Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  7172/S

Business name: 
ŠPIS KB s.r.o.
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
Registered seat: 
Jána Kollára 50
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
Identification number (IČO): 
36 048 933
  (from: 06/18/2001)
Date of entry: 
06/18/2001
  (from: 06/18/2001)
Person dissolved from: 
19.2.2008
  (from: 05/06/2008)
Date of deletion: 
05/06/2008
  (from: 05/06/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/06/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/18/2001)
Objects of the company: 
murárske práce
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
montáž, údržba a opravy elektrických zariadení
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
montáž a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
odťahová služba
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
maliarske a natieračské práce
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
technické poradenstvo v oblasti dopravy a stavebníctva
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
fotografické služby
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
poskytovanie služieb videokamerou
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
sadovnícke a terénne úpravy
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
zváračské práce
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
nákladná cestná doprava
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
osobná taxislužba
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
zasielateľstvo
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
Partners: 
Igor Bariak
Trieda Hradca Králové 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/25/2003 until: 07/28/2003)
Igor Bariak
Trieda Hradca Králové 5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
Pavel Kmeť
Čačín 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/29/2003 until: 06/09/2006)
Pavel Kmeť
Čačín 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/25/2003 until: 07/28/2003)
Pavel Kmeť
Čačín 24
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
Contribution of each member: 
Pavel Kmeť
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
Igor Bariak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
Pavel Kmeť
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/25/2003 until: 07/28/2003)
Igor Bariak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/25/2003 until: 07/28/2003)
Pavel Kmeť
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/29/2003 until: 06/09/2006)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/29/2003 until: 05/05/2008)
konatelia
  (from: 06/18/2001 until: 07/28/2003)
Igor Bariak
Trieda Hradca Králové 5
Banská Bystrica
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
Igor Bariak
Trieda Hradca Králové 5
Banská Bystrica
From: 06/18/2001 Until: 03/28/2003
  (from: 03/25/2003 until: 07/28/2003)
Pavel Kmeť
Čačín 24
Banská Bystrica
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
Pavel Kmeť
Čačín 24
Banská Bystrica
From: 06/18/2001
  (from: 03/25/2003 until: 05/05/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
  (from: 07/29/2003 until: 05/05/2008)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/18/2001 until: 07/28/2003)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/25/2003 until: 05/05/2008)
200 000 Sk
  (from: 06/18/2001 until: 03/24/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 27Cbr 54/2006-55 zo dňa 03.01.2008, ktoré sa stalo právoplatným dňa 19.02.2008, bola obchodná spoločnosť ŠPIS KB s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Jána Kollára 50, IČO: 36 048 933 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 7172/S zrušená bez likvidácie.
  (from: 05/06/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 4.6.2001, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/18/2001 until: 05/05/2008)
. Uznesením valného zhromaždenia bolo prijaté úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č.500/ 2001 Z.z.
  (from: 03/25/2003 until: 05/05/2008)
Valné zhromaždenie dňa 28.3.2003 schválilo úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/29/2003 until: 05/05/2008)
V dôsledku exekúcie na obchodný podiel spoločníka Pavla Kmeťa, bytom Čačín 24, Banská Bystrica v obchodnej spoločnosti ŠPIS KB, s.r.o., sp. zn. EX 163/2003 súdneho exekútora Bc. Milana Somíka, nastali účinky zrušenia jeho účasti v spoločnosti a jeho obchodný podiel prešiel na spoločnosť.
  (from: 06/10/2006 until: 05/05/2008)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person