Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12638/P

Business name: 
GAS OIL Engineering a.s.
  (from: 05/23/2008)
Registered seat: 
Karpatská 3256/15
Poprad 058 01
  (from: 02/08/2001)
Identification number (IČO): 
36 471 224
  (from: 02/08/2001)
Date of entry: 
02/08/2001
  (from: 02/08/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/23/2008)
Objects of the company: 
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 02/08/2001)
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 02/08/2001)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/08/2001)
činnosť stavbyvedúceho; pozemné stavby
  (from: 02/08/2001)
činnosť stavbyvedúceho; vodohospodárske stavby - plynovody; technologické zariadenie stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov
  (from: 02/08/2001)
činnosť stavebného dozoru; pozemné stavby; vodohospodárske stavby - produktovody
  (from: 02/08/2001)
činnosť stavebného dozoru; technologické zariadenia stavieb - zariadenia pre výrobu a distribúciu technických plynov (plynovody, ropovody - potrubné rozvody)
  (from: 02/08/2001)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/08/2001)
sprostredkovanie stavebnej výroby, obchodu, služieb a dopravy
  (from: 02/08/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/08/2001)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 02/08/2001)
nákup a predaj know-how v rozsahu voľných živností
  (from: 02/08/2001)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 02/08/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/08/2001)
organizovanie školení a kurzov
  (from: 02/08/2001)
činnosť stavbyvedúceho; dopravné stavby - pozemné komunikácie
  (from: 02/08/2001)
odborné činnosti vo výstavbe v kategoriách: statika stavieb - pozemné stavby stavebné konštrukcie s rozsahom oprávnenia: projektovanie inžinierskych stavieb - mosty inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia: komplexné priemyselné stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia: elektrotechnické zariadenia, plynové zariadenia, výrobné technologické zariadenia, zdravotechnické zariadenia a inštalácie, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia statika stavieb
  (from: 06/25/2003)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 04/26/2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh inžinierskogeologického prieskumu
  (from: 05/23/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/23/2008)
Ing. Marián Siska - predseda
81
Švábovce 059 12
From: 05/23/2008
  (from: 05/23/2008)
Ing. Viera Matoľaková - člen
Pod lesom 55
Dolný Smokovec 059 81
From: 05/23/2008
  (from: 05/23/2008)
Acting in the name of the company: 
Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis: - dvaja členovia predstavenstva, alebo - predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 05/23/2008)
Capital: 
20 002 000 Sk Paid up: 20 002 000 Sk
  (from: 05/23/2008)
Supervisory board: 
Malgorzata Wiśniewska
Chemin des sources 7
Fechy CH-II 73
Switzerland
From: 05/23/2008
  (from: 05/23/2008)
Tomasz Tomczak
Lanowa 9
Rokietnica 62-090
Poľská republika
From: 05/23/2008
  (from: 05/23/2008)
Mgr. Ingrid Siska - Korenková
81
Švábovce 059 12
From: 05/23/2008
  (from: 05/23/2008)
Milan Režucha
Liptovská 3185/29
Poprad - Veľká 058 01
From: 05/23/2008
  (from: 05/23/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.11.2000 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 02/08/2001)
Dodatok č. 1 zo dňa 6.3.2003 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 2 zo dňa 17.6.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/25/2003)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person