Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  125/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Senica
 
Sídlo: 
Čáčovská cesta 5234/198
Senica 905 01
 
IČO: 
00 203 670
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1975
 
Uložené listiny: 
Doplnky a zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Rozhodnutie o premene menovitých hodnôt vkladov a základného imania
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.03.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Podpisový vzor predsedu družstva Peter Morávek
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Podpisový vzor podpredsedu Peter Španka
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Jarmila Jakubovičová
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Jozef Kankara
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ján Bajan
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ondrej Remko
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ivana Krchová
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Peter Šalík
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Igor Jamárik
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Zápisnica č. 1/2006 z VČS 17.02.2006
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Žiadosť
  (Dátum doručenia: 10.04.2006)
Zápisnica č. 1/2008 zo zasadnutia výročnej členskej schôdze dňa 29.2.2008
  (Dátum doručenia: 20.03.2008)
Podpisové vzory novozvolených členov predstavenstva družstva
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 23.03.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 23.03.2012)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2011
  (Dátum doručenia: 23.03.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.03.2012)
Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2004
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Výročná správa k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2005
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Výročná správa k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 06.09.2007)
Výročná správa za účtovné obdobie k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 06.09.2007)
Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.09.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 06.09.2007)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 22.11.2013)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Správa audítora o overení výročnej správy za rok 2009
  (Dátum doručenia: 13.04.2010)
Správa nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky 2009
  (Dátum doručenia: 13.04.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 13.04.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 13.04.2010)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 26.08.2014)
Výročná správa za rok 2014 - časť 5
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Výročná správa za rok 2016.docx
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Výročná správa za rok 2017.docx
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.11.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.11.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.11.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Zápisnica č. 1/2014 zo zasadnutia výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Zápisnica č. 1/2018 z VČS z 23.2.2018
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Záznam mandátovej komisie v VČS z 23.2.2018
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Prezenčné listiny
  (Dátum doručenia: 19.09.2019)
Návrh na uznesenie z ČS
  (Dátum doručenia: 19.09.2019)
Návrh zmien a doplnkov Pracovného podriadku
  (Dátum doručenia: 19.09.2019)
Správa mandátovej komisie
  (Dátum doručenia: 19.09.2019)
Zápisnica č. 2/2019 z členskej schôdze z 23.08.2019
  (Dátum doručenia: 19.09.2019)
Pozvánka na ČS
  (Dátum doručenia: 19.09.2019)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Návrh na uznesenie z VČS z 23.2.2018
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Návrh na uznesenie z VČS 03.03.2017
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Záznam mandátovej komisie z VČS z 03.03.2017
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Zápisnica č. 1/2017 zo zasadnutia VČS z 03.03.2017
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Návrh na uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Záznam mandátovej komisie z VČS z 6.3.2020
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Zápisnica č.1/2020 z VČS z 6.3.2020
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Zápisnica č. 2/2020 z členskej schôdze a družstevných dožiniek z 21.08.2020
  (Dátum doručenia: 14.09.2020)
Pozvánka na ČS
  (Dátum doručenia: 14.09.2020)
Správa mandátovej komisie z dožinkovej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 14.09.2020)
Návrh na uznesenie z ČS
  (Dátum doručenia: 14.09.2020)
Prezenčné listiny z 21.08.2020
  (Dátum doručenia: 14.09.2020)
Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia VČS z 28.02.2019
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Záznam mandátovej komisie z VČS z 28.02.2019
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Návrh na uznesenie
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Pozvánka na VČS
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Prezenčná listina z VČS
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Zápisnica č. 2/2018 z ČS z 17.8.2018
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Správa mandátovej komisie z ČS z 17.8.2018
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Návrh na uznesenie z ČS z 17.8.2018
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Pozvánka na ČS
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Zápisnica č. 2/2017 z členskej schôdze z 18.08.2017
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
Zápisnica č. 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Zápisnica č. 1/2015 zo zasadnutia VČS + prílohy
  (Dátum doručenia: 24.03.2015)
Zápisnica č. 2/2015 z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 14.09.2015)
Zápisnica č. 1/2011 z VČS 25.02.2011
  (Dátum doručenia: 04.03.2011)
Výpis zo zasadnutia včs
  (Dátum doručenia: 27.03.2013)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Zápisnica z členskej rady
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Návrh na uznesenie
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Výpis zo zasadnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.03.2014)
Zápisnica č. 2/2014 z členskej schôdze a družstevných dožiniek z 15.08.2014
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia výročnej členskej schôdze z 26.02.2016
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Zápisnica mandátovej komisie z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 26.02.2016
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Zápisnica volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Zápisnica návrhovej komisie
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Zápisnica č. 2/2016 z členskej schôdze z 19.08.2016
  (Dátum doručenia: 28.09.2016)
Zápisnica č. 1/2004
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Výpis uznesenia
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Žiadosť
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Výpis z RT
  (Dátum doručenia: 13.04.2004)
Dodatok k zápisnici.
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Zápisnica č. 1/2005 z VČS
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
časť VČS 26.02.2010
  (Dátum doručenia: 13.04.2010)
Zápisnica č. 1/2009 z VČS 27.02.2009
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Rozhodnutie o znížení základného imania
  (Dátum doručenia: 25.03.2009)
Hospodárenie družstva za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.04.2009)
Hospodárenie družstva za rok 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Výpis uznesenia z ČS 16.08.2002
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Výpis zo zasadnutia VČS 24.02.2012
  (Dátum doručenia: 23.03.2012)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Pozvánka na zasadnutie výročnej členskej schôdze PD Senica + prezenčná listina z VČS PD Senica zo dňa 18.06.2021
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Zápisnica č. 1/2021 z VČS z 18.06.2021
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 28.04.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  29.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)