Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12342/L

Business name: 
AGROMYŠĽA, s.r.o.
  (from: 07/31/2008)
Registered seat: 
A. Bernoláka 1419/10
Ružomberok 034 01
  (from: 05/05/2009)
Identification number (IČO): 
36 460 982
  (from: 05/12/1999)
Date of entry: 
05/12/1999
  (from: 05/12/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/1999)
Objects of the company: 
elektroenergetika
  (from: 08/27/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/12/1999)
sprostredkovanie predaja a nákupu nehnuteľností
  (from: 05/12/1999)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/12/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/12/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/12/1999)
zásielkový predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 05/12/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/12/1999)
poskytovanie leasingu
  (from: 05/12/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/12/1999)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 05/12/1999)
staviteľ -- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/12/1999)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/12/1999)
ubytovacie služby
  (from: 05/12/1999)
výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera
  (from: 06/19/2001)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/25/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien dodávateľským spôsobom
  (from: 07/25/2008)
dokončovacie, neremeselné stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/25/2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/25/2008)
pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 07/25/2008)
chov vybraných druhov zvierat
  (from: 07/25/2008)
chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 07/25/2008)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 07/25/2008)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 07/25/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/25/2008)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 07/25/2008)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 07/25/2008)
prenájom poľnohospodárskych strojov a techniky
  (from: 07/25/2008)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 07/25/2008)
Partners: 
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Račianska 144
Bratislava - mestská časť Rača 831 54
Slovak Republic
  (from: 05/27/2016)
ELREA s.r.o.
Brečtanová 20
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 05/27/2016)
Contribution of each member: 
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 253 000 EUR Paid up: 253 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 11.12.2019 medzi záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776
  (from: 06/24/2020)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 253 000 EUR Paid up: 253 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 2.12.2019 medzi záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanová 20, Bratislava 831 01, IČO:36685089
  (from: 06/24/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/16/2013)
Ing. Stanislav Srník
Brečtanová 20
Bratislava 831 01
From: 05/06/2011
  (from: 06/11/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.
  (from: 08/16/2013)
Capital: 
506 000 EUR Paid up: 506 000 EUR
  (from: 05/27/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.4.1999, v znení jej dodatku zo dňa 11.5.1999, uzavretými podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/12/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 18.4.2000.
  (from: 05/31/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 8. 6. 2000 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/05/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 3.7.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/08/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 25. 5. 2001 bol schválený dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/19/2001)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person