Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12342/L

Business name: 
AGROMYŠĽA, s.r.o.
  (from: 07/31/2008)
AGROMÝŠĽA, s.r.o.
  (from: 07/25/2008 until: 07/30/2008)
SKYLON, spol. s r.o.
  (from: 05/12/1999 until: 07/24/2008)
Registered seat: 
A. Bernoláka 1419/10
Ružomberok 034 01
  (from: 05/05/2009)
310
Podvysoká 023 57
  (from: 07/25/2008 until: 05/04/2009)
Sládkovičova 8
Ružomberok 034 01
  (from: 06/19/2001 until: 07/24/2008)
Bernolákova 45
Ružomberok 034 01
  (from: 05/31/2000 until: 06/18/2001)
Magurská 3321/12
Poprad 058 01
  (from: 05/12/1999 until: 05/30/2000)
Identification number (IČO): 
36 460 982
  (from: 05/12/1999)
Date of entry: 
05/12/1999
  (from: 05/12/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/1999)
Objects of the company: 
elektroenergetika
  (from: 08/27/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/12/1999)
sprostredkovanie predaja a nákupu nehnuteľností
  (from: 05/12/1999)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/12/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/12/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/12/1999)
zásielkový predaj v rozsahu voľných živností
  (from: 05/12/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/12/1999)
poskytovanie leasingu
  (from: 05/12/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/12/1999)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 05/12/1999)
staviteľ -- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/12/1999)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/12/1999)
ubytovacie služby
  (from: 05/12/1999)
výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera
  (from: 06/19/2001)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/25/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien dodávateľským spôsobom
  (from: 07/25/2008)
dokončovacie, neremeselné stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/25/2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/25/2008)
pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami
  (from: 07/25/2008)
chov vybraných druhov zvierat
  (from: 07/25/2008)
chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi
  (from: 07/25/2008)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 07/25/2008)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 07/25/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/25/2008)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 07/25/2008)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 07/25/2008)
prenájom poľnohospodárskych strojov a techniky
  (from: 07/25/2008)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 07/25/2008)
Partners: 
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Račianska 144
Bratislava - mestská časť Rača 831 54
Slovak Republic
  (from: 05/27/2016)
ELREA s.r.o.
Brečtanová 20
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 05/27/2016)
ELREA s.r.o.
Brečtanová 20
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 06/11/2011 until: 05/26/2016)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Račianska 144
Bratislava 831 54
Slovak Republic
  (from: 06/11/2011 until: 05/26/2016)
Holmstreet Belastingen B. V.
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
Kingdom of the Netherlands
  (from: 05/31/2012 until: 09/24/2013)
SLOV-EL Group, s.r.o.
Veľké Leváre 1062
Veľké Leváre 908 73
Slovak Republic
  (from: 08/09/2011 until: 05/30/2012)
DIFERENT, s. r. o.
A. Bernoláka 1419/10
Ružomberok 034 01
Slovak Republic
  (from: 04/30/2011 until: 06/10/2011)
KONTO CONSULT, a.s.
Podhora 46
Ružomberok 034 01
Slovak Republic
  (from: 04/10/2010 until: 12/17/2010)
Jozef Blšák
Hanuljakova 1421/47
Dolný Kubín - Medzihradné 026 01
Slovak Republic
  (from: 07/25/2008 until: 03/15/2010)
Irena Čomborová
Dušana Makovického 1626/14
Ružomberok 034 01
Slovak Republic
  (from: 12/18/2010 until: 04/29/2011)
Irena Čomborová
Dušana Makovického 14
Ružomberok 034 01
Slovak Republic
  (from: 07/25/2008 until: 03/15/2010)
Irena Čomborová
J. Hanulu 18
Ružomberok 034 01
Slovak Republic
  (from: 06/17/2004 until: 07/24/2008)
Irena Čomborová
J. Hanulu 18
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 06/19/2001 until: 06/16/2004)
Ivan Čunderlík
Magurská 3321/12
Poprad
Slovak Republic
  (from: 05/12/1999 until: 05/30/2000)
Ivana Faglicová
Š. Nahalku 4
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 06/19/2001 until: 06/16/2004)
Ing. Jozef Havran
Ústecko - Orlická 2345/8
Poprad
Slovak Republic
  (from: 05/12/1999 until: 05/30/2000)
Miroslav Janeček
999
Čierne 023 13
Slovak Republic
  (from: 07/25/2008 until: 08/21/2009)
Ivan Kenéz
Štefana Moyzesa 1564/9
Ružomberok 034 01
Slovak Republic
  (from: 12/18/2010 until: 04/29/2011)
Ivan Kenéz
Š.Moyzesa 9
Ružomberok 034 01
Slovak Republic
  (from: 06/17/2004 until: 04/09/2010)
Ing. Juraj Longaner
Poza Štipec 544
Liptovská Osada
Slovak Republic
  (from: 09/05/2000 until: 03/07/2001)
Ing. Juraj Longaner
Poza Štipec 544
Liptovská Osada
Slovak Republic
  (from: 05/31/2000 until: 09/04/2000)
Branislav Maďar
358
Sliače
Slovak Republic
  (from: 06/17/2004 until: 07/24/2008)
Branislav Maďar
358
Sliače
Slovak Republic
  (from: 06/19/2001 until: 06/16/2004)
Branislav Maďar
358
Sliače
Slovak Republic
  (from: 03/08/2001 until: 06/18/2001)
Branislav Maďar
358
Sliače
Slovak Republic
  (from: 05/31/2000 until: 03/07/2001)
Ing. Eugen Omasta
555
Bobrovec
Slovak Republic
  (from: 06/19/2001 until: 06/16/2004)
Ing. Eugen Omasta
555
Bobrovec
Slovak Republic
  (from: 05/31/2000 until: 06/18/2001)
Jozef Pešadík
Lesná 10/11
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 05/31/2000 until: 09/04/2000)
Anton Tanistrák
Hurbanova 2291
Čadca 022 01
Slovak Republic
  (from: 07/25/2008 until: 03/15/2010)
Contribution of each member: 
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 253 000 EUR Paid up: 253 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 11.12.2019 medzi záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776
  (from: 06/24/2020)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 253 000 EUR Paid up: 253 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 2.12.2019 medzi záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanová 20, Bratislava 831 01, IČO:36685089
  (from: 06/24/2020)
Ing. Jozef Havran
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/12/1999 until: 05/30/2000)
Ivan Čunderlík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/12/1999 until: 05/30/2000)
Ing. Juraj Longaner
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 09/04/2000)
Jozef Pešadík
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 09/04/2000)
Branislav Maďar
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 03/07/2001)
Ing. Eugen Omasta
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/31/2000 until: 06/18/2001)
Ing. Juraj Longaner
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/05/2000 until: 03/07/2001)
Branislav Maďar
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 03/08/2001 until: 06/18/2001)
Ing. Eugen Omasta
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/19/2001 until: 06/16/2004)
Branislav Maďar
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/19/2001 until: 06/16/2004)
Irena Čomborová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/19/2001 until: 06/16/2004)
Ivana Faglicová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/19/2001 until: 06/16/2004)
Branislav Maďar
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 06/17/2004 until: 07/24/2008)
Irena Čomborová
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 06/17/2004 until: 07/24/2008)
Ivan Kenéz
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 06/17/2004 until: 07/24/2008)
Irena Čomborová
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 07/25/2008 until: 04/30/2009)
Ivan Kenéz
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 07/25/2008 until: 04/30/2009)
Jozef Blšák
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 07/25/2008 until: 04/30/2009)
Miroslav Janeček
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/25/2008 until: 04/30/2009)
Anton Tanistrák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/25/2008 until: 04/30/2009)
Irena Čomborová
Amount of investment: 2 987,45 EUR Paid up: 2 987,45 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 08/21/2009)
Ivan Kenéz
Amount of investment: 2 489,54 EUR Paid up: 2 489,54 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 08/21/2009)
Jozef Blšák
Amount of investment: 2 489,54 EUR Paid up: 2 489,54 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 08/21/2009)
Miroslav Janeček
Amount of investment: 995,82 EUR Paid up: 995,82 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 08/21/2009)
Anton Tanistrák
Amount of investment: 995,82 EUR Paid up: 995,82 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 08/21/2009)
Irena Čomborová
Amount of investment: 3 316,07 EUR Paid up: 3 316,07 EUR
  (from: 08/22/2009 until: 03/15/2010)
Ivan Kenéz
Amount of investment: 2 768,37 EUR Paid up: 2 768,37 EUR
  (from: 08/22/2009 until: 03/15/2010)
Jozef Blšák
Amount of investment: 2 768,37 EUR Paid up: 2 768,37 EUR
  (from: 08/22/2009 until: 03/15/2010)
Anton Tanistrák
Amount of investment: 1 105,36 EUR Paid up: 1 105,36 EUR
  (from: 08/22/2009 until: 03/15/2010)
Ivan Kenéz
Amount of investment: 9 961 EUR Paid up: 9 961 EUR
  (from: 03/16/2010 until: 04/09/2010)
KONTO CONSULT, a.s.
Amount of investment: 9 961 EUR Paid up: 9 961 EUR
  (from: 04/10/2010 until: 12/17/2010)
Irena Čomborová
Amount of investment: 4 981 EUR Paid up: 4 981 EUR
  (from: 12/18/2010 until: 04/29/2011)
Ivan Kenéz
Amount of investment: 4 981 EUR Paid up: 4 981 EUR
  (from: 12/18/2010 until: 04/29/2011)
DIFERENT, s. r. o.
Amount of investment: 9 962 EUR Paid up: 9 962 EUR
  (from: 04/30/2011 until: 06/10/2011)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 4 981 EUR Paid up: 4 981 EUR
  (from: 06/11/2011 until: 08/08/2011)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 4 981 EUR Paid up: 4 981 EUR
  (from: 06/11/2011 until: 08/08/2011)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 08/09/2011 until: 11/09/2011)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 08/09/2011 until: 11/09/2011)
SLOV-EL Group, s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/09/2011 until: 11/09/2011)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 24.08.2011 bolo zriadené na obchodný podiel spoločníka ako záložcu záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. ako záložného veriteľa.
  (from: 11/10/2011 until: 06/17/2013)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 24.08.2011 bolo zriadené na obchodný podiel spoločníka ako záložcu záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. ako záložného veriteľa.
  (from: 11/10/2011 until: 06/17/2013)
SLOV-EL Group, s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/10/2011 until: 05/30/2012)
Holmstreet Belastingen B. V.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 24.08.2011 bolo zriadené na obchodný podiel spoločníka ako záložcu záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. ako záložného veriteľa.
  (from: 05/31/2012 until: 06/17/2013)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 270 000 EUR Paid up: 270 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 24.08.2011 bolo zriadené na obchodný podiel spoločníka ako záložcu záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. ako záložného veriteľa.
  (from: 06/18/2013 until: 09/23/2013)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 270 000 EUR Paid up: 270 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 24.08.2011 bolo zriadené na obchodný podiel spoločníka ako záložcu záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. ako záložného veriteľa.
  (from: 06/18/2013 until: 09/23/2013)
Holmstreet Belastingen B. V.
Amount of investment: 540 000 EUR Paid up: 540 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 24.08.2011 bolo zriadené na obchodný podiel spoločníka ako záložcu záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. ako záložného veriteľa.
  (from: 06/18/2013 until: 09/23/2013)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 270 000 EUR Paid up: 270 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 24.08.2011 bolo zriadené na obchodný podiel spoločníka ako záložcu záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. ako záložného veriteľa. Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 15.08.2013 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776
  (from: 09/24/2013 until: 09/24/2013)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 270 000 EUR Paid up: 270 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 24.08.2011 bolo zriadené na obchodný podiel spoločníka ako záložcu záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. ako záložného veriteľa.Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 15.08.2013 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanova 20, Bratislava 831 01, IČO: 36685089
  (from: 09/24/2013 until: 09/24/2013)
Holmstreet Belastingen B. V.
Amount of investment: 540 000 EUR Paid up: 540 000 EUR
  (from: 09/24/2013 until: 09/24/2013)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 540 000 EUR Paid up: 540 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 24.08.2011 bolo zriadené na obchodný podiel spoločníka ako záložcu záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. ako záložného veriteľa. Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 15.08.2013 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776
  (from: 09/25/2013 until: 11/04/2013)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 540 000 EUR Paid up: 540 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu zo dňa 24.08.2011 bolo zriadené na obchodný podiel spoločníka ako záložcu záložné právo v prospech VOLKSBANK Slovensko, a.s. ako záložného veriteľa.Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 15.08.2013 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanova 20, Bratislava 831 01, IČO: 36685089
  (from: 09/25/2013 until: 11/04/2013)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 540 000 EUR Paid up: 540 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 15.08.2013 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776
  (from: 11/05/2013 until: 02/19/2016)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 540 000 EUR Paid up: 540 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 15.08.2013 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanova 20, Bratislava 831 01, IČO: 36685089
  (from: 11/05/2013 until: 02/19/2016)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 540 000 EUR Paid up: 540 000 EUR
  (from: 02/20/2016 until: 05/26/2016)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 540 000 EUR Paid up: 540 000 EUR
  (from: 02/20/2016 until: 05/26/2016)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 253 000 EUR Paid up: 253 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 08.02.2016 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776
  (from: 05/27/2016 until: 06/04/2018)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 253 000 EUR Paid up: 253 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 08.02.2016 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanova 20, Bratislava 831 01, IČO: 36685089
  (from: 05/27/2016 until: 06/04/2018)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 253 000 EUR Paid up: 253 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 08.02.2016 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776. Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 30.05.2018 medzi záložným veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776.
  (from: 06/05/2018 until: 01/22/2020)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 253 000 EUR Paid up: 253 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 08.02.2016 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanova 20, Bratislava 831 01, IČO: 36685089. Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 30.05.2018 medzi záložným veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanova 20, Bratislava 831 01, IČO: 36685089
  (from: 06/05/2018 until: 01/22/2020)
Green Answers Solar SK, s.r.o.
Amount of investment: 253 000 EUR Paid up: 253 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 08.02.2016 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776. Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 30.05.2018 medzi záložným veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776. Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 11.12.2019 medzi záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 a záložcom Green Answers Solar SK, s.r.o., Račianska 144, Bratislava 831 54, IČO: 45 232 776
  (from: 01/23/2020 until: 06/23/2020)
ELREA s.r.o.
Amount of investment: 253 000 EUR Paid up: 253 000 EUR
Lien: Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 08.02.2016 medzi záložným veriteľom VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31318045 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanova 20, Bratislava 831 01, IČO: 36685089. Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 30.05.2018 medzi záložným veriteľom Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanova 20, Bratislava 831 01, IČO: 36685089. Podľa zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzavretej dňa 2.12.2019 medzi záložným veriteľom Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 a záložcom ELREA s.r.o., Brečtanová 20, Bratislava 831 01, IČO:36685089
  (from: 01/23/2020 until: 06/23/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/16/2013)
konatelia
  (from: 06/17/2004 until: 08/15/2013)
Individual managing director
  (from: 05/31/2000 until: 06/16/2004)
konatelia
  (from: 05/12/1999 until: 05/30/2000)
Ing. Stanislav Srník
Brečtanová 20
Bratislava 831 01
From: 05/06/2011
  (from: 06/11/2011)
Jozef Blšák
Hanuljakova 1421/47
Dolný Kubín - Medzihradné 026 01
From: 06/12/2008
  (from: 07/25/2008 until: 03/15/2010)
Jozef Blšák
Hanuljakova 1421/47
Dolný Kubín - Medzihradné 026 01
From: 06/12/2008 Until: 03/04/2010
  (from: 03/16/2010 until: 03/15/2010)
Irena Čomborová
J.Hanulu 18
Ružomberok 034 01
From: 02/23/2004
  (from: 06/17/2004 until: 07/24/2008)
Irena Čomborová
J.Hanulu 18
Ružomberok 034 01
From: 02/23/2004 Until: 06/12/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Ivan Čunderlík
Magurská 3321/12
Poprad
  (from: 05/12/1999 until: 05/30/2000)
Ing. Jozef Havran
Ústecko - Orlická 2345/8
Poprad
  (from: 05/12/1999 until: 05/30/2000)
Miroslav Janeček
999
Čierne 023 13
From: 06/12/2007
  (from: 07/25/2008 until: 08/21/2009)
Miroslav Janeček
999
Čierne 023 13
From: 06/12/2007 Until: 08/06/2009
  (from: 08/22/2009 until: 08/21/2009)
Ivan Kenéz
Š.Moyzesa 1564/9
Ružomberok 034 01
From: 02/23/2004
  (from: 06/17/2004 until: 06/10/2011)
Ivan Kenéz
Š.Moyzesa 1564/9
Ružomberok 034 01
From: 02/23/2004 Until: 05/06/2011
  (from: 06/11/2011 until: 06/10/2011)
Ing. Josef Koller
U Besedy 320
Praha 9 - Klánovice 190 14
Česká republika
From: 06/11/2012
  (from: 06/20/2012 until: 08/15/2013)
Ing. Josef Koller
U Besedy 320
Praha 9 - Klánovice 190 14
Česká republika
From: 06/11/2012 Until: 08/13/2013
  (from: 08/16/2013 until: 08/15/2013)
Branislav Maďar
358
Sliače
  (from: 05/31/2000 until: 06/16/2004)
Branislav Maďar
358
Sliače
Until: 02/23/2004
  (from: 06/17/2004 until: 06/16/2004)
Branislav Maďar
358
Sliače
From: 02/23/2004
  (from: 06/17/2004 until: 07/24/2008)
Branislav Maďar
358
Sliače
From: 02/23/2004 Until: 06/12/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Peter Mikula
Veľké Leváre 1055
Veľké Leváre 908 73
From: 07/11/2011
  (from: 08/09/2011 until: 05/04/2012)
Peter Mikula
Veľké Leváre 1055
Veľké Leváre 908 73
From: 07/11/2011 Until: 04/20/2012
  (from: 05/05/2012 until: 05/04/2012)
Anton Tanistrák
Hurbanova 2291/11
Čadca - U Hluška 022 01
From: 08/06/2009
  (from: 08/22/2009 until: 03/15/2010)
Anton Tanistrák
Hurbanova 2291/11
Čadca - U Hluška 022 01
From: 08/06/2009 Until: 03/04/2010
  (from: 03/16/2010 until: 03/15/2010)
Acting in the name of the company: 
Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.
  (from: 08/16/2013)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia v mene spoločnosti podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 06/20/2012 until: 08/15/2013)
Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne.
  (from: 03/16/2010 until: 06/19/2012)
Konanie za spoločnosť: konateľ spoločnosti je oprávnený zastupovať a teda konať za spoločnosť samostatne v neobchodných veciach a v obchodných veciach do hodnoty 3319,39 eur. V obchodných veciach nad hodnotu 3319,39 eur konajú za spoločnosť dvaja konatelia spoločne. Pri podpisovaní pripoja svoj podpis k vytlačenému, alebo inak napísanému názvu spoločnosti.
  (from: 05/05/2009 until: 03/15/2010)
Konanie za spoločnosť: konateľ spoločnosti je oprávnený zastupovať a teda konať za spoločnosť samostatne v neobchodných veciach a v obchodných veciach do hodnoty 100 000,-Sk. V obchodných veciach nad hodnotu 100 000,-Sk konajú za spoločnosť dvaja konatelia spoločne. Pri podpisovaní pripoja svoj podpis k vytlačenému, alebo inak napísanému názvu spoločnosti.
  (from: 06/17/2004 until: 05/04/2009)
Konatelia konajú menom spoločnosti vždy spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/31/2000 until: 06/16/2004)
Konatelia konajú menom spoločnosti vždy spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/12/1999 until: 05/30/2000)
Capital: 
506 000 EUR Paid up: 506 000 EUR
  (from: 05/27/2016)
1 080 000 EUR Paid up: 1 080 000 EUR
  (from: 06/18/2013 until: 05/26/2016)
10 000 EUR Paid up: 10 000 EUR
  (from: 08/09/2011 until: 06/17/2013)
9 962 EUR Paid up: 9 962 EUR
  (from: 12/18/2010 until: 08/08/2011)
9 961 EUR Paid up: 9 961 EUR
  (from: 03/16/2010 until: 12/17/2010)
9 958,17 EUR Paid up: 9 958,17 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 03/15/2010)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 07/25/2008 until: 04/30/2009)
200 000 Sk
  (from: 05/12/1999 until: 07/24/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.4.1999, v znení jej dodatku zo dňa 11.5.1999, uzavretými podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/12/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 18.4.2000.
  (from: 05/31/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 8. 6. 2000 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/05/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 3.7.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/08/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 25. 5. 2001 bol schválený dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/19/2001)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person