Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  676/S

Business name: 
Predaj palív, spol. s r.o.
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Registered seat: 
Banícka
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Identification number (IČO): 
31 570 569
  (from: 09/16/1992)
Date of entry: 
09/16/1992
  (from: 09/16/1992)
Person dissolved from: 
31.12.1992
  (from: 12/31/1992)
Date of deletion: 
12/31/1992
  (from: 12/31/1992)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 12/31/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/16/1992)
Objects of the company: 
52lOOO - obchodná činnosť - nákup a predaj palív
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Spoločník Dalibor Knapek vkladá do vlastníctva spoločnosti aj majetok a to zastavanú plochu, nehnuteľnosti a ZVP vedené na SG vo Veľkom Krtíši pre k.ú. Veľký Krtíš na LV č. 1546 na parcele č. 2547 zastavaná plocha o výmere 3924 m2 a na parcele č. 2549/2, taktiež zastavaná plocha o výmere 487 m2, hodnota ktorých je určená zmluvnou cenou na 4 111 000,-Kčs.
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Partners: 
Dušan Bariak
Sklenná 429
Modrý Kameň
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Ivan Ďuroš
Písecká 5, bl.4O
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Mikuláš Gonda
200
Dačov Lom
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Pavel Gregáň
Železničná 46
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Dalibor Knapek
Za parkom 10
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Marta Lietavová
Lučenecká 49
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Štefan Nagy
124
Dolinka
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Magda Stanková
Boženy Nemcovej 21
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Edita Tandelová
70
Veľká Čalomija
Slovak Republic
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Contribution of each member: 
Dušan Bariak
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Ivan Ďuroš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Mikuláš Gonda
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Dalibor Knapek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Marta Lietavová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Štefan Nagy
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Magda Stanková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Edita Tandelová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Pavel Gregáň
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 8 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Dalibor Knapek
Za parkom 10
Veľký Krtíš
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Magda Stanková
Boženy Nemcovej 21
Veľký Krtíš
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Edita Tandelová
70
Veľká Čalomija
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Capital: 
180 000 Sk
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia valného zhromaždeia Predaj palív, s.r.o. zo dňa 15.12.1992, ktorým bol podľa § 69 zák. č. 513/91 Zb. zrušení s.r.o. bez likvidácie s tým, že jeho majetok, práva, povinnosti a záväzky prechádzajú v celom rozsahu na novozaloženú spoločnosť Predaj palív, v.o.s. so sídlom Veľký Krtíš Banícka ul. Preto sa táto spoločnosť z obchodného registra dňom 31.12.1992 vymazuje.
  (from: 12/31/1992)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2O.8.l992 podľa § lO5 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb. Starý spis: S.r.o. 2182
  (from: 09/16/1992 until: 12/30/1992)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person