Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  705/S-Zbl

Obchodné meno: 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 
Sídlo: 
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 01
 
IČO: 
36 056 006
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.09.2002
 
Uložené listiny: 
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2007)
zápisnica z písomného hlasovania členov
  (Dátum doručenia: 17.01.2006)
výpis zo zápisnice
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
výročná správa 2007+ÚZ 2007
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia+prílohy
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
výpis zo zápisnice
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
výpis zo zápisnice z 52.zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.02.2010)
výpis zo zápisnice z 46.zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
stanovy
  (Dátum doručenia: 11.02.2009)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 11.02.2009)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 11.02.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
výPis zo 61.zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.06.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
Výpis zo zápisnice DR
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia+stanovy
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
Výpis zo zápisnice
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
NZ, osvedčenie o priebehu riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
Účtovná závierka 2011 + výročná správa
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
stanovy
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
výpis zo zápisnice
  (Dátum doručenia: 03.10.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.09.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.06.2016)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
výpis zo zápisnice z konania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 07.02.2014)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
vzdanie sa funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
zápisnica z konania valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.01.2015)
záverečný protokol
  (Dátum doručenia: 20.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 09.02.2010)
Odstúpenie člena DR - Ing. Martinec
  (Dátum doručenia: 09.02.2010)
Záverečný protokol DR
  (Dátum doručenia: 09.02.2010)
PV - Ing. Hegeduš
  (Dátum doručenia: 09.02.2010)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.01.2011)
Záverečný protokol DR
  (Dátum doručenia: 23.09.2011)
zápisnica z val. zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
VS 2015 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
ÚZ 2016 - pozn.- časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
ÚZ 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
výročná správa 2016
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
osvedčenie o priebehu riadneho valnéo zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady 14. - 16.12
  (Dátum doručenia: 11.01.2017)
výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
záverečný protokol volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
výpis zo zápisnice z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Výročná správa 2017
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
NZ 648/02 - stanovy
  (Dátum doručenia: 30.08.2002)
ustanovenie do funkcie, podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 21.10.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
NZ 855/02
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
stanovy
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.03.2003)
VZ - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.03.2003)
ÚZ 2002
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 01.07.2003)
Zápisnica z MDR
  (Dátum doručenia: 14.11.2003)
Návrh na voľbu člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.11.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 14.11.2003)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 14.11.2003)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Geologické oprávnenie
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
NZ 47620/2004
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
zápisnica z písomného hlasovania členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 22.07.2004)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
odstúpenie z funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.09.2004)
výpis zo zápisnice z 19. zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.09.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 27.09.2004)
Dohoda o ukonč. pracovného pomeru
  (Dátum doručenia: 26.10.2004)
dohoda o skončení pracovného pomeru
  (Dátum doručenia: 28.10.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
NZ 30318/2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Výročná správa, účtovná závierky r.2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 10.11.2005)
výpis zo zápisnica 31. DR
  (Dátum doručenia: 17.01.2006)
podpisový vzor Ing. J. Hegeduš
  (Dátum doručenia: 17.01.2006)
Výpis z úmrtného listu
  (Dátum doručenia: 18.09.2006)
Protokol zo zasadania volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 18.09.2006)
Zápis zo zasadania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 18.09.2006)
valné zhromaždenie - len listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia + STANOVY
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Výročná správa za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výpis zo Zápisnice dozornej rady 20. - 21. 02. 2018
  (Dátum doručenia: 06.03.2018)
PV člena DR - Ing. Žabka
  (Dátum doručenia: 06.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 23.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
správa auditora 2018
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
VýROčNá správa 2018 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
zápisnica z dozor.rady
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 21.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
zápisnica z dozor.rady
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
zápisnica z riadneho VZ ÚZ 2020
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 04.09.2021)
Zápisnica z VZ+listina prítomných
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)