Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6230/S

Business name: 
KEIMUNG ALFA s.r.o.
  (from: 01/18/2000 until: 04/12/2007)
Registered seat: 
57
Senné 991 01
  (from: 12/13/2000 until: 04/12/2007)
SNP 33
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 01/18/2000 until: 12/12/2000)
Identification number (IČO): 
36 039 403
  (from: 01/18/2000)
Date of entry: 
01/18/2000
  (from: 01/18/2000)
Date of deletion: 
04/12/2007
  (from: 04/13/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/13/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/18/2000)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/18/2000 until: 04/12/2007)
veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 01/18/2000 until: 04/12/2007)
maloobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 01/18/2000 until: 04/12/2007)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/18/2000 until: 04/12/2007)
turistické ubytovanie po triedu ***
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
výroba plastov
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
údržba a oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou mechanizáciou s obsluhujúcoim personálom
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
výroba, spracovanie a predaj vína
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
maliarske a natieračské práce
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
zemné a demolačné práce
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
prenájom nebytových priestorov a služby spojené s prenájmom
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
murárske práce
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
chemické laboratórne rozbory
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
stravovanie verejné
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
stravovanie závodné
  (from: 05/22/2001 until: 04/12/2007)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 05/31/2002 until: 04/12/2007)
Partners: 
Ing. Ján Bajus
57
Senné
Slovak Republic
  (from: 12/13/2000 until: 01/21/2001)
JUDr. Vladimír Nosko
Hviezdoslavova 3
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 01/18/2000 until: 12/12/2000)
Mgr. Márius Vladovič
222
Sklabiná
Slovak Republic
  (from: 01/18/2000 until: 12/12/2000)
Ing. Ján Bajus
57
Senné
Slovak Republic
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Ing. Milan Ivan
40
Pôtor
Slovak Republic
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Ing. Stanislav Kukučka
Okružná 485/43
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Lucia Repiská
Horná Strehová 73
Dolná Strehová
Slovak Republic
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Renata Čižmárová
Horná Strehová 26
Dolná Strehová
Slovak Republic
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Anna Chorvátová
Horná Strehová 57
Dolná Strehová
Slovak Republic
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Jana Krekáčová
Horná Strehová 89
Dolná Strehová
Slovak Republic
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Ing. Emília Šuhajová
Lučenecká 402/69
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Nádražná 36
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 10/30/2002 until: 04/12/2007)
Contribution of each member: 
JUDr. Vladimír Nosko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 12/12/2000)
Mgr. Márius Vladovič
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 12/12/2000)
Ing. Ján Bajus
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/13/2000 until: 01/21/2001)
Ing. Ján Bajus
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Ing. Milan Ivan
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Ing. Stanislav Kukučka
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Lucia Repiská
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Renata Čižmárová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Anna Chorvátová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Jana Krekáčová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
Ing. Emília Šuhajová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 06/15/2005)
SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 10/30/2002 until: 04/12/2007)
Ing. Emília Šuhajová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/16/2005 until: 04/12/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/18/2000 until: 04/12/2007)
Ing. Ján Bajus
57
Senné
  (from: 12/13/2000 until: 10/29/2002)
JUDr. Vladimír Nosko
Hviezdoslavova 3
Veľký Krtíš
  (from: 01/18/2000 until: 12/12/2000)
Ing. Ján Bajus
57
Senné
From: 11/27/2000
  (from: 10/30/2002 until: 04/12/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/18/2000 until: 04/12/2007)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 10/30/2002 until: 04/12/2007)
400 000 Sk
  (from: 01/22/2001 until: 10/29/2002)
200 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 01/21/2001)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/22/2004
  (from: 02/26/2004)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ivana Gajdošíková
Trhová 1
Zvolen
From: 01/22/2004
  (from: 02/26/2004)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 28K 15/2003-1165 zo dňa 15.6.2006, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu KEIMUNG ALFA s.r.o., so sídlom Senné 57, IČO: 36 039 403 po splnení rozvrhového uznesenia sa obchodná spoločnosť KEIMUNG ALFA s.r.o. z obchodného registra v y m a z á v a, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (from: 04/13/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.11.1999, podľa § 28, 105 a násl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 01/18/2000 until: 04/12/2007)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2000 a dodatku č. 1.
  (from: 12/13/2000 until: 04/12/2007)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 4.1.2001 a Dodatok č. 2.
  (from: 01/22/2001 until: 04/12/2007)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.1.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 05/31/2002 until: 04/12/2007)
. Valné zhromaždenie konané 22.7.2002 prijalo úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 500/ 2001 Z.z.
  (from: 10/30/2002 until: 04/12/2007)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 28K 15/03-132, zo dňa 22.01.2004, ktoré sa stalo právoplatným dňa 22.01.2004, bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti KEIMUNG ALFA, s.r.o., so sídlom Senné, IČO: 36 039 403. Za správkyňu konkurznej podstaty ustanovil súd JUDr. Ivanu Gajdošíkovú, advokátku so sídlom Zvolen, Trhová č. 1.
  (from: 02/26/2004 until: 04/12/2007)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person