Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  181/T-Zbl

Obchodné meno: 
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
 
Sídlo: 
Winterova 29
Piešťany 921 29
 
IČO: 
34 144 790
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
05.08.1996
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 190/02, N 198/02 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Zápisnica zo zasadnutia DR 10.05.2002
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Lev Novobilský, Mariánské Lázně
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - John Ernest Smith, Beaconsfield Bucks
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Dr. Imre Deák, Pécs
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. František Macháč, Piešťany
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Výpis z RT - Lev Novobilský, Mariánské Lázně
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Výpis z RT - John Ernest Smith, Beaconsfield Bucks
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Výpis z RT - Imre Deák, Pécs
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Výpis z RT - František Macháč, Piešťany
  (Dátum doručenia: 15.08.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 02.09.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 02.09.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 02.09.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 02.09.2002)
Výrok audítora
  (Dátum doručenia: 02.09.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 02.09.2002)
Podpisový vzor člena DR - János Tóbiás, Budapešť
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Notárska zápisnica Nz 52431/03, N 144/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Jarmila Répássyová, Senec
  (Dátum doručenia: 15.07.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 03.11.2003)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 03.11.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 03.11.2003)
Notárska zápisnica Nz 117782/03, N 255/03
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - PhDr. Milan Kramárik, Petrovice
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Podpisový vzor člena DR - František Nortík, Piešťany
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Pavel Říha, Mariánske Lázně
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Lev Novobilský, Mariánske Lázně
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
Notárska zápisnica Nz 45574/04, N 89/04 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.06.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Emanuel Paulech, Piešťany
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 07.07.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 08.09.2004)
Účtovná závierka r. 03.
  (Dátum doručenia: 08.09.2004)
Správa audítora.
  (Dátum doručenia: 08.09.2004)
Výročná správa.
  (Dátum doručenia: 08.09.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Notárska zápisnica N 68/05, Nz 26927/05, NCRls 26620/05 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Listina akcionárov prítomných na VZ
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 07.07.2006)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 07.07.2006)
Notárska zápisnica N 178/2006, Nz 24152/2006, NCRls 24094/2006
  (Dátum doručenia: 10.11.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.11.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 10.11.2006)
Notárska zápisnica N 67/07, Nz 24625/07, NCRls 24487/07
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Andreas Schuster
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva - Ing. František Macháč
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva - Ing. František Macháč
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva - Dr. Imre Deák
  (Dátum doručenia: 06.08.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Notárska zápisnica N 2/08, Nz 2113/08, NCRls 2103/08
  (Dátum doručenia: 04.02.2008)
Notárska zápisnica N 67/07, Nz 24625/07, NCRls 24487/07
  (Dátum doručenia: 04.02.2008)
Zápisnica z VZ 04.06.2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jurina Halmayová
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Čestné vyhlásenie z 25.6.2008
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Vyhlásenie vedenia
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Správa audítora o overení účtovnej závierky + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Notárska zápisnica N 108/09,Nz 20594/09, NCRls 20818/09 + Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.12.2009)
Rozhodnutie NBS OPK-16543/2009
  (Dátum doručenia: 18.12.2009)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Klaus Pilz
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Notárska zápisnica N 152/10, Nz 24075/10, NCRls 24467/10 + Stanovy + Správa audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009 + Konsolidovaná účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 13.07.2010)
Notárska zápisnica N 139/11, Nz 24871/11, NCRls 25501/11 + Stanovy + Správa audítora + Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Balázs Zoltán Kovács
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Notárska zápisnica N 317/12, Nz 23849/12, NCRls 24371/12 + Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 20.07.2012)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 11.12.2012)
Notárska zápisnica N 204/2013, Nz 20604/2013, NCRls 21124/2013
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mark Nicholas Hennebry
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Notárska zápisnica N 512/2016, Nz 21113/2016, NCRls 21766/2016
  (Dátum doručenia: 23.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Iveta Miškovicová
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Notárska zápisnica N 226/2017, Nz 22609/2017, NCRls 23104/2017
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Notárska zápisnica N 340/2018, Nz 20793/2018, NCRls 21210/2018
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady z 31.5.2019
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Vzdanie sa funkcie Ing. Iveta Miškovicová
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Notárska zápisnica N 340/2018, Nz 20793/2018, NCRls 21210/2018
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Notárska zápisnica N 420/2019, Nz 25076/2019, NCRls 25649/2019
  (Dátum doručenia: 13.08.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Andreas Schuster
  (Dátum doručenia: 06.09.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2020)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.09.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  14.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)