Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  45166/B

Business name: 
Barimani Skin Care s.r.o.
  (from: 08/18/2007 until: 11/16/2012)
Berkana s.r.o.
  (from: 03/21/2007 until: 08/17/2007)
Registered seat: 
Údernícka 11
Bratislava 851 01
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
Identification number (IČO): 
36 755 281
  (from: 03/21/2007)
Date of entry: 
03/21/2007
  (from: 03/21/2007)
Person dissolved from: 
6.11.2012
  (from: 11/17/2012)
Date of deletion: 
11/17/2012
  (from: 11/17/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/17/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/21/2007)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu, služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
prieskum trhu
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
výroba, predaj a požičiavanie audiovizuálnych záznamov
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
tlmočnícke a prekladateľské služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
technicko-organizačné zabezpečenie, usporadúvanie a organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
administratívne služby vrátane kopírovacích služieb
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti okrem personálneho leasingu
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
grafické spracovanie na počítači
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
prevádzkovanie internetovej čitárne
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
Partners: 
Pooyan Ghamari
Hornádska 5116/10
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 03/21/2007 until: 08/17/2007)
Beáta Konečná
Palkovičova 2833/8
Topoľčany 955 01
Slovak Republic
  (from: 03/21/2007 until: 08/17/2007)
Rogheyyeh Barimani
#4, Plak 48, Shabnam St, Sarv sq, Saadatabad,
Teheran
  (from: 08/18/2007 until: 11/16/2012)
Ali Asghar Barimani
#4, Plak 48, Shabnam St, Sarv sq, Saadatabad
Teheran
  (from: 08/18/2007 until: 11/16/2012)
Contribution of each member: 
Pooyan Ghamari
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 03/21/2007 until: 08/17/2007)
Beáta Konečná
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/21/2007 until: 08/17/2007)
Rogheyyeh Barimani
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/18/2007 until: 11/16/2012)
Ali Asghar Barimani
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/18/2007 until: 11/16/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
Pooyan Ghamari
Hornádska 5116/10
Bratislava 821 07
From: 03/21/2007
  (from: 03/21/2007 until: 02/29/2008)
Pooyan Ghamari
Hornádska 5116/10
Bratislava 821 07
From: 03/21/2007 Until: 02/28/2008
  (from: 03/01/2008 until: 02/29/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 32CbR/5/2009 zo dňa 04.10.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2012, súd zrušuje obchodnú spoločnosť Barimani Skin Care s. r. o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 36 755 281, zapísanú v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke 45166/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Barimani Skin Care s. r. o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, IČO: 36 755 281, zapísaná v odd. Sro vl. č. 45166/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 11/17/2012)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.01.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/21/2007 until: 11/16/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného Berkana s.r.o. na nové Barimani Skin Care s.r.o.
  (from: 08/18/2007 until: 11/16/2012)
Vzdanie sa funkcie konateľa zo dňa 26.11.2007.
  (from: 03/01/2008 until: 11/16/2012)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person