Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6771/B

Business name: 
ŠPEDSERVIS, spol. s r.o.
  (from: 04/13/1994)
Registered seat: 
Pri Suchom Mlyne 21
Bratislava 811 04
  (from: 09/12/2002)
Horárska 12
Bratislava 821 09
  (from: 01/10/1997 until: 09/11/2002)
Prístavná 10
Bratislava 821 09
  (from: 03/29/1995 until: 01/09/1997)
Pribinova 24
Bratislava 815 24
  (from: 04/13/1994 until: 03/28/1995)
Identification number (IČO): 
31 369 839
  (from: 04/13/1994)
Date of entry: 
04/13/1994
  (from: 04/13/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/13/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti špedičných služieb a poradenská činnosť
  (from: 04/13/1994)
nákup a predaj tovaru všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/13/1994)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/13/1994)
pozemná doprava tovaru
  (from: 03/29/1995)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 03/29/1995)
colná deklaračná činnosť
  (from: 11/26/2002)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 11/26/2002)
služby v oblasti logistiky
  (from: 11/26/2002)
poradenská činnosť v oblasti vybavovania colnej deklarácie
  (from: 11/26/2002)
skladovanie - okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 11/26/2002)
zasielateľstvo
  (from: 03/14/2007)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 03/15/1996 until: 03/13/2007)
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 07/20/2000 until: 11/25/2002)
sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve
  (from: 11/26/2002 until: 03/13/2007)
Partners: 
Ing. Ján Strapec
Račianska 1511/39
Bratislava - mestská časť Rača 831 02
Slovak Republic
  (from: 07/24/2021)
INGSERVICE, spol. s r.o. IČO: 35 900 300
Pri Suchom Mlyne 3890/21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Slovak Republic
  (from: 07/24/2021)
Petrimex, akciová spločnosť
Dr. Vl. Clementisa 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/13/1994 until: 05/05/1996)
J.M.D. Varial spol. s r.o.
Smrečianska 29
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/13/1994 until: 12/17/1995)
Jindrich Majerský
Ľubovnianska 5
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 05/06/1996 until: 05/21/1996)
Jindrich Majerský
Ľubovnianska 5
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 12/18/1995 until: 05/05/1996)
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 05/22/1996 until: 04/08/1999)
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
Slovak Republic
  (from: 04/09/1999 until: 07/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/24/2021)
INGSERVICE, spol. s r.o.
Amount of investment: 26 555 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 26 555 EUR
  (from: 07/24/2021)
Petrimex, akciová spločnosť
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/13/1994 until: 05/05/1996)
J.M.D. Varial spol. s r.o.
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 04/13/1994 until: 12/17/1995)
Jindrich Majerský
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/18/1995 until: 05/05/1996)
Jindrich Majerský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/06/1996 until: 05/21/1996)
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/22/1996 until: 04/08/1999)
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/09/1999 until: 03/13/2007)
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 1 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/14/2007 until: 02/25/2009)
Ing. Ján Strapec
Amount of investment: 33 194 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 33 194 EUR
  (from: 02/26/2009 until: 07/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/12/2002)
Individual managing director
  (from: 10/04/1999 until: 09/11/2002)
Individual managing director
  (from: 04/13/1994 until: 10/03/1999)
Ing. Miroslav Marčík
Muškátová 40
Bratislava 821 01
  (from: 02/26/2009)
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 03/05/2007
  (from: 03/14/2007)
Beata Bobáková
Studená 17
Bratislava
  (from: 10/04/1999 until: 09/11/2002)
Beata Bobáková
Studená 17
Bratislava 821 04
  (from: 09/12/2002 until: 03/13/2007)
Beata Bobáková
Studená 17
Bratislava 821 04
Until: 03/05/2007
  (from: 03/14/2007 until: 03/13/2007)
Ing. Miroslav Marčík
Rovniakova 18
Bratislava
  (from: 10/04/1999 until: 09/11/2002)
Ing. Miroslav Marčík
Rybničná 61
Bratislava 831 07
  (from: 09/12/2002 until: 02/25/2009)
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava
  (from: 04/13/1994 until: 10/03/1999)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť navonok koná a svojím podpisom zaväzuje každý konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/14/2007)
Konatelia sú oprávnený vystupovať a podpisovať za spoločnosť spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 09/12/2002 until: 03/13/2007)
Konatelia sú oprávnený vystupovať a podpisovať za spoločnosť spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 10/04/1999 until: 09/11/2002)
Konateľ je oprávnený konať za spoločnsť samostatne a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 04/13/1994 until: 10/03/1999)
Procuration: 
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 04/08/2005
  (from: 04/08/2005 until: 03/13/2007)
Ing. Ján Strapec
Račianska 39
Bratislava 831 02
From: 04/08/2005 Until: 03/05/2007
  (from: 03/14/2007 until: 03/13/2007)
samostatne, tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a podpis
  (from: 04/08/2005 until: 03/13/2007)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 02/26/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 03/14/2007 until: 02/25/2009)
200 000 Sk
  (from: 04/09/1999 until: 03/13/2007)
100 000 Sk
  (from: 04/13/1994 until: 04/08/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.3.1994 v súlade s ust. § 56 a nasl. §§ 105 až 153 Obch. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13555
  (from: 04/13/1994)
Zápis zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 7.3.1995 na ktorom bola schválená zmena sídla, rozšírenie predmetu činnosti a zmena spoločenskej zmluvy. Zmena spoločenskej zmluvy z 28.3.1995. Stary spis: S.r.o. 13555
  (from: 03/29/1995)
Prevod obchodného podielu a zmena spoločenskej zmluvy schválená na Valnom zhromaždení konanom dňa 10.5.1995. Stary spis: S.r.o. 13555
  (from: 12/18/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.2.1996. Stary spis: S.r.o. 13555
  (from: 03/15/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 23.4.1996. Stary spis: S.r.o. 13555
  (from: 05/06/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1996, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 13555
  (from: 05/22/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.1996. Stary spis: S.r.o. 13555
  (from: 01/10/1997)
Notárska zápisnica č. Nz 227/98 zo dňa 14.7.1998 osvedčujúca zmenu spoločenskej zmluvy v súlade so zákonom č. 11/1998 Zz.
  (from: 04/09/1999)
Notárska zápisnica č. Nz 139/99 zo dňa 6.4.1999.
  (from: 10/04/1999)
Zmena spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 61/00 dňa 1.6.2000.
  (from: 07/20/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 168/02 zo dňa 21.5.2002. Úplné znenie zakladateľskej listiny spísané dňa 21.5.2002 do notárskej zápisnice č. Nz 169/02.
  (from: 09/12/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. Nz 248/02 zo dňa 11. 07. 2002.
  (from: 11/26/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.3.2007.
  (from: 03/14/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.02.2009.
  (from: 02/26/2009)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person