Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  685/S-Zbl

Obchodné meno: 
SAD Banská Bystrica, a.s.
 
Sídlo: 
Partizánska cesta 97
Banská Bystrica 974 67
 
IČO: 
36 052 205
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.2002
 
Uložené listiny: 
osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.11.2006)
plná moc
  (Dátum doručenia: 09.11.2006)
zápisnica zo zasadnutia valnéo zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
zápisnica z volieb členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
NZ 12438/2006 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Vyhlásenie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia+stanovy
  (Dátum doručenia: 15.01.2007)
uznesenie z valného zhromaždenia+listina prítomných
  (Dátum doručenia: 15.01.2007)
správa audítora 2006
  (Dátum doručenia: 30.08.2007)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 30.08.2007)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.06.2007)
čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 21.06.2007)
osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.02.2008)
osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.02.2008)
plná moc
  (Dátum doručenia: 18.02.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 22.09.2008)
Zápis zo zasadania DR
  (Dátum doručenia: 07.10.2008)
Podpisový vzor prokuristu
  (Dátum doručenia: 07.10.2008)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 17.08.2009)
Správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 17.08.2009)
zápisnica zo zasadnutia dozor.rady
  (Dátum doručenia: 23.10.2009)
rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.12.2009)
Osvedčenie z MVZ + STANOVY
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Rozhodnutie kraj. úradu pre cestnú dopravu
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
Listina akcionárov na MVZ
  (Dátum doručenia: 16.06.2008)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 13.07.2010)
osvedčenie o priebehu val.zhromaždenia NZ 22942/10
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
osvedačenie o priNz 19148/2009ebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.08.2009)
ÚZ 2010 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
ÚZ 2011+správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
PV
  (Dátum doručenia: 09.11.2010)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
súhlas s ustanovením do funkcie
  (Dátum doručenia: 08.12.2011)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 08.12.2011)
ÚZ 2012 + AS 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 08.10.2013)
zápisnica z dozornej rady o 11,00 h
  (Dátum doručenia: 17.03.2015)
zápisnica z val. zhromaždenia akcionárov o 13,00 h
  (Dátum doručenia: 17.03.2015)
zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 05.10.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
stanovy-úplne znenie
  (Dátum doručenia: 22.12.2009)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
NZ 314/02
  (Dátum doručenia: 25.04.2002)
stanovy
  (Dátum doručenia: 25.04.2002)
NZ 703/03 - stanovy
  (Dátum doručenia: 27.09.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
NZ 919/02
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
stanovy
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
ÚZ 2002
  (Dátum doručenia: 05.06.2003)
zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 20.06.2003)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 19.05.2005)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.04.2005)
osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
úplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
oprávnenie z MDPaT SR
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
oprávnenie z M DPaT SR
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
osvedčenie o VZ - NZ 16857/2005 + stanovy
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
zápisnica z Mimoriadneho zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
osvedčenie o MVZ - NZ 35215/2005
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
dodatok č. 5 k stanovám
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
opravná doložka k NZ
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
plná moc
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
správa nezávislého audítora o overení výročnej správy 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Zápisnica z VZ spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
listina akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
súhlas s ustanovením do funkcie BK.zep
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
súhlas s ustanovením do funkcie ĽM.zep
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
vzdanie sa Korniet Ing..asice
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
zápisnica z DR 3_2019.asice
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
súhlas s ustanovením.asice
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
súhlas s ustanovením BČ.zep
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
súhlas s ustanovením PR.zep
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
vzdanie sa funkcie BK.zep
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)