Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4554/V

Business name: 
IBIS TRADE COMPANY s.r.o. v likvidácii
  (from: 02/19/1996 until: 11/24/2004)
Registered seat: 
Betliarska 1601
Rožňava 048 01
  (from: 04/29/1994 until: 11/24/2004)
Identification number (IČO): 
31 689 094
  (from: 04/29/1994)
Date of entry: 
04/29/1994
  (from: 04/29/1994)
Person dissolved from: 
27.10.2004
  (from: 11/25/2004)
Date of deletion: 
11/25/2004
  (from: 11/25/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/25/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/29/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 04/29/1994 until: 11/24/2004)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: IBIS TRADE COMPANY s.r.o. v likvidácii Sídlo: Betliarska 1601, 048 01 Rožňava IČO: 31 689 094 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k.2K 158/97-30 zo dňa 22.9.2004 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2004 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka IBIS TRADE COMPANY s.r.o. v likvidácii, Betliarska 1601, Rožňava, IČO: 31 689 094 pre nedostatok majetku.
  (from: 11/25/2004)
Date of updating data in databases:  11/25/2022
Date of extract :  11/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person