Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13711/T

Business name: 
Delphi Slovensko, s.r.o. v likvidácii
  (from: 10/12/2018)
Registered seat: 
Čáčovská cesta 1447/1
Senica 905 01
  (from: 08/13/2002)
Identification number (IČO): 
35 810 963
  (from: 05/03/2001)
Date of entry: 
05/03/2001
  (from: 05/03/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/03/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 05/03/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/03/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/03/2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
  (from: 05/03/2001)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 05/03/2001)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
  (from: 05/03/2001)
reklamná činnosť
  (from: 05/03/2001)
prieskum trhu a akvizičná činnosť
  (from: 05/03/2001)
výroba drôtov, izolačných drôtov a uchytávajúcich prvkov
  (from: 05/03/2001)
výskum a desing v oblasti automobilového priemyslu
  (from: 05/03/2001)
inžinierska činnosť - okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 05/03/2001)
výroba elektrických zariadení pre stroje a vozidlá
  (from: 12/07/2001)
výroba automobilových súčiastok a materiálov
  (from: 12/07/2001)
výroba elektronických prvkov, vrátane GPS zariadení
  (from: 12/07/2001)
výroba rádiových a televíznych zariadení
  (from: 12/07/2001)
Partners: 
Delphi International Operations Luxembourg S.a r.l.
Avenue J.F. Kennedy 46A
Luxembourg L-1855
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 10/12/2018)
Aptiv International Holdings 2 (Luxembourg) S.a r.l.
Avenue J.F. Kennedy 46A
Luxembourg L-1855
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 10/12/2018)
Contribution of each member: 
Delphi International Operations Luxembourg S.a r.l.
Amount of investment: 22 193 986 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 22 193 986 EUR
  (from: 10/12/2018)
Aptiv International Holdings 2 (Luxembourg) S.a r.l.
Amount of investment: 996 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 996 EUR
  (from: 10/12/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/28/2019)
Acting in the name of the company: 
Za Spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Ak má Spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, za Spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.
  (from: 07/10/2015)
Capital: 
22 194 982 EUR Paid up: 22 194 982 EUR
  (from: 10/10/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2018
  (from: 10/12/2018)
 Liquidators:
Ing. Zlata Slováková
Smrdáky 16
Smrdáky 906 03
From: 10/01/2018
  (from: 10/12/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 10/12/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 129/2001, Nz 106/2001 zo dňa 11.4.2001 dodatkom č. 1, č. N 136/2001, Nz 112/2001 zo dňa 17.4.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/03/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.8.2001. Rozhodnutie zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 334/2001, Nz 297/2001 zo dňa 11.9.2001 spísaná notárskym kanditátom JUDr.Máriou Kucharovičovou, notárky JUDr.Soni Bohmovej.
  (from: 10/02/2001)
Notárska zápisnica č. N 457/2001, Nz 401/2001 zo dňa 5.12.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o výške vkladu základného imania.
  (from: 12/20/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 334/01, Nz 297/01 spísanej dňa 11.9.2001 notárským kanditátom JUDr. Kucharovičovou notára Bőhmovej. Rozhodnutie jediného spoločníka, úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 162/02, Nz 153/02 spísanej dňa 19.4.2002 notárským kandidátom JUDr. Kucharovičovou notára JUDr. Bőhmovej.
  (from: 05/28/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.4.2002. Anton Michael Walter Brandlmeier, deň zániku funkcie: 11.4.2002. Dodatok č. 6 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice č. N 182/2002, Nz 172/2002 zo dňa 13.5.2002.
  (from: 07/16/2002)
Notárska zápisnica č. N 293/2002, Nz 278/2002 zo dňa 25.7.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny a o zmene konateľa. Deň zániku funkcie konateľa Hans-Joachim Bernien:14.6.2002.
  (from: 08/13/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2004 o zmene spoločenskej zmluvy (odvolanie pôvodného konateľa spoločnosti z funkcie a vymenovanie nového konateľa do spoločnosti do funkcie).
  (from: 03/11/2004)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzavretá dňa 30.6.2015 a účinná dňa 30.6.2015 medzi spoločnosťou Delphi Slovensko, s.r.o. (ako predávajúcim) a kupujúcim - MAHLE Behr Senica s.r.o., so sídlom Čáčovská cesta 1447/1, Senica 905 01, IČO: 48 166 006, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35879/T
  (from: 08/05/2015)
Date of updating data in databases:  06/18/2021
Date of extract :  06/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person