Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13247/P

Business name: 
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
  (from: 12/18/2001)
Registered seat: 
Nám. gen. Štefánika 6
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 12/18/2001)
Identification number (IČO): 
36 477 206
  (from: 12/18/2001)
Date of entry: 
01/01/2002
  (from: 12/18/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/2001)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/2001)
činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení
  (from: 12/18/2001)
iná rekreačná činnosť
  (from: 12/18/2001)
iné kultúrne činnosti
  (from: 12/18/2001)
iná zábavná činnosť
  (from: 12/18/2001)
rozmnožovania nahraných nosičov
  (from: 12/18/2001)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/18/2001)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 12/18/2001)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu
  (from: 12/18/2001)
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 12/18/2001)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/18/2001)
vydávanie novín
  (from: 12/18/2001)
inzercia
  (from: 12/18/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/18/2001)
záznamy videokamerou
  (from: 12/18/2001)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 12/18/2001)
regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v súlade s licenciou č. TD/220 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu
  (from: 02/12/2020)
Polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 05/27/2021)
Partners: 
Mesto Stará Ľubovňa IČO: 00 330 167
Stará Ľubovňa 064 01
Slovak Republic
  (from: 05/15/2007)
Mesto Stará Ľubovňa IČO: 00 330 167
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 12/18/2001 until: 05/14/2007)
Contribution of each member: 
Mesto Stará Ľubovňa
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/20/2009)
Mesto Stará Ľubovňa
  (from: 12/18/2001 until: 05/14/2007)
Mesto Stará Ľubovňa
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/15/2007 until: 08/19/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/18/2001)
Peter Rindoš
6
Plavnica 065 45
From: 09/04/2019
  (from: 09/11/2019)
Mgr. Daša Jeleňová
Okružná 54
Stará Ľubovňa
  (from: 12/18/2001 until: 02/20/2003)
Mgr. Daša Jeleňová
Okružná 54
Stará Ľubovňa
From: 01/01/2002
  (from: 02/21/2003 until: 05/14/2007)
Mgr. Daša Jeleňová
Okružná 54
Stará Ľubovňa 064 01
From: 01/01/2002
  (from: 05/15/2007 until: 03/23/2016)
Mgr. Daša Jeleňová
Okružná 54
Stará Ľubovňa 064 01
From: 01/01/2002 Until: 03/10/2016
  (from: 03/24/2016 until: 03/23/2016)
Pavol Sekelský
Tomášikova 4856/22
Prešov 080 01
From: 03/11/2016
  (from: 03/24/2016 until: 12/09/2016)
Pavol Sekelský
Tomášikova 4856/22
Prešov 080 01
From: 03/11/2016 Until: 11/10/2016
  (from: 12/10/2016 until: 12/09/2016)
PhDr. Ľuboš Tomko
Letná 1081/33
Stará Ľubovňa 064 01
From: 07/06/2019
  (from: 07/12/2019 until: 09/10/2019)
PhDr. Ľuboš Tomko
Letná 1081/33
Stará Ľubovňa 064 01
From: 07/06/2019 Until: 09/03/2019
  (from: 09/11/2019 until: 09/10/2019)
Mário Veverka
Mierová 68/1100
Stará Ľubovňa 064 01
From: 11/11/2016
  (from: 12/10/2016 until: 07/11/2019)
Mário Veverka
Mierová 68/1100
Stará Ľubovňa 064 01
From: 11/11/2016 Until: 07/05/2019
  (from: 07/12/2019 until: 07/11/2019)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje a za spoločnosť koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/12/2019)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/18/2001 until: 07/11/2019)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/20/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/21/2003 until: 08/19/2009)
200 000 Sk
  (from: 12/18/2001 until: 02/20/2003)
Supervisory board: 
Daniela Kravcová
167
Plavnica
From: 01/01/2002
  (from: 05/26/2022)
Patrik Boďo
Mierová 50/1096
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/18/2015
  (from: 03/24/2015)
PhDr. Edita Oláhová
Okružná 882/58
Stará Ľubovňa 064 01
From: 07/01/2019
  (from: 07/12/2019)
Mgr. Ján Alexík
Zimná 123
Stará Ľubovňa
From: 05/29/2003
  (from: 08/20/2003 until: 03/28/2007)
Mgr. Ján Alexík
Zimná 123
Stará Ľubovňa
From: 05/29/2003 Until: 02/28/2007
  (from: 03/29/2007 until: 03/28/2007)
PaedDr. Milan Buk
Levočská 1675/3A
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/01/2007
  (from: 03/29/2007 until: 04/26/2011)
PaedDr. Milan Buk
Levočská 1675/3A
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/01/2007 Until: 04/07/2011
  (from: 04/27/2011 until: 04/26/2011)
Mgr. Dušan Duda
Zimná 927/43
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/01/2007
  (from: 03/29/2007 until: 04/26/2011)
Mgr. Dušan Duda
Zimná 927/43
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/01/2007 Until: 04/07/2011
  (from: 04/27/2011 until: 04/26/2011)
RSDr. Ján Hnatko
1. mája 2
Stará Ľubovňa
  (from: 12/18/2001 until: 02/20/2003)
RSDr. Ján Hnatko
1. mája 2
Stará Ľubovňa
From: 01/01/2002 Until: 05/29/2003
  (from: 02/21/2003 until: 08/19/2003)
Pavel Jeleň - predseda dozorného orgánu
Štúrova 10/390
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/07/2011
  (from: 04/27/2011 until: 03/23/2015)
Pavel Jeleň - predseda dozorného orgánu
Štúrova 10/390
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/07/2011 Until: 03/17/2015
  (from: 03/24/2015 until: 03/23/2015)
Mgr. Anton Karniš
Okružná 61
Stará Ľubovňa
From: 05/29/2003
  (from: 08/20/2003 until: 03/28/2007)
Mgr. Anton Karniš
Okružná 61
Stará Ľubovňa
From: 05/29/2003 Until: 02/28/2007
  (from: 03/29/2007 until: 03/28/2007)
Daniela Kravcová
167
Plavnica
  (from: 12/18/2001 until: 02/20/2003)
Michal Petrilák
Letná 1077/15
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/01/2007
  (from: 03/29/2007 until: 03/23/2015)
Michal Petrilák
Letná 1077/15
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/01/2007 Until: 03/17/2015
  (from: 03/24/2015 until: 03/23/2015)
PaedDr. Klaudia Satkeová
Za vodou 1/1082
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/18/2015
  (from: 03/24/2015 until: 07/11/2019)
PaedDr. Klaudia Satkeová
Za vodou 1/1082
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/18/2015 Until: 06/30/2019
  (from: 07/12/2019 until: 07/11/2019)
PaedDr. Klaudia Satkeová
Za vodou 1082/1
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/01/2007
  (from: 03/29/2007 until: 04/26/2011)
PaedDr. Klaudia Satkeová
Za vodou 1082/1
Stará Ľubovňa 064 01
From: 03/01/2007 Until: 04/07/2011
  (from: 04/27/2011 until: 04/26/2011)
JUDr. Ján Schultz
Mierova 70
Stará Ľubovňa
  (from: 12/18/2001 until: 02/20/2003)
JUDr. Ján Schultz
Mierova 70
Stará Ľubovňa
From: 01/01/2002 Until: 05/29/2003
  (from: 02/21/2003 until: 08/19/2003)
Ing. Aleš Solár - člen dozorného orgánu
17. novembra 10/545
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/07/2011
  (from: 04/27/2011 until: 03/23/2015)
Ing. Aleš Solár - člen dozorného orgánu
17. novembra 10/545
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/07/2011 Until: 03/17/2015
  (from: 03/24/2015 until: 03/23/2015)
Mgr. Matej Zamkovský
Zámocká 67/747
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/07/2011
  (from: 04/27/2011 until: 03/23/2015)
Mgr. Matej Zamkovský
Zámocká 67/747
Stará Ľubovňa 064 01
From: 04/07/2011 Until: 03/17/2015
  (from: 03/24/2015 until: 03/23/2015)
Daniela Kravcová
167
Plavnica
From: 01/01/2002
  (from: 02/21/2003 until: 05/25/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 349/01, NZ 349/01 zo dňa 22.11.2001 spísanej JUDr. Darinou Sčensnou, notárkou v Starej Ľubovni podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 12/18/2001)
Dodatok č. 1 zo dňa 29.5.2003 k zakladateľskej listine.
  (from: 08/20/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person