Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  947/R

Business name: 
Inštitút vzdelávania spol.s r.o.
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
Registered seat: 
Komenského 5
Trenčín 911 01
  (from: 06/06/2003 until: 10/25/2006)
gen.M.R.Štefánika 19
Trenčín 911 60
  (from: 02/24/1993 until: 06/05/2003)
Identification number (IČO): 
31 429 751
  (from: 02/24/1993)
Date of entry: 
02/24/1993
  (from: 02/24/1993)
Person dissolved from: 
21.9.2006
  (from: 10/26/2006)
Date of deletion: 
10/26/2006
  (from: 10/26/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. a) zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/26/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/24/1993)
Objects of the company: 
ostatné vzdelávania a mimoškolská výchova, vrátane technického a materiálneho zabezpečenia
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
výroba, predaj a požičiavanie nahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu a predaj nenahratých nosičov záznamov zvuku a obrazu
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
rozmnožovanie nahratých nosičov a obrazu
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
služby rozmnožovania /Xerox/
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
Partners: 
Ing. Ján Pristach
M. Rázusa 22
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/19/1996 until: 01/26/2000)
Ing. Ján Pristach
M. Rázusa 22
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 02/24/1993 until: 01/18/1996)
Ing. Ján Pristach
M. Rázusa 22
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/27/2000 until: 10/25/2006)
Mgr. Eugen Finkei
Pádivého 6
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 01/27/2000 until: 10/25/2006)
Ing. Richard Dobeš
Moldavská 5
Praha 10
Česká republika
  (from: 01/19/1996 until: 01/26/2000)
Ing. Richard Dobeš
Moldavská 5
Praha 10
Česká republika
  (from: 02/24/1993 until: 01/18/1996)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Pristach
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 02/24/1993 until: 01/18/1996)
Ing. Richard Dobeš
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 15 000 Sk
  (from: 02/24/1993 until: 01/18/1996)
Ing. Ján Pristach
Amount of investment: 70 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 01/19/1996 until: 01/26/2000)
Ing. Richard Dobeš
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/19/1996 until: 01/26/2000)
Ing. Ján Pristach
Amount of investment: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 140 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 10/25/2006)
Mgr. Eugen Finkei
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 10/25/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/27/2000 until: 10/25/2006)
Individual managing director
  (from: 01/19/1996 until: 01/26/2000)
konatelia
  (from: 02/24/1993 until: 01/18/1996)
Ing. Ján Pristach
M. Rázusa 22
Trenčín
  (from: 02/24/1993 until: 01/18/1996)
Ing. Ján Pristach
M. Rázusa 22
Trenčín
  (from: 01/19/1996 until: 10/25/2006)
Mgr. Eugen Finkei
Pádivého 6
Trenčín 911 01
  (from: 01/27/2000 until: 10/25/2006)
Ing. Richard Dobeš
Moldavská 5
Praha 10
Česká republika
  (from: 02/24/1993 until: 01/18/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 01/27/2000 until: 10/25/2006)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/19/1996 until: 01/26/2000)
Menom spoločnosti konajú konatelia
  (from: 02/24/1993 until: 01/18/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/27/2000 until: 10/25/2006)
100 000 Sk
  (from: 02/24/1993 until: 01/26/2000)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 2K 118/05 - 33 zo dňa 22.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.09.2006, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Inštitút vzdelávania, s.r.o. so sídlom Komenského 5, 911 01 Trenčín, IČO: 31 429 751 pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 10/26/2006)
Spoločnosť bola založená podľa § 56 - 76 a § 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 22.12.1992 Stary spis: S.r.o. 5343
  (from: 02/24/1993 until: 10/25/2006)
Dodatok č. 1 zo dňa 08.11.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5343
  (from: 01/19/1996 until: 10/25/2006)
Valné zhromaždenie dňa 7.1.2000 schválilo prevod obchodného podielu a Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/27/2000 until: 10/25/2006)
Valné zhromaždenie dňa 2.12.2002 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č. 2.
  (from: 06/06/2003 until: 10/25/2006)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person