Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7386/B

Business name: 
COPY SHOP, spol. s r.o.
  (from: 08/08/1994 until: 12/31/2000)
Registered seat: 
Domkárska 15
Bratislava 821 05
  (from: 03/03/1999 until: 12/31/2000)
Seberíniho 1
Bratislava 821 03
  (from: 06/01/1995 until: 03/02/1999)
Hrachová 28
Bratislava 821 05
  (from: 08/08/1994 until: 05/31/1995)
Identification number (IČO): 
31 376 851
  (from: 08/08/1994)
Date of entry: 
08/08/1994
  (from: 08/08/1994)
Person dissolved from: 
1.1.2001
  (from: 01/01/2001)
Date of deletion: 
01/01/2001
  (from: 11/17/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/08/1994)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/08/1994 until: 12/31/2000)
kopírovacia služba
  (from: 08/08/1994 until: 12/31/2000)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/08/1994 until: 12/31/2000)
Partners: 
FaxCopy a.s. IČO: 35 729 040
Domkárska 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/03/1999 until: 12/31/2000)
FaxCopy a.s. IČO: 35 729 040
Domkárska 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/14/1998 until: 03/02/1999)
Fax & Copy Bratislava spol. s r.o.
Hrachová 28
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 06/01/1995 until: 07/13/1998)
FAX A COPY SERVIS, spol. s r.o.
Hrachová 28
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/08/1994 until: 05/31/1995)
Richard Sulik
Planét 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/08/1994 until: 05/31/1995)
Contribution of each member: 
FAX A COPY SERVIS, spol. s r.o.
Amount of investment: 38 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 38 000 Sk
  (from: 08/08/1994 until: 05/31/1995)
Richard Sulik
Amount of investment: 62 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 62 000 Sk
  (from: 08/08/1994 until: 05/31/1995)
Fax & Copy Bratislava spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/01/1995 until: 07/13/1998)
FaxCopy a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/14/1998 until: 03/02/1999)
FaxCopy a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 12/31/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/08/1994 until: 12/31/2000)
Vladimír Achimský
nábr. M.R. Štefánika 2
Ružomberok
  (from: 08/08/1994 until: 03/05/1995)
Emília Kakulová
Nezábudková 36
Bratislava 821 01
  (from: 03/03/1999 until: 12/31/2000)
Ing. Lýdia Matiašková
Černyševského 29
Bratislava 851 01
  (from: 03/06/1995 until: 03/02/1999)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 08/08/1994 until: 12/31/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 12/31/2000)
100 000 Sk
  (from: 08/08/1994 until: 03/02/1999)
Other legal facts: 
V súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 8.9.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 235/2000, Nz 218/2000 zaniká spoločnosť COPY SHOP, spol. s r.o. so sídlom Domkárska 15, Bratislava, bez likvidácie, v zmysle § 69 ods. 3 Zák. č. 513/91 Zb. a to zlúčením so spoločnosťou FaxCopy a.s., IČO: 35729040 so sídlom Domkárska 15, Bratislava, ktorá preberá v plnom rozsahu všetko imanie, práva, povinnosti, záväzky i neznáme zanikajúcej spoločnosti ku dňu 1.1.2001. So súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava VI zo dňa 26.10.2000 a po splnení zákonom stanovených podmienok v y m a z u j e s a dňom 1.1.2001 spoločnosť COPY SHOP, spol. s r.o., IČO: 31376851 so sídlom Domkárska 15, Bratislava, zapísaná v odd. S.r.o. vo vložke číslo 7386/B z obchodného registra.
  (from: 01/01/2001)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25. 4. 1994 podľa ust. §§ 105 - 153 zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 14197
  (from: 08/08/1994 until: 12/31/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10. 11. 1994, na ktorom bolo prijaté rozhodnutie o zmene osoby konateľa. Stary spis: S.r.o. 14197
  (from: 03/06/1995 until: 12/31/2000)
Prevod obchodného podielu a zmena sídla spoločnosti schválené na valnom zhromaždení ko- nanom dňa 25.4.1995. Stary spis: S.r.o. 14197
  (from: 06/01/1995 until: 12/31/2000)
Zmena spoločníka spoločnosti Fax & Copy Bratislava spol. s r.o., ktorý zanikol bez likvidácie v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou FaxCopy a.s. ku dňu 2.2.1998.
  (from: 07/14/1998 until: 12/31/2000)
Nové znenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 240/98, Nz 212/98 spísanej dňa 22.6.1998, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 450/98, Nz 417/98 spísanej dňa 30.11.1998.
  (from: 03/03/1999 until: 12/31/2000)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person