Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1444/B

Business name of the organisational unit: 
UniCredit Services S.C.p.A. organizačná zložka Slovensko
  (from: 07/11/2018)
UniCredit Business Integrated Solutions Societa Consortile per Azioni organizačná zložka Slovensko, skrátene UBIS S.C.p.A. organizačná zložka Slovensko
  (from: 09/21/2012 until: 07/10/2018)
UniCredit Global Information Services Societa Consortile per Azioni organizačná zložka Slovensko, skrátene UGIS S.C.p.A. organizačná zložka Slovensko
  (from: 01/19/2010 until: 09/20/2012)
WAVE Solutions Information Technology GmbH - organizačná zložka
  (from: 12/28/2006 until: 01/18/2010)
Registered seat of organisational unit: 
Svätoplukova 31
Bratislava 821 08
  (from: 12/28/2006)
Identification number (IČO): 
36 718 238
  (from: 12/28/2006)
Date of entry: 
12/28/2006
  (from: 12/28/2006)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 12/28/2006)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/28/2006)
Head of organisational unit: 
Mgr. Jakub Dusílek
Měsíční 1366/10
Praha 104 00
Česká republika
From: 12/01/2013
  (from: 11/21/2013 until: 04/14/2016)
Mgr. Jakub Dusílek
Měsíční 1366/10
Praha 104 00
Česká republika
From: 12/01/2013 Until: 03/14/2016
  (from: 04/15/2016 until: 04/14/2016)
Dipl. Ing. Siegfried Graf
Perlasgasse 62
Biedermannsdorf 2362
Rakúsko
From: 06/17/2008
  (from: 06/17/2008 until: 01/18/2010)
Dipl. Ing. Siegfried Graf
Perlasgasse 62
Biedermannsdorf 2362
Rakúsko
From: 06/17/2008 Until: 01/19/2010
  (from: 01/19/2010 until: 01/18/2010)
Gregor Hofstätter - Pobst
K Vinicim 698b
Praha 164 00
Česká republika
From: 03/18/2016
  (from: 04/15/2016 until: 12/22/2016)
Gregor Hofstätter - Pobst
K Vinicim 698b
Praha 164 00
Česká republika
From: 03/18/2016 Until: 11/09/2016
  (from: 12/23/2016 until: 12/22/2016)
Mag. Gerald Höller
RheinstraBe 4
Wördern A- 3423
Rakúsko
From: 06/28/2007
  (from: 06/28/2007 until: 06/16/2008)
Mag. Gerald Höller
RheinstraBe 4
Wördern A- 3423
Rakúsko
From: 06/28/2007 Until: 06/17/2008
  (from: 06/17/2008 until: 06/16/2008)
Dipl. Ing. Erich Pelousek
Rossauer Lände 45/18
Viedeň
Rakúska republika
From: 12/28/2006
  (from: 12/28/2006 until: 06/16/2008)
Dipl. Ing. Erich Pelousek
Rossauer Lände 45/18
Viedeň
Rakúska republika
From: 12/28/2006 Until: 06/17/2008
  (from: 06/17/2008 until: 06/16/2008)
Luboš Tibenský
Vajnorská 75
Bratislava 831 03
From: 06/28/2007
  (from: 06/28/2007 until: 01/18/2010)
Luboš Tibenský
Vajnorská 75
Bratislava 831 03
From: 06/28/2007 Until: 01/19/2010
  (from: 01/19/2010 until: 01/18/2010)
Pavel Vinter
Ukrajinská 1488/10
Praha 101 00
Česká republika
From: 06/01/2020
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Pavel Vinter
Ukrajinská 1488/10
Praha 101 00
Česká republika
From: 06/01/2020 Until: 01/01/2021
  (from: 01/23/2021 until: 01/22/2021)
Mag. Günther Wabnig
Premreinergasse 29/1/5
Viedeň 1130
Rakúsko
From: 06/17/2008
  (from: 06/17/2008 until: 01/18/2010)
Mag. Günther Wabnig
Premreinergasse 29/1/5
Viedeň 1130
Rakúsko
From: 06/17/2008 Until: 01/19/2010
  (from: 01/19/2010 until: 01/18/2010)
Stefano Gison
Všehrdova 445/5
Praha 118 00
Česká republika
From: 01/01/2021
  (from: 01/23/2021)
Massimo Milanta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 01/19/2010 Until: 08/03/2012
  (from: 09/21/2012 until: 09/20/2012)
Massimo Milanta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 01/19/2010
  (from: 01/19/2010 until: 09/20/2012)
Massimiliano Moi
Via Pertini 4/9
Vignate
Talianska republika
From: 08/01/2013
  (from: 08/13/2013 until: 11/20/2013)
Massimiliano Moi
Via Pertini 4/9
Vignate
Talianska republika
From: 08/01/2013 Until: 11/30/2013
  (from: 11/21/2013 until: 11/20/2013)
Roman Padera
Nordbergstraße 13
Viedeň 1090
Rakúsko
From: 01/19/2010
  (from: 01/19/2010 until: 10/15/2010)
Roman Padera
Nordbergstraße 13
Viedeň 1090
Rakúsko
From: 01/19/2010 Until: 10/16/2010
  (from: 10/16/2010 until: 10/15/2010)
Alessio Pomasan
Via Mellana
Casale Monferrato 1-15033
Taliansko
From: 10/16/2010
  (from: 10/16/2010 until: 08/12/2013)
Alessio Pomasan
Via Mellana
Casale Monferrato 1-15033
Taliansko
From: 10/16/2010 Until: 07/31/2013
  (from: 08/13/2013 until: 08/12/2013)
Ljubisa Tesic
U dětského hřiště 743/13
Jinonice, Praha 5 158 00
Česká republika
From: 11/09/2016
  (from: 12/23/2016 until: 06/19/2020)
Ljubisa Tesic
U dětského hřiště 743/13
Jinonice, Praha 5 158 00
Česká republika
From: 11/09/2016 Until: 06/01/2020
  (from: 06/20/2020 until: 06/19/2020)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky koná každý samostatne.
  (from: 01/19/2010)
Vedúci organizačnej zložky konajú v mene organizačnej zložky spoločne vždy aspoň dvaja. Konanie v mene organizačnej zložky zo strany spoločnosti týmto nie je dotknuté.
  (from: 06/17/2008 until: 01/18/2010)
Vedúci organizačnej zložky budú v jej mene konať tak, že p. Dipl. Ing. Erich Pelousek zastupuje organizačnú zložku samostatne a novovymenovaní vedúci zastupujú organizačnú zložku spoločne alebo z nich spolu s Dipl. Ing. Erichom Pelouskom. Konanie v mene organizačnej zložky zo strany spoločnosti týmto nie je dotknuté.
  (from: 06/28/2007 until: 06/16/2008)
Za organizačnú zložku koná a za ňu podpisuje vedúci organizačnej zložky samostatne.
  (from: 12/28/2006 until: 06/27/2007)
Other legal facts: 
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 17.11.2006 v súlade s ust. § 21 zák. č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka.
  (from: 12/28/2006)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 14.06.2007 - menovanie dvoch nových vedúcich organizačnej zložky, zmena spôsobu konania vedúceho organizačnej zložky zahraničnej osoby.
  (from: 06/28/2007)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 30.04.2008.
  (from: 06/17/2008)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 18.11.2009.
  (from: 01/19/2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 17.09.2010
  (from: 10/16/2010)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 03.08.2012.
  (from: 09/21/2012)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 26.07.2013.
  (from: 08/13/2013)
Rozhodnutie spoločnosti zo dňa 14.11.2013.
  (from: 11/21/2013)
Foreign person: 
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 10/12/2021)
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Business name: UniCredit Services S.C.p.A.
Registered seat:
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Business name: UniCredit Business Integrated Solutions Societa Consortile per Azioni, skrátene UBIS S.C.p.A.
Registered seat:
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Business name: UniCredit Business Integrated Solutions Societa Consortile per Azioni, skrátene UBIS S.C.p.A.
Registered seat:
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Business name: UniCredit Business Integrated Solutions Societa Consortile per Azioni, skrátene UBIS S.C.p.A.
Registered seat:
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Business name: UniCredit Business Integrated Solutions Societa Consortile per Azioni, skrátene UBIS S.C.p.A.
Registered seat:
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Business name: UniCredit Global Information Services Societa Consortile per Azioni, skrátene UGIS S.C.p.A.
Registered seat:
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Business name: UniCredit Global Information Services Societa Consortile per Azioni, skrátene UGIS S.C.p.A.
Registered seat:
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Business name: UniCredit Global Information Services Societa Consortile per Azioni, skrátene UGIS S.C.p.A.
Registered seat:
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Business name: UniCredit Global Information Services Societa Consortile per Azioni, skrátene UGIS S.C.p.A.
Registered seat:
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
Legal form: konzorcium akciových spoločností
Register and Registration number:
Úrad Obchodného registra, Obchodná komora, priemysel, remeslá a poľnohospodárstvo, Miláno 12086630154
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Business name: WAVE Solutions Information Technology GmbH
Registered seat:
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
39
  (from: 12/28/2006 until: 01/18/2010)
Business name: WAVE Solutions Information Technology GmbH
Registered seat:
Nordbergstrasse 13
Viedeň 1090
Rakúska republika
Legal form: spoločnosť s ručením obmedzeným
Register and Registration number:
39
  (from: 12/28/2006 until: 01/18/2010)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 10/12/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Štatutárny orgán: Managing board
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Štatutárny orgán: konatelia
  (from: 12/28/2006 until: 01/18/2010)
Ranieri de Marchis
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 10/12/2021)
Tina Pogacic
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 10/12/2021)
Stefano Porro
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 05/29/2020
  (from: 10/12/2021)
Boris Scukanec Hopinski
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 10/12/2021)
Daniele Giancarlo Nicola Tonella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 10/12/2021)
Nicolo Ubertalli
Via del Lauro 2
Miláno 201 21
Talianska republika
From: 07/26/2021
  (from: 10/12/2021)
Stefan Karl Vogt
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 10/12/2021)
Sandra Betocchi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Sandra Betocchi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Sandra Betocchi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017 Until: 04/07/2020
  (from: 06/20/2020 until: 06/19/2020)
Gianfranco Bisagni
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Gianfranco Bisagni
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Gianfranco Bisagni
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Gianfranco Bisagni
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017 Until: 05/29/2020
  (from: 01/23/2021 until: 01/22/2021)
Paolo Cederle
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Paolo Cederle
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Paolo Cederle
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Paolo Cederle
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009 Until: 01/15/2018
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Romeo Collina
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Romeo Collina
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Romeo Collina
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017 Until: 04/07/2020
  (from: 06/20/2020 until: 06/19/2020)
Ranieri de Marchis
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 10/20/2016
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Ranieri de Marchis
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 10/20/2016
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Ranieri de Marchis
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 10/20/2016
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Ranieri de Marchis
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 10/20/2016
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Ranieri de Marchis
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 10/20/2016
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Ranieri de Marchis
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Pasquale de Martino
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/29/2015
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Pasquale de Martino
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/29/2015
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Pasquale de Martino
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/29/2015 Until: 04/08/2019
  (from: 06/20/2020 until: 06/19/2020)
Francesco Giordano
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Francesco Giordano
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Francesco Giordano
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017 Until: 04/15/2019
  (from: 06/20/2020 until: 06/19/2020)
Carolin Finja Kuetz
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Carolin Finja Kuetz
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Carolin Finja Kuetz
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Carolin Finja Kuetz
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Carolin Finja Kuetz
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020 Until: 06/14/2021
  (from: 10/12/2021 until: 10/11/2021)
Heinrich Theodor Laber
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 06/22/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Heinrich Theodor Laber
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 06/22/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Heinrich Theodor Laber
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 06/22/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Heinrich Theodor Laber
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 06/22/2009 Until: 04/10/2017
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Massimo Milanta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Massimo Milanta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Massimo Milanta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Massimo Milanta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 04/10/2017
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Massimo Milanta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 04/10/2017
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Massimo Milanta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 04/10/2017 Until: 07/23/2018
  (from: 06/20/2020 until: 06/19/2020)
Adolfo Pellegrino
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Adolfo Pellegrino
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Adolfo Pellegrino
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Adolfo Pellegrino
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009 Until: 03/01/2017
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Tina Pogacic
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Tina Pogacic
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/30/2020
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Tina Pogacic
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/30/2020
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Tina Pogacic
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/30/2020
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Stefano Porro
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 05/29/2020
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Stefano Porro
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 05/29/2020
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Umberto Quilici
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Umberto Quilici
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Umberto Quilici
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Umberto Quilici
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009 Until: 04/10/2017
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Christian Raab
Hernalser Hauptstrasse 230/14/10
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 03/14/2002
  (from: 12/28/2006 until: 01/18/2010)
Christian Raab
Hernalser Hauptstrasse 230/14/10
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 03/14/2002 Until: 04/30/2009
  (from: 01/19/2010 until: 01/18/2010)
Boris Scukanec Hopinski
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Boris Scukanec Hopinski
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/30/2020
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Boris Scukanec Hopinski
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/30/2020
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Boris Scukanec Hopinski
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/30/2020
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Massimo Schiattarella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Massimo Schiattarella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Massimo Schiattarella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Massimo Schiattarella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009 Until: 01/04/2012
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Emil George Schmutzler
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Emil George Schmutzler
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Emil George Schmutzler
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Emil George Schmutzler
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009 Until: 01/04/2012
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Francesco Signoretti
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Francesco Signoretti
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Francesco Signoretti
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Francesco Signoretti
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009 Until: 08/26/2010
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Porro Stefano
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 05/29/2020
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Ivan Tardivo
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Ivan Tardivo
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Ivan Tardivo
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Ivan Tardivo
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009 Until: 05/26/2010
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Remo Taricani
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Remo Taricani
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Remo Taricani
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Remo Taricani
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Remo Taricani
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/10/2017
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Remo Taricani
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Remo Taricani
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020 Until: 07/26/2021
  (from: 10/12/2021 until: 10/11/2021)
Daniele Giancarlo Nicola Tonella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 01/16/2017
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Daniele Giancarlo Nicola Tonella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 01/16/2017
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Daniele Giancarlo Nicola Tonella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 01/16/2017
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Daniele Giancarlo Nicola Tonella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 01/16/2017
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Daniele Giancarlo Nicola Tonella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 01/16/2017
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Daniele Giancarlo Nicola Tonella
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Tiziano Varchetta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Tiziano Varchetta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Tiziano Varchetta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Tiziano Varchetta
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 03/06/2009 Until: 04/10/2017
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 06/22/2009
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 06/22/2009
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 06/22/2009
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 06/22/2009 Until: 04/09/2017
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 04/10/2017
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 04/10/2017
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 04/10/2017
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 04/10/2017
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 04/10/2017
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 04/07/2020
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Carlo Vivaldi
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Taliansko
From: 04/07/2020 Until: 06/14/2021
  (from: 10/12/2021 until: 10/11/2021)
Stefan Karl Vogt
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Stefan Karl Vogt
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Stefan Karl Vogt
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Stefan Karl Vogt
Via Livio Cambi 1
Miláno 201 51
Talianska republika
From: 04/07/2020
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Günther Wabnig
Premreinergasse 29/1/5
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 09/01/2000
  (from: 12/28/2006 until: 01/18/2010)
Günther Wabnig
Premreinergasse 29/1/5
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 09/01/2000 Until: 04/30/2009
  (from: 01/19/2010 until: 01/18/2010)
Acting of management body: členovia predstavenstva konajú samostatne.
  (from: 10/12/2021)
Acting of management body: členovia predstavenstva konajú samostatne.
  (from: 08/31/2021 until: 10/11/2021)
Acting of management body: členovia predstavenstva konajú samostatne.
  (from: 02/05/2021 until: 08/30/2021)
Acting of management body: členovia predstavenstva konajú samostatne.
  (from: 01/23/2021 until: 02/04/2021)
Acting of management body: členovia predstavenstva konajú samostatne.
  (from: 06/20/2020 until: 01/22/2021)
Acting of management body: členovia predstavenstva konajú samostatne.
  (from: 07/11/2018 until: 06/19/2020)
Acting of management body: členovia predstavenstva konajú samostatne.
  (from: 04/07/2018 until: 07/10/2018)
Acting of management body: členovia predstavenstva konajú samostatne.
  (from: 09/21/2012 until: 04/06/2018)
Acting of management body: členovia predstavenstva konajú samostatne.
  (from: 02/03/2010 until: 09/20/2012)
Acting of management body: spoločne s ďalším konateľom alebo prokuristom
  (from: 01/19/2010 until: 02/02/2010)
Acting of management body: spoločne s ďalším konateľom alebo prokuristom
  (from: 12/28/2006 until: 01/18/2010)
Date of updating data in databases:  10/25/2021
Date of extract :  10/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person