Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12828/P

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
EMBROSS, s.r.o.
  (from: 05/30/2001)
Registered seat: 
Werferova 1
Košice 4 040 01
  (from: 11/14/2003)
Jasenov 3
Humenné 066 01
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Identification number (IČO): 
36 473 146
  (from: 05/30/2001)
Date of entry: 
05/30/2001
  (from: 05/30/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/30/2001)
Objects of the company: 
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/30/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/30/2001)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/30/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/30/2001)
služby súvisiace s činnosťou databánk
  (from: 05/30/2001)
vydávanie kníh, novín, časopisov a iných periodík
  (from: 05/30/2001)
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera
  (from: 05/30/2001)
rozmnožovanie nahraných nosičov zvuku a nahraných nosičov záznamu obrazu
  (from: 05/30/2001)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 05/30/2001)
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 05/30/2001)
prenájom hnuteľného majetku, strojov a prístrojov bez obsluhy personálu
  (from: 05/30/2001)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/30/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/30/2001)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/30/2001)
reklamná činnosť
  (from: 05/30/2001)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 05/30/2001)
kopírovacie služby
  (from: 05/30/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 05/30/2001)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 05/30/2001)
demolácia a zemné práce
  (from: 05/30/2001)
prevádzkovanie nevýherných hracích zábavných zariadení
  (from: 05/30/2001)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/14/2003)
veľkoobchod a maloobchod - minerálne oleje a mazivá
  (from: 11/14/2003)
veľkoobchod: výpočtová technika, kancelárske stroje a zariadenia, elektrické stroje pre domácnosť, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, nápoje, potraviny, tabak a tabakové výrobky, ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, ryby, obilie, osivo, krmivo, kvety a rastliny, tovar pre domácnosť, textil, odevy a obuv, porcelán a výrobky zo skla, chemické výrobky okrem žieravín a jedov, čistiace a kozmetické výrobky, pevné, tekuté a plynné palivá, nábytok, drevo, stavebný materiál a sanitačné zariadenia, stroje, zariadenia a príslušenstvo
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
maloobchod: výpočtová technika, kancelárske stroje a zariadenia, elektrické prístroje pre domácnosť, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, nápoje, potraviny, tabak a tabakové výrobky, ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, ryby, obilie, osivo, krmivo, kvety a rastliny, tovar pre domácnosť, textil, odevy a obuv, porcelán a výrobky zo skla, chemické výrobky okrem žieravín a jedov, čistiace a kozmetické výrobky, pevné, tekuté a plynné palivá, nábytok, drevo, stavebný materiál a sanitačné zariadenia, stroje, zariadenia a príslušenstvo
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Partners: 
Ing. Marek Macko
Jasenov 3
Humenné
Slovak Republic
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Ing. Robert Macko
Jasenov 3
Humenné
Slovak Republic
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Alois Stalmach
200
Melč 787 84
Česká republika
  (from: 11/14/2003)
Contribution of each member: 
Alois Stalmach
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/14/2003)
Ing. Robert Macko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Ing. Marek Macko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/14/2003)
konatelia
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Ing. Marek Macko
Jasenov 3
Humenné
Until: 08/15/2003
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Ing. Robert Macko
Jasenov 3
Humenné
Until: 08/15/2003
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Alois Stalmach
200
Melč 787 84
Česká republika
From: 08/25/2003
  (from: 11/14/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/14/2003)
Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/14/2003)
200 000 Sk
  (from: 05/30/2001 until: 11/13/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.7.2000 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 05/30/2001)
Dodatok č. 1 zo dňa 15.8.2003 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 2 zo dňa 25.8.2003 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 3 zo dňa 6.11.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/14/2003)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person