Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10292/T-Zbl

Obchodné meno: 
LESAFFRE Slovensko, a.s.
 
Sídlo: 
Piešťanská 3
Trnava 917 01
 
IČO: 
31 724 701
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.04.1996
 
Uložené listiny: 
Oznámenie o odsúpení z funkcie
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Odstúpenie z funkcie Ing. Jáger Dionýz
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Stanovisko dozornej rady
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Podpis. vzor - J. P. C. Lebriez
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Podpis. vzor - Ing. M. Zbojovský
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Podpisový vzor: Jérome Pierre Claudie Lebriez - predseda predstavenstva, Martin Halusek, Mehdi Ouazzani - členovia predstavenstva, Alain de Gouy, Lucien Lesaffre, Ing. Ivana Károlyiová - členovia dozornej rady - 1x
  (Dátum doručenia: 17.03.2003)
Zápisnica z VZ - 2x
  (Dátum doručenia: 04.09.2003)
Výročná správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 04.09.2003)
Aud. správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 04.09.2003)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 23.04.2004)
Podpisový vzor.
  (Dátum doručenia: 23.04.2004)
Notárska zápisnica Nz 84497/04, N 740/04
  (Dátum doručenia: 01.12.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 01.12.2004)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 01.12.2004)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 01.12.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 01.12.2004)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mehdi Ouzzani
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
Notárska zápisnica N 700/2006, Nz 45005/2006, NCRls 44768/2006
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 05.11.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.11.2007)
Výročná správa za rok 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 08.01.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.12.2008
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Emmanuel Lorett
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.02.2009)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 22.07.2010)
Správa audítora + Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 10.11.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 10.11.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.05.2012)
Notárska zápisnica N 658/2012, Nz 35663/2012, NCRls 36399/2012
  (Dátum doručenia: 14.01.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 14.01.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva Lukáš Janáč
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Podpisový vzor člena dozornej rady Jérome Lebricz
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Správa o overení súladu za rok 2011
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Notárska zápisnica N 852/2013, Nz 33381/2013, NCRls 34017/2013
  (Dátum doručenia: 18.11.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 18.11.2013)
Potvrdenie o prevzatí rozhodnutia jediného akcionára predstavenstvom Tomáš Podivinský
  (Dátum doručenia: 18.11.2013)
Potvrdenie o prevzatí rozhodnutia jediného akcionára dozornou radou Peter Kato
  (Dátum doručenia: 18.11.2013)
Oznámenie o ukončení podnikania v predmetoch uvedených na osvedčení o živnostenskom oprávnení č. ObU- TT- OZP1- 2013/00791- 5.zep
  (Dátum doručenia: 18.11.2013)
Správa audítora + Výročná správa za rok 2012 + Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 15.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára o vymenovaní člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára o vymenovaní člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Martin Halusek
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára o vymenovaní predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Tomáš Podivinský
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Notárska zápisnica N 2411/2015, Nz 33414/2015, NCRls 34170/2015
  (Dátum doručenia: 29.10.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.10.2015)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Notárska zápisnica N 1417/2016, Nz 18889/2016, NCRls 19421/2016
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára I.
  (Dátum doručenia: 09.03.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára II.
  (Dátum doručenia: 09.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Podpisový vzor člena dozornej rady Corinne Wisniewski
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Tomáš Podivinský
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Martin Halusek
  (Dátum doručenia: 29.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 02.04.2018)
Zápisnica z VZ z 25.4.2002
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2020)
Zápisnica z MVZ zo dňa 14.4.2004
  (Dátum doručenia: 22.04.2004)
Zápisnica z MVZ - 1x
  (Dátum doručenia: 17.03.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára o predĺžení funkcie člena predstavenstva Lukáš Janáč
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára o vymenovaní člena dozornej rady Peter Kato
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára o vymenovaní člena dozornej rady Jérôme Lebriez
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Podpisový vzor člena dozornej rady Peter Kato
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Lukáš Janáč
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Jérôme Lebriez
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Potvrdenie o prevzatí RJA - Tomáš Podivinský
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Potvrdenie o prevzatí RJA - Peter Kato
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Podpisový vzor člena predstavenstva Martin Halusek
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Podpisový vzor člena a predsedu predstavenstva Tomáš Podivinský
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Rozhodnutie jediného akcionára II.
  (Dátum doručenia: 28.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Potvrdenie o prevzatí rozhodnutia jediného spoločníka - Tomáš Podivinský
  (Dátum doručenia: 30.03.2022)
Potvrdenie o prezvatí rozhodnutia jediného spoločníka - Peter Kato
  (Dátum doručenia: 30.03.2022)
Podpisový vzor člena dozornej rady Bernard Marie Hugues Millié
  (Dátum doručenia: 30.03.2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 30.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 17.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  28.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)