Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  667/S

Business name: 
PASÁŽ, a.s.
  (from: 04/30/2001)
Registered seat: 
Dolná 19
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/30/2001)
Identification number (IČO): 
36 047 881
  (from: 04/30/2001)
Date of entry: 
05/01/2001
  (from: 04/30/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/30/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/30/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 04/30/2001)
technické poradenstvo v oblasti stavebníctva
  (from: 04/30/2001)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 04/30/2001)
sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/30/2001)
prenájom nehnuteľností
  (from: 04/30/2001)
upratovacie práce
  (from: 04/30/2001)
sprostredkovanie v oblasti zabezpečenia správy, služieb, opráv, údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
  (from: 04/30/2001)
výkon správy nehnuteľností
  (from: 10/25/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2001)
Ing. Viera Husáková - člen predstavenstva
Partizánska 1667/52
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2019
  (from: 01/16/2021)
Štefan Maťúš - predseda predstavenstva
Kláry Jarunkovej 14877/4
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2019
  (from: 12/31/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva a jeden člen.
  (from: 04/30/2001)
Capital: 
813 600 EUR Paid up: 813 600 EUR
  (from: 03/07/2016)
Shares: 
Number of shares: 2034
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 400 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľné s jednomyseľným súhlasom valného zhromaždenia t.j. 100% hlasov.
  (from: 03/07/2016)
Supervisory board: 
Bc. Vladimír Kováč
Dolná 19
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2019
  (from: 12/31/2019)
Ing. Peter Kováč
Dolná 19
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2019
  (from: 12/31/2019)
Ing. Štefan Maťuš
Dolná 152/19
Banská Bystrica 974 01
From: 12/16/2019
  (from: 12/31/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť boal založená v zmysle rozhodnutia zaklada- teľa zo dňa 17.4.2001 v súlade s ust. § 172 a nasl. Obch. zákona, schválením stanov tak, ako je to uvedené v NZ 132/01 napísanej v NÚ JUDr. Pavla Jombíka, Skuteckého 16, Banská Bystrica.
  (from: 04/30/2001)
. Na valnom zhromaždení dňa 18.7.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/03/2001)
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia, zo dňa 27.08.2002, v NZ 340/02, napísa- nej v Notárskom úrade JUDr. Pavla Jombíka, so sídlom Banská Bystrica, Skuteckého 16. Forma akcií: na meno.
  (from: 11/06/2002)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/16/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SKI - relax s.r.o.
Kláry Jarunkovej 2
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/16/2021)
Date of updating data in databases:  06/14/2021
Date of extract :  06/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person