Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  947/R

Business name: 
Inštitút vzdelávania spol.s r.o.
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
Registered seat: 
Komenského 5
Trenčín 911 01
  (from: 06/06/2003 until: 10/25/2006)
Identification number (IČO): 
31 429 751
  (from: 02/24/1993)
Date of entry: 
02/24/1993
  (from: 02/24/1993)
Person dissolved from: 
21.9.2006
  (from: 10/26/2006)
Date of deletion: 
10/26/2006
  (from: 10/26/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. a) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/26/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/24/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 10/25/2006)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 2K 118/05 - 33 zo dňa 22.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.09.2006, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Inštitút vzdelávania, s.r.o. so sídlom Komenského 5, 911 01 Trenčín, IČO: 31 429 751 pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 10/26/2006)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person