Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4098/B

Business name: 
GGE a.s.
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
Registered seat: 
Pekná cesta 6
Bratislava 834 03
  (from: 11/21/2015 until: 07/20/2016)
Pekná cesta 6
Bratislava 834 03
  (from: 03/02/2007 until: 11/20/2015)
Identification number (IČO): 
36 746 941
  (from: 03/02/2007)
Date of entry: 
03/02/2007
  (from: 03/02/2007)
Date of deletion: 
07/21/2016
  (from: 07/21/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Akcionári spoločnosti GGE a.s. na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.06.2016 rozhodli o zrušení spoločnosti GGE a.s. bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou ARTMEDIA, a.s., so sídlom Pekná cesta 6, 831 52 Bratislava, IČO: 31 397 042, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 860/B a spoločnosťou Gerlach Bidco, a.s., so sídlom Pribinova 4, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 47 257 814, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6155/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 22.06.2016 stáva právnym nástupcom spoločnosti GGE a.s. a ARTMEDIA, a.s. a preberá všetky ich práva a záväzky k rozhodnému dňu.
  (from: 07/21/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/02/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/11/2010 until: 07/20/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
Ivan Kmotrík
Tolstého 849/5
Bratislava 811 06
From: 03/10/2014
  (from: 03/25/2014 until: 10/19/2015)
Ivan Kmotrík
Tolstého 849/5
Bratislava 811 06
From: 03/10/2014 Until: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 10/19/2015)
PhDr. Nataša Kmotríková
Stred 2204/34
Považská Bystrica 017 01
From: 03/10/2014
  (from: 03/25/2014 until: 10/19/2015)
PhDr. Nataša Kmotríková
Stred 2204/34
Považská Bystrica 017 01
From: 03/10/2014 Until: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 10/19/2015)
Ing. Richard Kohút
Ambroseho 2454/5
Bratislava 851 02
From: 03/10/2014
  (from: 03/25/2014 until: 10/19/2015)
Ing. Richard Kohút
Ambroseho 2454/5
Bratislava 851 02
From: 03/10/2014 Until: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 10/19/2015)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. - člen predstavenstva
Havelkova 2825/8
Bratislava 841 03
From: 03/02/2007
  (from: 03/02/2007 until: 06/04/2014)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. - člen predstavenstva
Havelkova 2825/8
Bratislava 841 03
From: 03/02/2007 Until: 05/12/2014
  (from: 06/05/2014 until: 11/20/2015)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. - podpredseda predstavenstva
Havelkova 2825/8
Bratislava 841 03
From: 05/12/2014
  (from: 06/05/2014 until: 10/19/2015)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. - podpredseda predstavenstva
Havelkova 2825/8
Bratislava 841 03
From: 05/12/2014 Until: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 10/19/2015)
Ing. Roland Tóth - predseda predstavenstva
Kostlivého 4
Bratislava 821 03
From: 03/02/2007
  (from: 03/02/2007 until: 06/20/2008)
Ing. Roland Tóth - predseda predstavenstva
Tichá 30/5147
Bratislava 811 02
From: 03/02/2007
  (from: 06/21/2008 until: 10/19/2015)
Ing. Roland Tóth - predseda predstavenstva
Tichá 30/5147
Bratislava 811 02
From: 03/02/2007 Until: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 10/19/2015)
Ing. Rudolf Pradla - člen predstavenstva
SNP 595/141
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 07/20/2016)
Ing. Miroslav Struž - člen predstavenstva
Vajnorská 1318/51
Bratislava 831 03
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 07/20/2016)
Ing. Roland Tóth - člen predstavenstva
Tichá 30/5147
Bratislava 811 02
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 07/20/2016)
Ing. Pavol Bero - člen predstavenstva
Trnavská cesta 1371/21
Bratislava 831 04
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 07/20/2016)
Alberto Signori - predseda predstavenstva
Edge Street 32
Londýn W8 7PN
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 07/20/2016)
Stephen Nelson - podpredseda predstavenstva
Parkside 24
Wimbledon Londýn SW195NA
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 07/20/2016)
Max Helmore - podpredseda predstavenstva
Crampton Street 176
Londýn SE17 3AE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 10/30/2015
  (from: 11/21/2015 until: 07/20/2016)
Mathieu Lief - podpredseda predstavenstva
Laurence Pountney Hill
Londýn EC4R 0HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 10/30/2015
  (from: 11/21/2015 until: 07/20/2016)
Max Helmore - člen predstavenstva
Crampton Street 176
Londýn SE17 3AE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 11/20/2015)
Mathieu Lief - člen predstavenstva
Laurence Pountney Hill
Londýn EC4R 0HH
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 11/20/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci členovia predstavenstva pripoja svoj podpis a vyznačia svoje meno a funkciu.
  (from: 10/20/2015 until: 07/20/2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 03/02/2007 until: 10/19/2015)
Capital: 
30 000 000 EUR Paid up: 27 200 000 EUR
  (from: 09/08/2015 until: 07/20/2016)
10 000 000 EUR Paid up: 10 000 000 EUR
  (from: 11/07/2013 until: 09/07/2015)
663 878 EUR Paid up: 663 878 EUR
  (from: 08/05/2010 until: 11/06/2013)
20 000 000 Sk Paid up: 20 000 000 Sk
  (from: 06/21/2008 until: 08/04/2010)
20 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 03/02/2007 until: 06/20/2008)
Shares: 
Number of shares: 10000000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 11/07/2013 until: 07/20/2016)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 09/08/2015 until: 07/20/2016)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 08/05/2010 until: 11/06/2013)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/02/2007 until: 08/04/2010)
Supervisory board: 
Ing. Peter Gereg
Riazanská 9
Bratislava 831 03
From: 05/28/2008
  (from: 06/21/2008 until: 06/04/2014)
Ing. Peter Gereg
Riazanská 9
Bratislava 831 03
From: 05/28/2008 Until: 05/05/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Mgr. Michal Gučík - člen dozornej rady
Vajnorská 2
Bratislava 831 04
From: 03/02/2007
  (from: 03/02/2007 until: 06/20/2008)
Mgr. Michal Gučík - člen dozornej rady
Vajnorská 2
Bratislava 831 04
From: 03/02/2007 Until: 05/28/2008
  (from: 06/21/2008 until: 06/20/2008)
Ing. Pavel Horváth - predseda dozornej rady
Duklianska 2070/59
Skalica 909 01
From: 03/02/2007
  (from: 03/02/2007 until: 10/31/2012)
Ing. Pavel Horváth - predseda dozornej rady
Duklianska 2070/59
Skalica 909 01
From: 03/02/2007 Until: 10/16/2012
  (from: 11/01/2012 until: 10/31/2012)
Roman Jankovič - člen dozornej rady
Kláštorská 22
Bratislava 821 05
From: 03/02/2007 Until: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 10/19/2015)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 7A/6881
Bratislava 811 02
From: 10/16/2012 Until: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 10/19/2015)
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík , PhD.
Tolstého 849/5
Bratislava 811 06
From: 05/05/2014 Until: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 10/19/2015)
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 7A/6881
Bratislava 811 02
From: 10/16/2012
  (from: 11/01/2012 until: 10/19/2015)
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík , PhD.
Tolstého 849/5
Bratislava 811 06
From: 05/05/2014
  (from: 06/05/2014 until: 10/19/2015)
Roman Jankovič - člen dozornej rady
Kláštorská 22
Bratislava 821 05
From: 03/02/2007
  (from: 03/02/2007 until: 10/19/2015)
Ed Clarke
Waterford Road 70
Londýn SW6 2DR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 07/20/2016)
Milton Fernandez
Wisteria House, Kingston Lane
Teddington Middlesex, Londýn TW11 9HN
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 07/20/2016)
Martin Lennon - predseda dozornej rady
Lawson Close 3
Wimbledon, Londýn SW29 5EL
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 09/21/2015
  (from: 10/20/2015 until: 07/20/2016)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 68/2007, Nz 6127/2007, NCRls 6171/2007 napísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom dňa 15.2.2007 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií v súlade s ust. §§ 57, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.2.2007.
  (from: 03/02/2007 until: 07/20/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2008.
  (from: 06/21/2008 until: 07/20/2016)
Notárska zápisnica č. N 156/2009, Nz 54439/2009, NCRls 55348/2009 zo dňa 21.12.2009.
  (from: 08/11/2010 until: 07/20/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.10.2012.
  (from: 11/01/2012 until: 07/20/2016)
Notárska zápisnica N 1113/2013, NZ 37866/2013, NCRls 38549/2013 zo dňa 24.10.2013.
  (from: 11/07/2013 until: 07/20/2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.03.2014.
  (from: 03/25/2014 until: 07/20/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07. 04. 2015.
  (from: 09/08/2015 until: 07/20/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2015
  (from: 11/21/2015 until: 07/20/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/21/2016)
Legal successor: 
Gerlach Bidco, a.s.
Pribinova 4
Bratislava 811 09
  (from: 07/21/2016)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person