Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4794/V

Business name: 
BAL - TI spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou
  (from: 06/22/1994 until: 04/14/2005)
Registered seat: 
Jána Žižku 2
Moldava nad Bodvou 045 01
  (from: 06/22/1994 until: 04/14/2005)
Identification number (IČO): 
31 691 781
  (from: 06/22/1994)
Date of entry: 
06/22/1994
  (from: 06/22/1994)
Date of deletion: 
04/15/2005
  (from: 04/15/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/15/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/22/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v odbore: drevo, drevenné výrobky, nábytok a doplnky z dreva, stroje a strojné zariadenia, koža a výrobky z kože, kovy a výrobky z kovov, textil, galantéria, stroje a technologické zariadenia, motorové vozidlá, súčiastky a doplnky, živé zvieratá, priemyselný a spotrebný tovar, potraviny, alkoholické a nealkoholické výrobky, tabakové výrobky, ovocie a zelenina, obuv, odevy, elektronika, elektrotechnika, výpočtová technika, kozmetika, guma, plasty a výrobky z nich, umelá hmota, stavebný materiál, hutné výrobky, železné a mangánové rudy, neželezné rudy, vzácne kovy, uhlie, kameň, piesok, štrky, hlina, keramika, minerály, mäso a mäsové výrobky, hudobné nástroje, bižutéria, sklo, palivá a pohonné hmoty, papier, kniha, časopisy, zdravotnícky materiál a zdravotnícke potreby
  (from: 06/22/1994 until: 04/14/2005)
Partners: 
Ing. Tibor Konderla
Slovenskej jednoty 51
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/22/1994 until: 01/01/1997)
Balint Takacs
ul. Soltesz N. Kalman 23
Miskolc
Maďarská republika
  (from: 01/02/1997 until: 04/14/2005)
Bálint Takacs
ut. Soltesz N. Kalman 23
Miskolc
Maďarská republika
  (from: 06/22/1994 until: 01/01/1997)
Contribution of each member: 
Ing. Tibor Konderla
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/22/1994 until: 01/01/1997)
Bálint Takacs
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/22/1994 until: 01/01/1997)
Balint Takacs
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/02/1997 until: 04/14/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/02/1997 until: 04/14/2005)
Ing. Tibor Konderla - Individual managing director
Slovenskej jednoty 51
Košice
  (from: 06/22/1994 until: 01/01/1997)
Ing. Tibor Konderla
J. Žižku 2
Moldava nad Bodvou
  (from: 01/02/1997 until: 04/14/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/02/1997 until: 04/14/2005)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/22/1994 until: 01/01/1997)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/22/1994 until: 04/14/2005)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 4794/V pri: Obchodné meno: BAL-TI spoločnosť s ručením obmedzeným Moldava nad Bodvou Sídlo: Jána Žižku 2, Moldava nad Bodvou IČO: 31 691 781 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.kon. 4K 4/00-23 zo dňa 7.6.2004 právoplatného dňa 17.7.2004 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom.
  (from: 04/15/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23. 5. 1994 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál 50 % Maďarská republika.
  (from: 06/22/1994 until: 04/14/2005)
Zmena spoločenskej zmluvy notárskou zápisnicou N 233/96, Nz 219/96 zo dňa 9.12.1996.
  (from: 01/02/1997 until: 04/14/2005)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person