Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  20326/N-Zbl

Obchodné meno: 
Sika Automotive Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 
Továrenská 49
Zlaté Moravce 953 01
 
IČO: 
35 927 259
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
23.03.2005
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2006, Rozhodnutie jediného spoločníka, Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
Rozhodnutie JS, ZL
  (Dátum doručenia: 16.11.2007)
Správa audítora a účtovná záv. za r.2007, rozh.spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 02.12.2009)
ZL
  (Dátum doručenia: 02.12.2009)
Účtovná závierka za r.2008,rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.12.2009)
Účtovná závierka za r.2009,rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Účtovná závierka za r.2010,rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.06.2011)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.10.2011)
Správa audítora za r.2011,rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.01.2013)
Výročná správa za r.2011, správa audítora- dodatok
  (Dátum doručenia: 28.01.2013)
Výročná správa za r.2012,Účtovná závierka za r.2012,vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Podpisový vzor - Lionel Puget
  (Dátum doručenia: 18.03.2005)
Zakladateľská listina z 2.2.2005
  (Dátum doručenia: 18.03.2005)
Vyhlásenie správcu vkladu z 2.2.2005
  (Dátum doručenia: 18.03.2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/07935/2/ZO4 zo dňa 17.02.2005
  (Dátum doručenia: 18.03.2005)
Zakladateľská listina z 18.4.2007
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti z 15.3.2007
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 30.04.2015)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 12.05.2015)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 19.05.2015)
Rozhodnutie jedin. spol.
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Rozhodnutie jedin. spol. + ZL
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Rozhodnutie jed spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.03.2017)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 22.03.2017)
Podpisový vzor konateľa - Alexis Gérard François Lembo
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.10.2018)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 04.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2018)
rozhodnutie jed. spol.
  (Dátum doručenia: 13.12.2018)
ÚZ ZL
  (Dátum doručenia: 13.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 16.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 25.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 18.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.12.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka II.
  (Dátum doručenia: 13.12.2021)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 13.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)