Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13247/P

Business name: 
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
  (from: 12/18/2001)
Registered seat: 
Nám. gen. Štefánika 6
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 12/18/2001)
Identification number (IČO): 
36 477 206
  (from: 12/18/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/18/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/2001)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/2001)
činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení
  (from: 12/18/2001)
iná rekreačná činnosť
  (from: 12/18/2001)
iné kultúrne činnosti
  (from: 12/18/2001)
iná zábavná činnosť
  (from: 12/18/2001)
rozmnožovania nahraných nosičov
  (from: 12/18/2001)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/18/2001)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 12/18/2001)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu
  (from: 12/18/2001)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 12/18/2001)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/2001)
vydávanie novín
  (from: 12/18/2001)
inzercia
  (from: 12/18/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/18/2001)
záznamy videokamerou
  (from: 12/18/2001)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 12/18/2001)
regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v súlade s licenciou č. TD/220 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu
  (from: 02/12/2020)
Polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 05/27/2021)
Partners: 
Mesto Stará Ľubovňa IČO: 00 330 167
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 05/15/2007)
Contribution of each member: 
Mesto Stará Ľubovňa
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/20/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/18/2001)
Peter Rindoš
6
Plavnica 065 45
From: 09/04/2019
  (from: 09/11/2019)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/12/2019)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/20/2009)
Supervisory board: 
Daniela Kravcová
167
Plavnica
From: 01/01/2002
  (from: 05/26/2022)
Patrik Boďo
Mierová 50/1096
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/18/2015
  (from: 03/24/2015)
PhDr. Edita Oláhová
Okružná 882/58
Stará Ľubovňa 064 01
From: 07/01/2019
  (from: 07/12/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 349/01, NZ 349/01 zo dňa 22.11.2001 spísanej JUDr. Darinou Sčensnou, notárkou v Starej Ľubovni podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 12/18/2001)
Dodatok č. 1 zo dňa 29.5.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 08/20/2003)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person