Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  100/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Dojč
  (from: 05/10/1993)
Registered seat: 
Dojč 906 02
  (from: 05/10/1993)
Identification number (IČO): 
00 203 271
  (from: 05/10/1993)
Date of entry: 
05/10/1993
  (from: 05/10/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/10/1993)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov z vlastnej produkcie družstva
  (from: 05/10/1993)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 05/10/1993)
cestná motorová doprava - verejná nákladná /vnútroštátna/
  (from: 05/10/1993)
dobývanie ložiska pieskov
  (from: 11/28/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/14/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/14/1998)
mechanizované zemné práce
  (from: 04/14/1998)
vykonanie prác poľnohospdárskou technikou
  (from: 04/14/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 04/14/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/24/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/24/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/10/1993)
František Čelústka - predseda predstavenstva
98
Dojč 906 02
From: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011)
Rastislav Čelústka - podpredseda predstavenstva
454
Dojč 906 02
From: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011)
Pavol Rehák - člen predstavenstva
155
Dojč 906 02
From: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011)
Marta Kubečková - člen predstavenstva
231
Šajdíkove Humence 906 07
From: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011)
Marian Klena - Member of the Board of Directors
162
Dojč 906 02
From: 06/18/2021
  (from: 08/31/2021)
Dušan Bačo
319
Šajdíkove Humence
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
Ing. Jozef Bilka - člen
Sotiná 1216/82
Senica
  (from: 06/25/1996 until: 08/06/2001)
Ladislav Brúsil
373
Dojč
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
Jozef Cintula - člen
90
Dojč
  (from: 06/25/1996 until: 05/03/2001)
František Čelústka - predseda
98
Dojč
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
František Čelústka - predseda
98
Dojč
  (from: 06/25/1996 until: 10/14/2002)
František Čelústka - predseda
98
Dojč
From: 03/08/2001 Until: 03/08/2006
  (from: 10/15/2002 until: 03/23/2006)
František Čelústka - predseda
98
Dojč 906 02
From: 03/09/2006 Until: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011 until: 03/16/2011)
František Čelústka - predseda
98
Dojč 906 02
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 03/24/2006 until: 03/16/2011)
Milan Filípek - člen
113
Šajdíkove Humence
  (from: 06/25/1996 until: 10/14/2002)
Otília Filová
270
Šajdíkove Humence
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
Anton Haba
72
Šajdíkove Humence
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
Jozef Kozánek
322
Dojč
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
Anton Královič - člen predstavenstva
1
Dojč 906 02
From: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011 until: 06/28/2017)
Alojz Martinkovič - podpredseda
18
Dojč
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
Jozef Matula - člen
25
Dojč
From: 08/16/2002 Until: 08/16/2007
  (from: 10/15/2002 until: 05/25/2011)
Jozef Matula - člen
25
Dojč
From: 08/16/2002 Until: 05/12/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Terézia Matulová - člen
106
Dojč
  (from: 06/25/1996 until: 08/06/2001)
Vít Morávek
285
Dojč
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
Anna Nemečkayová
74
Dojč
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
Anna Nemečkayová - člen
74
Dojč
  (from: 06/25/1996 until: 05/03/2001)
Štefan Paulík - člen
Dojč
  (from: 06/25/1996 until: 05/03/2001)
Silvester Rehák - podpredseda
149
Dojč
  (from: 06/25/1996 until: 10/14/2002)
Silvester Rehák - podpredseda
149
Dojč
From: 03/08/2001 Until: 03/08/2006
  (from: 10/15/2002 until: 03/23/2006)
Silvester Rehák - podpredseda
149
Dojč 906 02
From: 03/09/2006 Until: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011 until: 03/16/2011)
Silvester Rehák - podpredseda
149
Dojč 906 02
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 03/24/2006 until: 03/16/2011)
Viliam Šebesta - člen
251
Dojč
  (from: 06/25/1996 until: 05/03/2001)
Ing. Pavol Štora
Senica
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
Ján Šuster - člen
Šajdíkove Humence
  (from: 06/25/1996 until: 10/14/2002)
Ján Šuster - člen
Šajdíkove Humence
From: 03/08/2001 Until: 03/08/2006
  (from: 10/15/2002 until: 03/23/2006)
Ján Šuster - člen
68
Šajdíkove Humence 906 07
From: 03/09/2006 Until: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011 until: 03/16/2011)
Ján Šuster - člen
68
Šajdíkove Humence 906 07
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 03/24/2006 until: 03/16/2011)
Jozefína Trupová
184
Šajdíkove Humence
  (from: 05/10/1993 until: 06/24/1996)
Jozefína Trupová
184
Šajdíkove Humence
  (from: 06/25/1996 until: 10/14/2002)
Jozefína Trupová - člen
184
Šajdíkove Humence
From: 03/08/2001 Until: 03/08/2006
  (from: 10/15/2002 until: 03/23/2006)
Jozefína Trupová - člen
184
Šajdíkove Humence 906 07
From: 03/09/2006 Until: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011 until: 03/16/2011)
Jozefína Trupová - člen
184
Šajdíkove Humence 906 07
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 03/24/2006 until: 03/16/2011)
Anton Kralovič - člen predstavenstva
1
Dojč 906 02
From: 03/01/2011 Until: 06/18/2011
  (from: 08/31/2021 until: 08/30/2021)
Anton Kralovič - člen predstavenstva
1
Dojč 906 02
From: 03/01/2011
  (from: 06/29/2017 until: 08/30/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch,kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/10/1993)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Červenka
140
Šajdíkove Humence 906 07
From: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011)
Jozef Jánoška
246
Dojč 906 02
From: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011)
Stanislav Štefečka
J. Mudrocha 1353/36
Senica 905 01
From: 06/18/2021
  (from: 08/31/2021)
Pavol Červenka
140
Šajdíkove Humence
From: 03/08/2001 Until: 03/08/2006
  (from: 10/15/2002 until: 03/23/2006)
Ing. Pavol Červenka
140
Šajdíkove Humence 906 07
From: 03/09/2006 Until: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011 until: 03/16/2011)
Ing. Pavol Červenka
140
Šajdíkove Humence 906 07
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 03/24/2006 until: 03/16/2011)
Jozef Jánoška
246
Dojč
From: 08/16/2002 Until: 08/16/2007
  (from: 10/15/2002 until: 03/23/2006)
Jozef Jánoška
246
Dojč 906 02
From: 03/09/2006 Until: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011 until: 03/16/2011)
Jozef Jánoška
246
Dojč 906 02
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 03/24/2006 until: 03/16/2011)
Marta Kubečková
231
Šajdíkove Humence
From: 03/08/2001 Until: 03/08/2006
  (from: 10/15/2002 until: 03/23/2006)
Marta Kubečková
231
Šajdíkove Humence 908 62
From: 03/09/2006 Until: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011 until: 03/16/2011)
Marta Kubečková
231
Šajdíkove Humence 908 62
From: 03/09/2006 Until: 03/09/2011
  (from: 03/24/2006 until: 03/16/2011)
Silvester Rehák
149
Dojč 906 02
From: 03/01/2011
  (from: 03/17/2011 until: 05/25/2011)
Silvester Rehák
149
Dojč 906 02
From: 03/01/2011 Until: 05/12/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Ing. Patrik Rusňák
70
Dojč 906 02
From: 05/12/2011 Until: 06/18/2021
  (from: 08/31/2021 until: 08/30/2021)
Ing. Patrik Rusňák
70
Dojč 906 02
From: 05/12/2011
  (from: 05/26/2011 until: 08/30/2021)
Registered capital: 
90 000 EUR
  (from: 03/17/2011)
215 760 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 03/16/2011)
6 500 000 Sk
  (from: 04/02/1997 until: 12/31/2008)
9 420 000 Sk
  (from: 05/10/1993 until: 04/01/1997)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 01/01/2009)
30 000 Sk
  (from: 05/10/1993 until: 12/31/2008)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe transformačného projektu PD Dojč v zmysle Zák.č.42/92 Zb. a ustanovujúcej schôdze družstva dňa 26.11.1992, prijatím stanov v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Na družstvo prešli všetky práva, pohľadávky a záväzky zaniknutého družstva Dojč, Dr 1366. Stary spis: Dr 315
  (from: 05/10/1993)
Na členskej schôdzi družstva bol dňa 28.02.1995 schválený Dodatok č. 1 stanov družstva Stary spis: Dr 315
  (from: 10/12/1995)
Členská schôdza konaná dňa 14.03.1996, ktorej priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 60/96, Nz 58/96 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 315
  (from: 06/25/1996)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 16.08.1996, ktorej priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 224/96, Nz 168/96.
  (from: 04/02/1997)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person