Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13148/P

Business name: 
BARDTERM, s.r.o.
  (from: 11/05/2001)
Registered seat: 
Moyzesova 7
Bardejov 085 01
  (from: 11/05/2001)
Identification number (IČO): 
36 476 277
  (from: 11/05/2001)
Date of entry: 
11/05/2001
  (from: 11/05/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/05/2001)
Objects of the company: 
kúrenárske práce
  (from: 11/05/2001)
vodoinštalatérske práce
  (from: 11/05/2001)
plynoinštalatérske práce
  (from: 11/05/2001)
elektroinštalatérske práce
  (from: 11/05/2001)
montáž, revízie a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 11/05/2001)
kancelárske služby
  (from: 11/05/2001)
spracovanie údajov
  (from: 11/05/2001)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 11/05/2001)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov
  (from: 11/05/2001)
prenájom automobilov
  (from: 11/05/2001)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/05/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/05/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 11/05/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/05/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/05/2001)
poradenská činnosť v rozsahu podnikania
  (from: 11/05/2001)
výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 102,5 MW; z toho plynné palivo 102,5 MW
  (from: 01/24/2002)
výroba elektriny: celkový inštalovaný výkon 1,5 MW; z toho plynné palivo 1,5 MW
  (from: 01/24/2002)
rozvod elektriny: dĺžka podzemných vedení podľa napäťových hladín - 0,1 km/22kW
  (from: 01/24/2002)
rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 102,5 MW
  (from: 01/24/2002)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 01/01/2016)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/01/2016)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/01/2016)
Partners: 
Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 07/21/2007)
Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 11/05/2001 until: 07/20/2007)
Contribution of each member: 
Mesto Bardejov
Amount of investment: 2 296 640 EUR Paid up: 2 296 640 EUR
  (from: 08/10/2019)
Mesto Bardejov
  (from: 11/05/2001 until: 07/20/2007)
Mesto Bardejov
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/21/2007 until: 03/20/2009)
Mesto Bardejov
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 11/02/2017)
Mesto Bardejov
Amount of investment: 1 196 640 EUR Paid up: 1 196 640 EUR
  (from: 11/03/2017 until: 02/21/2018)
Mesto Bardejov
Amount of investment: 1 596 640 EUR Paid up: 1 596 640 EUR
  (from: 02/22/2018 until: 12/28/2018)
Mesto Bardejov
Amount of investment: 1 896 640 EUR Paid up: 1 896 640 EUR
  (from: 12/29/2018 until: 08/09/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/05/2001)
Ing. Mária Vaňková
Ťačevská 1573/32
Bardejov 085 01
From: 07/01/2013
  (from: 07/16/2013)
Andrej Čech
Komenského 31
Bardejov
  (from: 11/05/2001 until: 07/20/2007)
Andrej Čech
Komenského 31
Bardejov 085 01
From: 09/06/2001
  (from: 07/21/2007 until: 07/15/2013)
Andrej Čech
Komenského 31
Bardejov 085 01
From: 09/06/2001 Until: 06/30/2013
  (from: 07/16/2013 until: 07/15/2013)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/05/2001)
Capital: 
2 296 640 EUR Paid up: 2 296 640 EUR
  (from: 08/10/2019)
1 896 640 EUR Paid up: 1 896 640 EUR
  (from: 12/29/2018 until: 08/09/2019)
1 596 640 EUR Paid up: 1 596 640 EUR
  (from: 02/22/2018 until: 12/28/2018)
1 196 640 EUR Paid up: 1 196 640 EUR
  (from: 11/03/2017 until: 02/21/2018)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 11/02/2017)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/21/2007 until: 03/20/2009)
Supervisory board: 
Slavomír Hudák
Tačevská 611/24
Bardejov 085 01
From: 11/27/2014
  (from: 12/31/2014)
Mgr. Eva Kučová
Moyzesova 10
Bardejov 085 01
From: 11/27/2014
  (from: 12/31/2014)
Ing. Miloš Dvorský
Janka Matušku 13
Bardejov 085 01
From: 11/27/2014
  (from: 12/31/2014)
Ing. Adam Dzamba
Kukurelliho 4074/72
Bardejov 085 01
From: 01/14/2019
  (from: 02/05/2019)
Ing. Ján Rychvalský
J. Grešáka 18
Bardejov 085 01
From: 01/14/2019
  (from: 02/05/2019)
MUDr. Dušan Divulit
J. Grešáka 1
Bardejov
From: 02/17/2003
  (from: 05/12/2003 until: 07/20/2007)
MUDr. Dušan Divulit
J. Grešáka 1
Bardejov
From: 02/17/2003 Until: 04/30/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
Ing. Marta Dvorská
Tehelná 10
Bardejov
From: 02/17/2003
  (from: 05/12/2003 until: 07/20/2007)
Ing. Marta Dvorská
Tehelná 10
Bardejov
From: 02/17/2003 Until: 04/30/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
Ing. Ferdinand Exner
Chmelník 13
Bardejov
From: 02/17/2003
  (from: 05/12/2003 until: 07/20/2007)
Ing. Ferdinand Exner
Chmelník 13
Bardejov
From: 02/17/2003 Until: 04/30/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
JUDr. Eva Hudáková
Komenského 22
Bardejov
From: 02/17/2003
  (from: 05/12/2003 until: 07/20/2007)
JUDr. Eva Hudáková
Komenského 22
Bardejov
From: 02/17/2003 Until: 04/30/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
Ing. Ľudovít Jurčišin
Minerálna 25
Bardejov
  (from: 11/05/2001 until: 05/11/2003)
Ing. Ján Mochnacký
Partizánska 26
Bardejov
  (from: 11/05/2001 until: 05/11/2003)
JUDr. Ján Pataky
65
Hertník 086 42
From: 02/19/2011
  (from: 04/15/2011 until: 12/30/2014)
JUDr. Ján Pataky
65
Hertník 086 42
From: 02/19/2011 Until: 11/27/2014
  (from: 12/31/2014 until: 12/30/2014)
Ing. Ján Pecuch
Jiráskova 22
Bardejov
From: 02/17/2003
  (from: 05/12/2003 until: 07/20/2007)
Ing. Ján Pecuch
Jiráskova 22
Bardejov
From: 02/17/2003 Until: 04/30/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
Ľubomír Perger
Stocklova 32
Bardejov 085 01
From: 02/19/2011
  (from: 04/15/2011 until: 12/30/2014)
Ľubomír Perger
Stocklova 32
Bardejov 085 01
From: 02/19/2011 Until: 11/27/2014
  (from: 12/31/2014 until: 12/30/2014)
Ing. Viliam Potanovič
Mikulovská 14
Bardejov
  (from: 11/05/2001 until: 05/11/2003)
RSDr. Ján Sabol
Kutuzovova 2
Bardejov 085 01
From: 04/30/2007
  (from: 07/21/2007 until: 12/30/2014)
RSDr. Ján Sabol
Kutuzovova 2
Bardejov 085 01
From: 04/30/2007 Until: 11/27/2014
  (from: 12/31/2014 until: 12/30/2014)
Ing. Alojz Stachura
Komenského 6
Bardejov 085 01
From: 04/30/2007
  (from: 07/21/2007 until: 04/14/2011)
Ing. Alojz Stachura
Komenského 6
Bardejov 085 01
From: 04/30/2007 Until: 02/19/2011
  (from: 04/15/2011 until: 04/14/2011)
Ing. Milan Šveda
Komenského 19
Bardejov 085 01
From: 02/19/2011
  (from: 04/15/2011 until: 12/30/2014)
Ing. Milan Šveda
Komenského 19
Bardejov 085 01
From: 02/19/2011 Until: 11/27/2014
  (from: 12/31/2014 until: 12/30/2014)
RNDr. Marcel Tribus
Bezručova 12
Bardejov 085 01
From: 04/30/2007
  (from: 07/21/2007 until: 04/14/2011)
RNDr. Marcel Tribus
Bezručova 12
Bardejov 085 01
From: 04/30/2007 Until: 02/19/2011
  (from: 04/15/2011 until: 04/14/2011)
Bc. Anton Vaško
Kláštorská 12
Bardejov
  (from: 11/05/2001 until: 05/11/2003)
Ing. František Vaško
Toplianska 6
Bardejov
  (from: 11/05/2001 until: 05/11/2003)
Ing. Vladimír Vozarský
Štefanikova 77
Bardejov 085 01
From: 04/30/2007
  (from: 07/21/2007 until: 04/14/2011)
Ing. Vladimír Vozarský
Štefanikova 77
Bardejov 085 01
From: 04/30/2007 Until: 02/19/2011
  (from: 04/15/2011 until: 04/14/2011)
Ing. Ján Motyka
Tehelná 3100/101
Bardejov 085 01
From: 04/30/2007 Until: 01/14/2019
  (from: 02/05/2019 until: 02/04/2019)
Ing. Ján Motyka
Tehelná 3100/101
Bardejov 085 01
From: 04/30/2007
  (from: 07/21/2007 until: 02/04/2019)
MUDr. Peter Prokopovič
B.S.Timravy 9
Bardejov 085 01
From: 11/27/2014 Until: 01/14/2019
  (from: 02/05/2019 until: 02/04/2019)
MUDr. Peter Prokopovič
B.S.Timravy 9
Bardejov 085 01
From: 11/27/2014
  (from: 12/31/2014 until: 02/04/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 302/01, Nz 274/01 zo dňa 27.9.2001 spísanou JUDr. Jánom Hamarom, notárom v Bardejove podľa § 105 a nasl. ust. zák. č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 11/05/2001)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 15.1.2002.
  (from: 01/24/2002)
Date of updating data in databases:  05/24/2022
Date of extract :  05/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person