Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  73/L

Business name: 
D O L K A M Šuja a.s.
  (from: 04/23/1992)
Registered seat: 
Šuja
Rajec 015 01
  (from: 04/23/1992)
Identification number (IČO): 
31 561 870
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
predaj drveného dolomitického kameniva
  (from: 05/17/1994)
predaj uhličitanového kameniva pre imisné oblasti
  (from: 05/17/1994)
banská činnosť v rámci predmetu činnosti
  (from: 05/17/1994)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 07/27/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/23/1992)
Ing. Jozef Maťaťa - Chairman of the Board of Directors
Zábrehy 947/4A
Žilina 010 07
From: 06/01/2022
  (from: 06/07/2022)
Ing. Jan Lejdar - Member of the Board of Directors
Sluneční 1250
Mníšek pod Brdy 252 10
Česká republika
From: 06/01/2022
  (from: 06/07/2022)
Ing. Milan Schuller - Member of the Board of Directors
V kopci 19
Březová-Oleško 252 45
Česká republika
From: 06/01/2022
  (from: 06/07/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísa- nému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/23/1992)
Capital: 
937 827,793507 EUR Paid up: 937 827,793507 EUR
  (from: 02/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 28253
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 04/20/2013)
Supervisory board: 
Ing. Ondrej Popluhár
Mikovíniho 1187/21
Žilina 010 15
From: 06/01/2022
  (from: 06/07/2022)
Ing. Jiří Peřina
Na Obloucích 1561
Kladno 273 09
Česká republika
From: 06/01/2022
  (from: 06/07/2022)
doc. Ing. Vladimír Králíček , CSc.
Voskovcova 1658
Černošice 252 28
Česká republika
From: 06/01/2022
  (from: 06/07/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa §§ 154,172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade so zák.č. 92/91 Zb.
  (from: 04/23/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 26.3.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 344
  (from: 12/01/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.4.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/08/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25. 4. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/04/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 12.6.2000 schválilo zmenu štatutárnych zástupcov a predsedu dozornej rady.
  (from: 10/16/2001)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person