Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  44047/B

Business name: 
Altener s. r. o.
  (from: 02/12/2009)
SlovaMed International s.r.o.
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Registered seat: 
Palárikova 17
Bratislava 811 04
  (from: 01/12/2007)
Identification number (IČO): 
36 724 297
  (from: 01/12/2007)
Date of entry: 
01/12/2007
  (from: 01/12/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/12/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/12/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/12/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/12/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007)
prieskum trhu
  (from: 01/12/2007)
organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, śportových a spoločenských podujatí
  (from: 01/12/2007)
organizovanie prednášok, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 01/12/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/12/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007)
administratívne práce
  (from: 01/12/2007)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb (čistiace a upratovacie práce)
  (from: 01/12/2007)
leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/12/2007)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 01/12/2007)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 09/10/2009)
Partners: 
Ing. Gabriel Michel
Kráčice 15/277
Blatné 900 82
Slovak Republic
  (from: 02/12/2009)
Ing. Gabriel Michel
Slovanská 5
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
George Polak
Tanner Drive 660
Kingston, Ontario K7M 8Y2
Canada
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Juraj Polak
Jenn Lynn Court 3854
Orillia, Ontario L3V 6H2
Canada
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Ing. Jozef Polák
Stredná 25
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
JUDr. Michal Polák
Nevädzová 8
Trnava 917 02
Slovak Republic
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Gabriel Michel
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/12/2009)
Ing. Gabriel Michel
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Ing. Jozef Polák
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
George Polak
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Juraj Polak
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
JUDr. Michal Polák
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/12/2007)
Ing. Gabriel Michel
Kráčice 15/277
Blatné 900 82
From: 01/12/2007
  (from: 02/12/2009)
Ing. Gabriel Michel
Slovanská 5
Trnava 917 01
From: 01/12/2007
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Ing. Jozef Polák
Stredná 25
Trnava 917 01
From: 01/12/2007
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Ing. Jozef Polák
Stredná 25
Trnava 917 01
From: 01/12/2007 Until: 12/15/2008
  (from: 02/12/2009 until: 02/11/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne. Konateľ zaväzuje spoločnosť tak, že pri konaní v mene spoločnosti k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/12/2009)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Konatelia zaväzujú spoločnosť tak, že pri konaní v mene spoločnosti k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/12/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/12/2007 until: 02/11/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/07/2019
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 8K/39/2019 - 127, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Altener, s.r.o., so sídlom Palárikova 17, 811 04 Bratislava.
  (from: 01/23/2020)
Bankruptcy trustee: 
INSOLVENCY GROUP, k.s.
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 831 04
From: 12/07/2019
  (from: 01/23/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.12.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/12/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2008. Zmena obchodného mena z SlovaMed International s.r.o. na
  (from: 02/12/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.08.2009.
  (from: 09/10/2009)
Date of updating data in databases:  06/18/2021
Date of extract :  06/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person