Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  638/S

Business name: 
SD Kostiviarska a.s.
  (from: 10/10/2000)
Registered seat: 
Kostiviarska 43
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/10/2000)
Identification number (IČO): 
36 044 172
  (from: 10/10/2000)
Date of entry: 
10/10/2000
  (from: 10/10/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/10/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/10/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/10/2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 10/10/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/10/2000)
sprostredkovanie v oblasti zabezpečenia správy služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
  (from: 10/10/2000)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/10/2000)
upratovacie práce
  (from: 10/10/2000)
prenájom a požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 09/09/2003)
výkon správy nehnuteľností
  (from: 10/25/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/10/2000)
Šimon Švarba - člen predstavenstva
Trieda SNP 1717/6
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2019
  (from: 12/28/2019)
Štefan Maťúš - predseda predstavenstva
Kláry Jarunkovej 14877/4
Banská Bystrica 974 01
From: 01/28/2020
  (from: 02/05/2020)
Jana Stachová - člen predstavenstva
Hrušov 78
Hrušov 991 42
From: 12/16/2019
  (from: 12/28/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to vždy predseda predstavenstva a jeden člen.
  (from: 02/05/2020)
Capital: 
1 272 888 EUR Paid up: 1 272 888 EUR
  (from: 05/19/2016)
Shares: 
Number of shares: 7668
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 166 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné s jednomyseľným súhlasom valného zhromaždenia t.j. 100% hlasov.
  (from: 05/19/2016)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Maťuš
Dolná 152/19
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2019
  (from: 12/28/2019)
Ing. Peter Kováč
Dolná 19
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2019
  (from: 12/28/2019)
Bc. Vladimír Kováč
Dolná 19
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2019
  (from: 12/28/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií uzatvorením zakladateľskej zmluvy zo dňa 21.9.2000 v zmysle ust. § 172 a nasl. Obch. zák., upísaním a splatením celého základného imania zakladateľmi a.s., schválením stanov a zvolením členov orgánov spoločnosti a konaním valného zhromaždenia zakladateľov.
  (from: 10/10/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.11.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/20/2000)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriad- neho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2001 uskutoč- neného v sídle spoločnosti, zapísanom v NZ 383/01 notárom JUDr. Pavlom Jombíkom, Banská Bystrica, Skuteckého 16.
  (from: 11/13/2001)
. Mimoriadne valné zhromaždenie konané 29.4.2002 schválilo zmenu stanov.
  (from: 05/22/2002)
. Forma akcií: na meno . Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.8.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 10/31/2002)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení bola schválená zmena stanov NZ 67516/2003.
  (from: 09/09/2003)
Date of updating data in databases:  06/10/2021
Date of extract :  06/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person