Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10262/V

Business name: 
GATOMIK, s.r.o.
  (from: 02/17/2004 until: 01/25/2012)
BAJZA spol. s r.o.
  (from: 03/27/1998 until: 02/16/2004)
Registered seat: 
Baštová 4
Košice 040 01
  (from: 02/17/2004 until: 01/25/2012)
Alešovo nábrežie 2
Košice 040 01
  (from: 05/29/2003 until: 02/16/2004)
Alešovo nábrežie 2
Košice
  (from: 06/01/2000 until: 05/28/2003)
Kremnická 59
Košice 040 01
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
Identification number (IČO): 
36 183 369
  (from: 03/27/1998)
Date of entry: 
03/27/1998
  (from: 03/27/1998)
Person dissolved from: 
5.7.2011
  (from: 01/26/2012)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka
  (from: 01/26/2012)
Date of deletion: 
01/26/2012
  (from: 01/26/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/26/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/27/1998)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: železiarstvo, textilná galantéria, náhradné diely na motorové vozidlá, drevo, výrobky z dreva, priemyselné chemikálie, plasty, náterové hmoty, potraviny, ovocie, zelenina, mäso, mäsové výrobky, poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, nerastné suroviny, hutný materiál, ropa, ropné produkty, farebné a drahé kovy, pevné a tekuté palivá, motocykle, osobné motorové vozidlá, kozmetika, zdravotnícke potreby, zdravotnícke prístroje a zariadenia
  (from: 03/27/1998 until: 01/25/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/27/1998 until: 01/25/2012)
poradenská činnosť v obchode
  (from: 03/27/1998 until: 01/25/2012)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 03/27/1998 until: 01/25/2012)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/01/2000 until: 01/25/2012)
oprava motorových vozidiel
  (from: 06/01/2000 until: 01/25/2012)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: poľnohospodárske výrobky, surové kože, kožky, krmivá, obilniny
  (from: 06/01/2000 until: 01/25/2012)
Partners: 
Ing. Alfonz Balko
Vihorlatská 15
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
Tomáš Gacsay
Trieda SNP 283/54
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 02/17/2004 until: 05/17/2007)
MUDr. Jana Jakubovová
Kremnická 59
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
Ladislav Kasakovský
Alešovo nábrežie 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/01/2000 until: 02/16/2004)
MUDr. Peter Závacký
Magurská 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
Jozef Siska
Krčmeryho 9
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2007 until: 01/25/2012)
Contribution of each member: 
Ing. Alfonz Balko
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
MUDr. Jana Jakubovová
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 45 000 Sk
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
MUDr. Peter Závacký
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 45 000 Sk
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
Ladislav Kasakovský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/01/2000 until: 02/16/2004)
Tomáš Gacsay
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/17/2004 until: 05/17/2007)
Jozef Siska
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/18/2007 until: 01/25/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/01/2000 until: 01/25/2012)
konatelia
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
Tomáš Gacsay
Trieda SNP 283/54
Košice 040 11
From: 01/30/2004
  (from: 02/17/2004 until: 05/17/2007)
Tomáš Gacsay
Trieda SNP 283/54
Košice 040 11
From: 01/30/2004 Until: 05/14/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Ing. Ján Jakubov - Individual managing director
Kremnická 59
Košice
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
Ladislav Kasakovský
Alešovo nábrežie 2
Košice
  (from: 06/01/2000 until: 05/28/2003)
Ladislav Kasakovský
Alešovo nábrežie 2
Košice
From: 05/18/2000 Until: 01/30/2004
  (from: 05/29/2003 until: 02/16/2004)
MUDr. Peter Závacký - Individual managing director
Magurská 4
Košice
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
Jozef Siska
Krčmeryho 9
Košice 040 01
From: 05/14/2007
  (from: 05/18/2007 until: 01/25/2012)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/01/2000 until: 01/25/2012)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/27/1998 until: 05/31/2000)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/29/2003 until: 01/25/2012)
200 000 Sk
  (from: 03/27/1998 until: 05/28/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 29Cbr/30/2010-61 zo dňa 9.5.2011.
  (from: 01/26/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.3.1998 podľa § 105 a nasl.ust.zákona č.513/91 Zb.
  (from: 03/27/1998 until: 01/25/2012)
Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou č. N 77/2000, Nz 77/2000 zo dňa 18.5.2000.
  (from: 06/01/2000 until: 01/25/2012)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 14.2.2003. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.2.2003.
  (from: 05/29/2003 until: 01/25/2012)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 28/2004, Nz 7906/2004 zo dňa 30.1.2004 - úplné znenie.
  (from: 02/17/2004 until: 01/25/2012)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person