Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  45003/B

Business name: 
CARDUS, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 02/10/2011 until: 08/04/2011)
CARDUS, spol. s r.o.
  (from: 03/10/2007 until: 02/09/2011)
Registered seat: 
Matejkova 3272/11
Bratislava 841 01
  (from: 03/10/2007 until: 08/04/2011)
Identification number (IČO): 
36 750 760
  (from: 03/10/2007)
Date of entry: 
03/10/2007
  (from: 03/10/2007)
Person dissolved from: 
1.2.2011
  (from: 08/05/2011)
Date of deletion: 
08/05/2011
  (from: 08/05/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/05/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/10/2007)
Objects of the company: 
marketing v komoditnom segmente zdravotníckej techniky a zariadení
  (from: 03/10/2007 until: 08/04/2011)
organizovanie výstav, veľtrhov, kongresov, seminárov so zameraním na komoditný segment zdravotníckej techniky a zariadení
  (from: 03/10/2007 until: 08/04/2011)
reklamná a propagačná činnosť so zameraním na komoditný segment zdravotníckej techniky a zariadení
  (from: 03/10/2007 until: 08/04/2011)
obchodná činnosť v komoditnom segmente zdravotníckej techniky a zariadení
  (from: 03/10/2007 until: 08/04/2011)
Partners: 
CARDUS LTD.
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island
Majuro MH 96960
Marshall Islands
  (from: 03/10/2007 until: 12/13/2010)
Philip Neumann
Elisabethenstrasse 10
Mörfelden-Walldorf 645 46
  (from: 12/14/2010 until: 08/04/2011)
Contribution of each member: 
CARDUS LTD.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/10/2007 until: 06/11/2010)
CARDUS LTD.
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 06/12/2010 until: 12/13/2010)
Philip Neumann
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 12/14/2010 until: 08/04/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/10/2007 until: 08/04/2011)
Alexander Neumann
Matejkova 3272/11
Bratislava 841 01
From: 03/10/2007
  (from: 03/10/2007 until: 06/11/2010)
Alexander Neumann
Matejkova 3272/11
Bratislava 841 01
From: 03/10/2007 Until: 01/12/2009
  (from: 06/12/2010 until: 06/11/2010)
Philip Neumann
Elisabethenstrasse 10
Mörfelden - Walldorf 645 46
Spolková republika Nemecko
From: 05/10/2010
  (from: 06/12/2010 until: 08/04/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a v jej mene uskutočňuje právne úkony jediný konateľ, ako jediný štatutárny orgán spoločnosti. Pri písomnom právnom úkone aktuálny dokument opatrí odtlačkom pečiatky spoločnosti a pod tento pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 03/10/2007 until: 08/04/2011)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 06/12/2010 until: 08/04/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/10/2007 until: 06/11/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/01/2011
  (from: 08/05/2011)
Date of entry into voluntary liquidation: 02/01/2011
  (from: 02/10/2011 until: 08/04/2011)
 Liquidators:
Philipp Neumann
Elisabethenstrasse 10
Mörfelden - Walldorf 645 46
Spolková republika Nemecko
From: 02/01/2011 Until: 08/05/2011
  (from: 02/10/2011)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 02/10/2011)
Date of completion of voluntary liquidation: 07/27/2011
  (from: 08/05/2011)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.07.2011 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie a konečnej správy o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Súhlas správcu dane Daňového úradu Bratislava IV. č. 603/230/54756/11/Lehc zo dňa 15.06.2011. Spoločnosť CARDUS spol. s r.o. so sídlom Matejkova 3272/11, 841 01 Bratislava, IČO: 36 750 760 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vo vložke č. 45003/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 08/05/2011)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.2.2007 a dodatkom č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 27.2.2007 v znení zakladateľskej listiny zo dňa 27.2.2007 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/10/2007 until: 08/04/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.05.2010
  (from: 06/12/2010 until: 08/04/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2011 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie.
  (from: 02/10/2011 until: 08/04/2011)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person