Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10193/N-Zbl

Obchodné meno: 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 
Sídlo: 
Nábrežie za hydrocentrálou 4
Nitra 949 60
 
IČO: 
36 550 949
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
07.01.2003
 
Uložené listiny: 
N 214/2006, zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
ŽL
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
Štatút predstavenstva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva doc.Ing.Jozef Dvonč CSc.
  (Dátum doručenia: 26.02.2007)
Zápisnica z MZ DR
  (Dátum doručenia: 26.02.2007)
Zápisnica z MZ DR
  (Dátum doručenia: 26.02.2007)
Určenie do funkcie vedúceho odštepného závodu - Martina Dananaia
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Podpisový vzor - Mgr. Vladimír Vranovič
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
N 222/2007- osvedčenie o priebehu riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Zápisnica zo zasadnutia
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Výročná správa, účtovná závierka, správa audítora za rok 2006
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Podpisový vzor - Martin Dananai
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
Oznámenie o príprave a konaní volieb členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Zápisnica ústrednej volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 18.10.2007)
Určenie do funkcie Ing. Juraja Gajdošíka
  (Dátum doručenia: 13.12.2007)
Vzdanie sa funkcie vedúceho a riaditeľa - Ing. Stanislav Segeč
  (Dátum doručenia: 13.12.2007)
Podpisový vzor - Ing. Juraj Gajdošík
  (Dátum doručenia: 13.12.2007)
Podpisový vzor - Ing. Zsolt Lukáč
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
Zápisnica + prez. listina
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
Vzdanie sa funkcie Ing.Vladimíra Svrbický
  (Dátum doručenia: 07.03.2008)
Návrh na zvolenie do predstavenstva - Ing.Stanislava Segeča
  (Dátum doručenia: 07.03.2008)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 07.03.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 07.03.2008)
Podpisový vzor Ing.Stanislava Segeča
  (Dátum doručenia: 07.03.2008)
Podpisový vzor Mgr.Romana Peťovského
  (Dátum doručenia: 07.03.2008)
Vzdanie sa funkcie vedúceho závodu - Ing.Ernest Balla
  (Dátum doručenia: 01.10.2008)
Určenie do funkcie , podpisový vzor - Ing.Zuzana Trnková
  (Dátum doručenia: 01.10.2008)
Výročná správa za r.2007,spr.audítora, zápisnica
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.02.2009)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 11.02.2009)
Podpisový vzor - Ing. Zuzana Trnková
  (Dátum doručenia: 13.10.2009)
Osvedčenie z VZ N 182/2009
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Výročná správa za r.2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.01.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
Výročná správa za r. 2009, správa audítora, účtovná závierka, zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 01.04.2011)
Podpisový vzor Ing.Mareka Buranského
  (Dátum doručenia: 01.04.2011)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 23.07.2004)
stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
notárska zápisnica N 202/2005 - osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Fraňo
  (Dátum doručenia: 13.05.2011)
Poverenie do funkcie vedúceho a riaditeľa - Ing. Ľubmír Fraňo
  (Dátum doručenia: 13.05.2011)
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Výročná správa za r. 2010, správa o podnikateľskej činnosti, zápisnica
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Výročná správa za r. 2010, zápisnica
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Výročná správa za r. 2011, správa audítora, zápisnica
  (Dátum doručenia: 06.07.2012)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 18.01.2013)
Odstúpenie z funkcie
  (Dátum doručenia: 18.01.2013)
Vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 18.01.2013)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 18.01.2013)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.01.2013)
Znalecký posudok č.150/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Notárska zápisnica N 868/2002 Nz 862/2002 - zakladateľská listina, súčasťou ktorej sú stanovy spoločnosti a špecifikácia nehnuteľností vkladaných do akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Výročná správa za r. 2012, zápisnica
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Zápisnica z Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady II.
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Podpisový vzor Ing. Zsolt Lukáč
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Podpisový vzor - Ing. Zuzana Trnková
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Podpisový vzor - Mgr.Ľuboš Kolárik
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Podpisový vzor - doc.Ing. Jozef Dvonč CSc.
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Podpisový vzor - Ing. Peter Baláž, Ing. Miroslav Habara
  (Dátum doručenia: 03.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.04.2015)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
Zápisnica z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Podpisový vzor Mgr. Miloslav Krajčík
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
N 357/2017 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
rozhodnutie valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
Stanovy akciovej spoločnosti Úplné znenie k 01.01.2019.zep
  (Dátum doručenia: 19.07.2018)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady + PL
  (Dátum doručenia: 18.01.2019)
Stanovy - úplné znenie od 01.01.2019
  (Dátum doručenia: 18.01.2019)
Podpisový vzor - RNDr. Ján Krtík. Ladislav Hroššo
  (Dátum doručenia: 18.01.2019)
Podpisový vzor - JUDr. Alexandra Gieciová
  (Dátum doručenia: 18.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.05.2019)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Stanovy od 01.01.2019
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.07.2019)
Stanovy úplné znenie o 01.01.2019
  (Dátum doručenia: 12.07.2019)
Stanovy - úplné znenie od 13.06.2019
  (Dátum doručenia: 12.07.2019)
N 370/2019 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Podpisový vzor Ing. Lucie Behuliakovej
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Podpisový vzor Ing. Vladimíra Baláža
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Podpisový vzor Ing. Milana Skyvu
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Podpisový vzor JUDr. Alexandra Narancsika
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Podpisový vzor Ing. Ivana Nemčíka
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Podpisový vzor Ing. Imre Nagya
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Súhlas s menovaním za člena dozornej rady - Ing. Zuzany Némethovej
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Súhlas s menovaním za člena dozornej rady - Ing. Jozefa Mihalika
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Súhlas s menovaním za člena dozornej rady - Ing. Igora Matiašovského
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Súhlas s menovaním za člena dozornej rady - Ing. Antona Pospíšeka
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Súhlas s menovaním za člena dozornej rady - Ing. Štefana Čarného
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Súhlas s menovaním za člena dozornej rady - Ing. Márie Brathovej CSc.
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Súhlas s menovaním za člena dozornej rady - Ing. Pétera Pázmányho
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Súhlas s menovaním za člena dozornej rady - JUDr. Jozefa Harisa
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Vyhlásenie - súhlas s menovaním za člena dozornej rady spoločnosti Ing.Juraja Plechla
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Vyhlásenie - súhlas s menovaním za člena dozornej rady Ing.Daniela Végha
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Notárska zápisnica N 298/2003, Nz 59902/2003 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Prejav vôle o upísaní akcií nepeňažným vkladom - obec Vrhová nad Váhom, Virt,Veľké Kosihy, Sokolce, Nesvady, Martovce, Lipové,Kolárovo,Klížska Nemá,Kameničná,Imeľ,Chotín,Holiare, Dedina Mládeže, Búč,Brestovec, Bodzianske Lúky, Bodza, Bátorove Kosihy
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č. 247/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.161/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č. 162/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č. 175/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č. 176/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.177/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.149/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.148/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.151/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.105/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.154/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č. 141/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.142/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č. 090/2003
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.152/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č. 143/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.157/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Znalecký posudok č.142/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Vyhlásenie - súhlas s menovaním za člena dozornej rady Ing.Gejzu Pischingera
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
Podpisový vzor Ing.Juraja Plechlu
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
Podpisový vzor Ing.Gejzu Pischingera
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
Podpisový vzor Ing.Daniela Végha
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2004)
ŽL
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Znalecký posudok č. 132/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
Osvedčenie z VZ
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
Znalecký posudok č.155/2002
  (Dátum doručenia: 21.07.2003)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Rozhodnutie predstavenstva o vymenovani do funkcie - Foldesi.asice
  (Dátum doručenia: 06.12.2021)
Podpisovy vzor - Foldesi.asice
  (Dátum doručenia: 06.12.2021)
Vymenovanie_Szabo.asice
  (Dátum doručenia: 09.11.2021)
Podpisovy_vzor_Szabo.asice
  (Dátum doručenia: 09.11.2021)
Odvolanie_Trnkova.asice
  (Dátum doručenia: 09.11.2021)
Odvolanie_Izsof.asice
  (Dátum doručenia: 09.11.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  28.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)