Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4344/V

Business name: 
DUGRETA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii
  (from: 05/02/2002 until: 10/05/2005)
DUGRETA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 03/15/1994 until: 05/01/2002)
Registered seat: 
Považská 40
Košice 040 01
  (from: 03/15/1994 until: 10/05/2005)
Identification number (IČO): 
31 686 737
  (from: 03/15/1994)
Date of entry: 
03/15/1994
  (from: 03/15/1994)
Person dissolved from: 
31.8.2005
  (from: 10/06/2005)
Date of deletion: 
10/06/2005
  (from: 10/06/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/06/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/15/1994)
Objects of the company: 
ochrana osôb, objektov a majetku strážnou službou
  (from: 03/15/1994 until: 07/05/1995)
výroba kusového ošatenia a odevov
  (from: 03/15/1994 until: 10/05/2005)
veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne: poľnohospodárske výrobky, potraviny, ovocie, zelenina, nápoje, tabakové výrobky, textil, obuv, odevy, kožušinové a kožené výrobky, výrobky zo skla, krištálu a porcelánu, kozmetika
  (from: 03/15/1994 until: 10/05/2005)
ubytovacie služby
  (from: 03/15/1994 until: 10/05/2005)
pohostinská činnosť
  (from: 03/15/1994 until: 10/05/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v predmete činnosti
  (from: 03/15/1994 until: 10/05/2005)
Partners: 
Martin Duch
Nižná Úvrať 20
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/15/1994 until: 10/25/1998)
Mária Greššáková
Nižná Úvrať 20
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/15/1994 until: 10/25/1998)
JUDr. Ondrej Tomko
Kuzmányho 13
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/15/1994 until: 10/25/1998)
Martin Duch
Nižná Úvrať 20
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 10/05/2005)
Mária Greššáková
Nižná Úvrať 20
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/26/1998 until: 10/05/2005)
Contribution of each member: 
Martin Duch
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/15/1994 until: 10/25/1998)
Mária Greššáková
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/15/1994 until: 10/25/1998)
JUDr. Ondrej Tomko
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 03/15/1994 until: 10/25/1998)
Martin Duch
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 10/05/2005)
Mária Greššáková
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 10/05/2005)
Management body: 
likvidátor
  (from: 05/02/2002 until: 10/05/2005)
Individual managing director
  (from: 03/15/1994 until: 05/01/2002)
Mária Greššáková
Nižná Úvrať 20
Košice
Until: 01/31/2002
  (from: 03/15/1994 until: 05/01/2002)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/15/1994 until: 05/01/2002)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/26/1998 until: 10/05/2005)
105 000 Sk
  (from: 03/15/1994 until: 10/25/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/01/2002
  (from: 05/02/2002)
 Liquidators:
JUDr. Ondrej Tomko
Kuzmányho 13
Košice
Until: 10/06/2005
  (from: 05/02/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 05/02/2002)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: DUGRETA, spol. s r.o. v likvidácii Sídlo: 040 01 Košice, Považská 40 IČO: 31 686 737 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 7K 12/05 zo dňa 18.7.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2005 návrh zamieta pre nemajetnosť dlžníka.
  (from: 10/06/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.11.1993 podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 03/15/1994 until: 10/05/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 28.6.1995.
  (from: 07/06/1995 until: 10/05/2005)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/26/1998 until: 10/05/2005)
Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 2.1.2002 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 1.2.2002. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 2.5.2002.
  (from: 05/02/2002 until: 10/05/2005)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person