Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  701/S-Zbl

Obchodné meno: 
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
 
Sídlo: 
Balkán 53
Zvolen 960 95
 
IČO: 
36 054 666
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.06.2002
 
Uložené listiny: 
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Zápisnica predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.03.2003)
listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 21.08.2007)
zápisnica z riadneho val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.08.2007)
výročná správa+informácia o audite výročnej správy+účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 09.03.2007)
správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 09.03.2007)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 21.08.2007)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
stanovy
  (Dátum doručenia: 21.08.2007)
správa audítora2006+účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 21.08.2007)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
suhlas so zvolenim do DR
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
navrh na zvolenie do DR
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 25.05.2010)
notárska zápisnica a staovy
  (Dátum doručenia: 23.05.2012)
notárska zápisnica a stanovy
  (Dátum doručenia: 23.05.2012)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 23.05.2012)
notárska zápisnica a staovy
  (Dátum doručenia: 23.05.2012)
notárska zápisnica a stanovy
  (Dátum doručenia: 23.05.2012)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 23.05.2012)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.08.2012)
listina prítomných a prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 14.08.2012)
notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
ÚZ 2007 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
ÚZ 2008 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
ÚZ 2009 + výročná správa + správa auditora
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
ÚZ 2010 + výročná správa + správa auditora
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
ÚZ 2011 + výročná správa + správa auditora
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
ÚZ 2012 + výročná správa + správa auditora
  (Dátum doručenia: 18.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2014)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 7
  (Dátum doručenia: 24.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 24.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 24.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 26.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 26.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 27.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 27.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 14.03.2012)
valné zhromaždenie.zep
  (Dátum doručenia: 09.01.2015)
plná moc.zep
  (Dátum doručenia: 09.01.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 13.01.2015)
zápisnica z dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 13.01.2015)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 13.01.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 20.02.2017)
uznesenie valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 20.02.2017)
uznesenie valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 20.02.2017)
listina prítomných akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 20.02.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 20.03.2014)
zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 20.03.2014)
informácia predstaventva.zep
  (Dátum doručenia: 20.03.2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
zapisnica z dr.zep
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2018)
zápisnica z dr.zep
  (Dátum doručenia: 07.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.05.2002)
účtovná závierka - 2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
NZ 2308/03
  (Dátum doručenia: 03.02.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 03.02.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 27.09.2002)
NZ 324/02
  (Dátum doručenia: 27.09.2002)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 27.09.2002)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 25.03.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.05.2003)
Zápisnica z MDR
  (Dátum doručenia: 19.05.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 19.05.2003)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 24.08.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.08.2004)
Odstúpenie z funkcie
  (Dátum doručenia: 24.08.2004)
Súhlas s menovaním
  (Dátum doručenia: 24.08.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 24.08.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 24.08.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 24.08.2004)
účtovná závierka+správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 21.01.2005)
výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 21.01.2005)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.01.2005)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.01.2005)
Zápisnica z MVZ ( Nz 9651/2005) + stanovy
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
uznesenie Najvyššieho súdu 6Obo/137/2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
informácia o audite
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.11.2005)
výročná správa 2004 + AS + ÚZ
  (Dátum doručenia: 18.11.2005)
vyhlásenie (menovanie člena DR)
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
zápisnica z MVZ + PL
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.08.2006)
protokol o výsoedku volieb členov a náhradníkov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 16.08.2006)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.03.2007)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  19.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)