Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7463/B

Business name: 
TIME Slovakia, s.r.o.
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
Registered seat: 
Hviezdoslavovo nám 17
Bratislava 811 02
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
Identification number (IČO): 
31 377 769
  (from: 08/19/1994)
Date of entry: 
08/19/1994
  (from: 08/19/1994)
Person dissolved from: 
12.8.2002
  (from: 08/12/2002)
Date of deletion: 
08/12/2002
  (from: 08/12/2002)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/12/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/19/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
marketingové služby
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
Partners: 
Fardová Jarmila
Tilgnerova 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 07/03/2001 until: 08/11/2002)
Fardová Jarmila
Tilgnerova 9
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 08/19/1994 until: 07/02/2001)
Tomášek Milan
Mamateyova 3
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 07/03/2001 until: 08/11/2002)
Tomášek Milan
Mamateyova 3
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 08/19/1994 until: 07/02/2001)
Kinčeš Pavol
Kalinčiakova 7
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 07/03/2001 until: 08/11/2002)
Kinčeš Pavol
Kalinčiakova 7
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 08/19/1994 until: 07/02/2001)
Contribution of each member: 
Kinčeš Pavol
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 22 000 Sk
  (from: 08/19/1994 until: 07/02/2001)
Tomášek Milan
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 08/19/1994 until: 07/02/2001)
Fardová Jarmila
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 08/19/1994 until: 07/02/2001)
Kinčeš Pavol
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/03/2001 until: 08/11/2002)
Tomášek Milan
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/03/2001 until: 08/11/2002)
Fardová Jarmila
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/03/2001 until: 08/11/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
Fardová Jarmila
Tilgnerova 9
Bratislava 841 05
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľa.
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
Other legal facts: 
VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť TIME Slovakia, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo nám. 17, Bratislava, IČO 31 377 769 zapísaná v odd. Sro vl. č. 7463/B sa dňom 12. 8. 2002 vymazuje z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č. k. 9K 9/00-58 zo dňa 11. 12. 2001 právoplatné dňa 23. 1. 2002.
  (from: 08/12/2002)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 21.7.1994 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 14275
  (from: 08/19/1994 until: 08/11/2002)
Oznámenie konateľa zo dňa 31.5.2001 v zmysle ust. § 113 ods. 1 veta tretia Obchodného zákonníka.
  (from: 07/03/2001 until: 08/11/2002)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 9/00-58 zo dňa 11.12.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.1.2002 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku na majetok dlžníka TIME Slovakia, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 17, Bratislava IČO: 31 377 769.
  (from: 03/13/2002 until: 08/11/2002)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person