p.: PPZ-87-9-9/CP-BA-III-2001 zo dňa 20.8.2001 o zrušení dlhodobého pobytu v SR v SR konateľovi spoločnosti Vo Van Thanh.
  (from: 10/12/2001 until: 03/17/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 26.11.2007, č. konania 36 Exre/1288/2005, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiaden obchodný majetok.
  (from: 11/27/2007 until: 03/17/2008)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person